02.11.2023.

Јавно предузеће за склоништа - Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр.117а, објављује


ОГЛАС броj 3/2023

за давање у закуп непокретности
у јавној својини прикупљањем
писмених понуда, и то:


1) Пословни простор
2) Гаражних места у склоништима
3) Јавних и блоковских склоништа
 


Комплетан оглас са адресама непокретности, површинама и ценама, можете преузети овде:

Оглас за давање у закуп непокретности

 
Ближе информације могу се добити у Јавном предузећу за склоништа: Булевар Михаjла Пупина бр. 117а, Нови Београд, на телефоне 011/3073-626, 011/3073-623, 011/3073-681, 066/860-3896; 066/860-3897, Пословница Нови Сад, телефон: 021/527-676, Пословница Ниш, телефон: 018/258-166, Пословница Крагујевац, телефон: 034/300-167, Канцеларија Ужице, телефон: 031/514-581 од 09 до 14 часова.

28.09.2023.

Јавно предузеће за склоништа - Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр.117а, објављује


ОГЛАС броj 2/2023

за давање у закуп непокретности
у јавној својини прикупљањем
писмених понуда, и то:


1) Пословни простор
2) Гаражних места у склоништима
3) Јавних и блоковских склоништа
 


Комплетан оглас са адресама непокретности, површинама и ценама, можете преузети овде:

Оглас за давање у закуп непокретности

 
Ближе информације могу се добити у Јавном предузећу за склоништа: Булевар Михаjла Пупина бр. 117а, Нови Београд, на телефоне 011/3073-626, 011/3073-623, 011/3073-681, 066/860-3896; 066/860-3897, Пословница Нови Сад, телефон: 021/527-676, Пословница Ниш, телефон: 018/258-166, Пословница Крагујевац, телефон: 034/300-167, Канцеларија Ужице, телефон: 031/514-581 од 09 до 14 часова.

27.04.2023.

Јавно предузеће за склоништа - Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр.117а, објављује


ОГЛАС броj 1/2023

за давање у закуп непокретности
у јавној својини прикупљањем
писмених понуда, и то:


1) Гаражних места у склоништима
2) Јавних и блоковских склоништа
 


Комплетан оглас са адресама непокретности, површинама и ценама, можете преузети овде:

Оглас за давање у закуп непокретности

 
Ближе информације могу се добити у Јавном предузећу за склоништа: Булевар Михаjла Пупина бр. 117а, Нови Београд, на телефоне 011/3073-626, 011/3073-623, 011/3073-681, 066/860-3896; 066/860-3897, Пословница Нови Сад, телефон: 021/527-676, Пословница Ниш, телефон: 018/258-166, Пословница Крагујевац, телефон: 034/300-167, Канцеларија Ужице, телефон: 031/514-581 од 09 до 14 часова.

3.11.2022.

Јавно предузеће за склоништа - Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр.117а, објављује


ОГЛАС број 3/2022

за давање у закуп непокретности
у јавној својини прикупљањем
писмених понуда, и то:


1) Гаражних места у склоништима
 


Комплетан оглас са адресама непокретности, површинама и ценама, можете преузети овде:

Оглас за давање у закуп непокретности

 
Ближе информације могу се добити у Јавном предузећу за склоништа: Булевар Михаjла Пупина бр. 117а, Нови Београд, на телефоне 011/3073-626, 011/3073-623, 011/3073-681, 066/860-3896; 066/860-3897, Пословница Нови Сад, телефон: 021/527-676, Пословница Ниш, телефон: 018/258-166, Пословница Крагујевац, телефон: 034/300-167, Канцеларија Ужице, телефон: 031/514-581 од 09 до 14 часова.

3.8.2022.

Јавно предузеће за склоништа - Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр.117а, објављује


ОГЛАС број 2/2022

за давање у закуп непокретности
у јавној својини прикупљањем
писмених понуда, и то:


1) Гаражних места у склоништима
 


Комплетан оглас са адресама непокретности, површинама и ценама, можете преузети овде:

Оглас за давање у закуп непокретности

 
Ближе информације могу се добити у Јавном предузећу за склоништа: Булевар Михаjла Пупина бр. 117а, Нови Београд, на телефоне 011/3073-626, 011/3073-623, 011/3073-681, 066/860-3896; 066/860-3897, Пословница Нови Сад, телефон: 021/527-676, Пословница Ниш, телефон: 018/258-166, Пословница Крагујевац, телефон: 034/300-167, Канцеларија Ужице, телефон: 031/514-581 од 09 до 14 часова.

11.3.2022.

Јавно предузеће за склоништа - Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр.117а, објављује


ОГЛАС број 1/2022

за давање у закуп непокретности
у јавној својини прикупљањем
писмених понуда, и то:


1) Гаражних места у склоништима
 


Комплетан оглас са адресама непокретности, површинама и ценама, можете преузети овде:

Оглас за давање у закуп непокретности

 
Ближе информације могу се добити у Јавном предузећу за склоништа: Булевар Михаjла Пупина бр. 117а, Нови Београд, на телефоне 011/3073-626, 011/3073-623, 011/3073-681, 066/860-3896; 066/860-3897, Пословница Нови Сад, телефон: 021/527-676, Пословница Ниш, телефон: 018/258-166, Пословница Крагујевац, телефон: 034/300-167, Канцеларија Ужице, телефон: 031/514-581 од 09 до 14 часова.

3.11.2021.

