nj

Јавно предузеће за склоништа Нови Београд, улица Булевар Михајла Пупина бр. 117а, објављује


30.9.2020.

ОГЛАС за јавну набавку ЈНМР 4/2020
Санација објеката увођењем коопераната

 • Позив за подношење пoнуда
 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
 • Одлука о додели уговора можете преузети овде

  Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде


  24.9.2020.

  ОГЛАС за јавну набавку ЈНMД 2/2020
  Набавка материјала за одржавање објеката - Партија 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7

  • Позив за подношење пoнуда
  • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
  • Одлука о додели уговора можете преузети овде

   Одлуку о обустављеном поступку можете преузети овде

   Обавештење о обустављеном поступку за партију 3 – Специфичан машински материјал можете преузети овде

   Обавештење о закљученим уговорима за партије 1, 2, 4, 5, 6 и 7 можете преузети овде


   28.8.2020.

   ОГЛАС за јавну набавку ЈНMУ 13/2020
   Обезбеђење објеката

   • Позив за подношење пoнуда
   • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
   • Питања и појашњења преузмите овде

    Обавештење за продужетак рока за отварање понуда преузмите овде

    Одлука о додели уговора можете преузети овде

    Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде


    6.8.2020.

    ОГЛАС за јавну набавку ЈНMУ 1/2020
    Сервисирање и одржавање возног парка

    • Позив за подношење пoнуда
    • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
    • Обавештење за продужетак рока за отварање понуда преузмите овде

     Питања и појашњења преузмите овде

     Одлуку о закључењу одквирног споразума преузмите овде

     Обавештење о закљученом оквирном споразуму можете преузети овде


     6.8.2020.

     ОГЛАС за јавну набавку ЈНMУ 7/2020
     Сервисирање и контрола против пожарних и хидранских система у склоништу,сервис и контрола ПП система у пословној згради и склоништима (гаражама) - Партија 1 и 2

     • Позив за подношење пoнуда
     • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
     • Одлуку о додели уговора преузмите овде

      Обавештење о закљученом уговору Партија 1 можете преузeти овде

      Обавештење о закљученом уговору Партија 2 можете преузeти овде


      5.8.2020.

      ОГЛАС за јавну набавку ЈНMУ 12/2020
      Оглашавање и друго

      • Позив за подношење пoнуда
      • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
      • Одлуку о додели уговора преузмите овде

       Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде


       4.8.2020.

       ОГЛАС за јавну набавку ЈНMУ 6/2020
       Израда процене ризика од катастрофа и израда плана заштите и спасавања

       • Позив за подношење пoнуда
       • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
       • Питања и појашњења преузмите овде

        Одлуку о додели уговора преузмите овде

        Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде


        3.8.2020.

        ОГЛАС за јавну набавку ЈНMД 5/2020
        Испуне лежајева

        • Позив за подношење пoнуда
        • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
        • Обавештење о закључењу уговора можете преузети овде


         23.7.2020.

         ОГЛАС за јавну набавку ЈНMД 11/2020
         Средства личне заштите

         • Позив за подношење пoнуда
         • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
         • Одлуку о додели уговора можете преузети овде

          Обавештење о додели уговора можете преузети овде


          23.7.2020.

          ОГЛАС за јавну набавку ЈНMУ 8/2020
          Услуге фиксне телефоније

          • Позив за подношење пoнуда
          • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
          • Обавештење за продужетак рока за отварање понуда преузмите овде

           Одлуку о додели уговора можете преузети овде

           Обавештење о додели уговора преузмите овде


           23.7.2020.

           ОГЛАС за јавну набавку ЈНMУ 14/2020
           Осигурање пословних објеката, пословне зграде, запослених, осигурања од штете трећим лицима и сервера – Партије 1, 2 и 3

           • Позив за подношење пoнуда
           • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
           • Одлуку о додели уговора можете преузети овде

            Обавештење о закљученом уговору за партију 1 можете погледати овде

            Обавештење о закљученом уговору за партију 3 можете погледати овде

            Обавештење о закљученом уговору за партију 2 можете погледати овде

            Позив за подношење понуда осигурање сервера партија 4 можете погледати овде

            Конкурсну документацију за осигурање сервера партија 4 можете погледати овде

            Одлуку о додели уговора за осигурање сервера партија 4 можете погледати овде

            Oбавештење о закљученом уговору за осигурање сервера партија 4 можете погледати овде


            21.7.2020.

            ОГЛАС за јавну набавку ЈНMД 10/2020
            Партија 1 – Канцеларијиски материјал ; Партија 2 - Тонери

            • Позив за подношење пoнуда
            • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
            • Питања појашњења - измене и допуне преузмите овде

             Питања појашњења - измене и допуне преузмите овде

             Питања појашњења - измене и допуне преузмите овде

             Обавештење о продужењу рока за подношење понуда овде

             Одлуку о додели уговора можете погледати овде

             Обавештење о закљученом уговору за партију 2 можете погледати овде

             Обавештење о закљученом уговору за партију 1 можете погледати овде


             6.7.2020.

