07.07.2021.

Јавно предузеће за склоништа - Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр.117а, објављује


КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ НА РАДНО МЕСТО ШЕФ СЛУЖБЕ РАЧУНОВОДСТВА И КОНТРОЛИНГА У СЕКТОРУ ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ - Број ивршилаца: 1.