Јавно предузеће за склоништа - Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр.117а, објављује


ОГЛАС број 3/2021

за давање у закуп непокретности
у јавној својини прикупљањем
писмених понуда, и то:


1) Гаражних места у склоништима
2) Јавних и блоковских склоништа
 


Комплетан оглас са адресама непокретности, површинама и ценама, можете преузети овде:

Оглас за давање у закуп непокретности

 
Ближе информације могу се добити у Јавном предузећу за склоништа: Булевар Михаjла Пупина бр. 117а, Нови Београд, на телефоне 011/3073-626, 011/3073-623, 011/3073-681, 066/860-3896; 066/860-3897, Пословница Нови Сад, телефон: 021/527-676, Пословница Ниш, телефон: 018/258-166, Пословница Крагујевац, телефон: 034/300-167, Канцеларија Ужице, телефон: 031/514-581 од 09 до 14 часова.

5.7.2021.

Јавно предузеће за склоништа - Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр.117а, објављује


ОГЛАС број 2/2021

за давање у закуп непокретности
у јавној својини прикупљањем
писмених понуда, и то:


1) Гаражних места у склоништима
2) Јавних и блоковских склоништа
 


Комплетан оглас са адресама непокретности, површинама и ценама, можете преузети овде:

Оглас за давање у закуп непокретности

 
Ближе информације могу се добити у Јавном предузећу за склоништа: Булевар Михаjла Пупина бр. 117а, Нови Београд, на телефоне 011/3073-626, 011/3073-623, 011/3073-681, 066/860-3896; 066/860-3897, Пословница Нови Сад, телефон: 021/527-676, Пословница Ниш, телефон: 018/258-166, Пословница Крагујевац, телефон: 034/300-167, Канцеларија Ужице, телефон: 031/514-581 од 09 до 14 часова.

12.2.2021.

Јавно предузеће за склоништа - Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр.117а, објављује


ОГЛАС број 1/2021

за давање у закуп непокретности
у јавној својини прикупљањем
писмених понуда, и то:


1) Гаражних места у склоништима
2) Јавних и блоковских склоништа
 


Комплетан оглас са адресама непокретности, површинама и ценама, можете преузети овде:

Оглас за давање у закуп непокретности

 
Ближе информације могу се добити у Јавном предузећу за склоништа: Булевар Михаjла Пупина бр. 117а, Нови Београд, на телефоне 011/3073-626, 011/3073-623, 011/3073-681, 066/860-3896; 066/860-3897, Пословница Нови Сад, телефон: 021/527-676, Пословница Ниш, телефон: 018/258-166, Пословница Крагујевац, телефон: 034/300-167, Канцеларија Ужице, телефон: 031/514-581 од 09 до 14 часова.

 


 

10.11.2020.

Јавно предузеће за склоништа - Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр.117а, објављује


ОГЛАС број 3/2020

за давање у закуп непокретности
у јавној својини прикупљањем
писмених понуда, и то:


1) Гаражних места у склоништима
2) Јавних и блоковских склоништа
 


Комплетан оглас са адресама непокретности, површинама и ценама, можете преузети овде:

Оглас за давање у закуп непокретности

 
Ближе информације могу се добити у Јавном предузећу за склоништа: Булевар Михаjла Пупина бр. 117а, Нови Београд, на телефоне 011/3073-626, 011/3073-623, 011/3073-681, 066/860-3896; 066/860-3897, Пословница Нови Сад, телефон: 021/527-676, Пословница Ниш, телефон: 018/258-166, Пословница Крагујевац, телефон: 034/300-167, Канцеларија Ужице, телефон: 031/514-581 од 09 до 14 часова.

 


 

25.06.2020.

Јавно предузеће за склоништа - Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр.117а, објављује


ОГЛАС број 2/2020

за давање у закуп непокретности
у јавној својини прикупљањем
писмених понуда, и то:


1) Гаражних места у склоништима
2) Јавних и блоковских склоништа
 


Комплетан оглас са адресама непокретности, површинама и ценама, можете преузети овде:

Оглас за давање у закуп непокретности

 
Ближе информације могу се добити у Јавном предузећу за склоништа: Булевар Михаjла Пупина бр. 117а, Нови Београд, на телефоне 011/3073-626, 011/3073-623, 011/3073-681, 066/860-3896; 066/860-3897, Пословница Нови Сад, телефон: 021/527-676, Пословница Ниш, телефон: 018/258-166, Пословница Крагујевац, телефон: 034/300-167, Канцеларија Ужице, телефон: 031/514-581 од 09 до 14 часова.

 


 

28.02.2020.

Јавно предузеће за склоништа - Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр.117а, објављује


ОГЛАС број 1/2020

за давање у закуп непокретности
у јавној својини прикупљањем
писмених понуда, и то:


1) Гаражних места у склоништима
2) Јавних и блоковских склоништа
 


Комплетан оглас са адресама непокретности, површинама и ценама, можете преузети овде:

Оглас за давање у закуп непокретности

 
Ближе информације могу се добити у Јавном предузећу за склоништа: Булевар Михаjла Пупина бр. 117а, Нови Београд, на телефоне 011/3073-626, 011/3073-623, 011/3073-681, 066/860-3896; 066/860-3897, Пословница Нови Сад, телефон: 021/527-676, Пословница Ниш, телефон: 018/258-166, Пословница Крагујевац, телефон: 034/300-167, Канцеларија Ужице, телефон: 031/514-581 од 09 до 14 часова.