             ОГЛАС за јавну набавку ЈНMУ 2/2020
             Техничког прегледа, регистрације возила и осигурање возила

             • Позив за подношење пoнуда
             • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
             • Одлуку о додели уговора можете преузети овде

              Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде


              1.7.2020.

              ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 9/2020
              Услуге процене вредности имовине - партија 1,2 –процене вредности имовине-инвестиционе некретнине

              • Позив за подношење пoнуда
              • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
              • Питања и одговоре преузмите овде

               Обавештење о продужетку рока за подношење понуда овде

               Измене и допуне конкурсне документације можете преузети овде

               Одлуку о додели уговора можете преузети овде

               Обавешетње о закљученом уговору можете преузети овде

               Позив за подношење пoнуда услуга процене вредности имовине и инвестиционих некретнина – Партија 1 можете преузети овде

               Конкурсну документацију за услуге процене вредности имовине и инвестиционих некретнина Партија 1 можете преузети овде

               Одлуку о додели уговора П1 можете преузети овде

               Обавештење о закљученом уговору П1 можете преузети овде


               30.06.2020.

               ОГЛАС за јавну набавку ЈНМД 3/2020
               Гориво

               • Позив за подношење пoнуда
               • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
               • Обавештење о продужетку рока за подношење пoнуда овде

                Измене и допуне конкурсне документације можете преузети овде

                Одлуку о додели уговора за Гориво можете преузети овде

                Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде


                29.06.2020.

                ОГЛАС за јавну набавку ЈНВД 1/2020
                Електрична енергија

                • Позив за подношење пoнуда
                • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                • Питање и одговоре можете преузети овде

                 Измене и допуне можете преузети овде

                 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете преузети овде

                 Питање и одговоре можете преузети овде

                 Измене и допуне можете преузети овде

                 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете преузети овде

                 Одлуку о додели уговора можете преузети овде

                 Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде


                 31.01.2020.

                 ОГЛАС за јавну набавку ЈНВД 2/19
                 П2 санитарна опрема

                 • Позив за подношење пoнуда
                 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                 • Одлука о додели уговора П2 можете погледати овде

                  Oбавештење о закљученом уговору Партија 2 можете погледати овде

                  Одлука о измени уговора Партија 2 можете погледати овде


                  29.11.2019.

                  ОГЛАС за јавну набавку ЈНВД 2/19
                  Поновљени поступак Опрема за боравак

                  • Позив за подношење пoнуда
                  • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                  • Питања и појашњења можете погледати овде

                   Питања и појашњења можете погледати овде

                   Одлука о додели уговора П1 можете погледати овде

                   Одлука о обустави поступка П2 можете погледати овде

                   Oбавештење о обустави поступка Партија 2 можете погледати овде

                   Oбавештење о закљученом уговору Партија 1 можете погледати овде


                   29.11.2019.

                   ОГЛАС за јавну набавку ЈНВД 1/19
                   Материјали за одржавање - Партија 1,2,5 и 6

                   • Позив за подношење пoнуда
                   • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                   • Питања и појашњења можете погледати овде

                    Питања и одговори, измене и допуне можете погледати овде

                    Обавештење о продужењу рока можете погледати овде

                    Одлука о додели уговора можете погледати овде

                    Обавештење о закључењу уговора партија 1 можете погледати овде

                    Обавештење о закључењу уговора партија 2 можете погледати овде

                    Обавештење о закључењу уговора партија 6 можете погледати овде

                    Обавештење о закључењу уговора партија 5 можете погледати овде


                    30.10.2019.

                    ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 8/19
                    Прибављања урбанистичко-техничке документације за потребе надзиђивања склоништа Партија 2

                    • Позив за подношење пoнуда
                    • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                    • Питања и појашњења можете погледати овде

                     Обавештење о продужењу рока можете погледати овде

                     Одлука о додели уговора партија 2 можете погледати овде

                     Обавештење о закључењу уговора партија 2 можете погледати овде


                     28.10.2019.

                     ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 13/19
                     Осигурање пословних објеката, пословне зграде, запослених, осигурања од штете трећим лицима и сервера Партија 1 и 4

                     • Позив за подношење пoнуда
                     • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                     • Измене и допуне, пречишћени текст конкурсне документације можете погледати овде

                      Обавештење о продужењу рока можете погледати овде

                      Питања и појашњења можете погледати овде

                      Обавештење о продужењу рока можете погледати овде

                      Одлука о додели уговора партија 1 и 4 можете погледати овде

                      Обавештење о закључењу уговора партија 1 можете погледати овде

                      Обавештење о закључењу уговора партија 4 можете погледати овде


                      22.10.2019.

                      ОГЛАС за јавну набавку ЈНMД 5/18
                      Поновљени поступак - Набавка софтвера и опреме за аутоматизацију пописа опреме и инвентара

                      • Позив за подношење пoнуда
                      • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                      • Питања и појашњења можете погледати овде

                       Одлука о додели уговора можете погледати овде

                       Обавештење о закључењу уговора можете погледати овде


                       17.10.2019.

                       ОГЛАС за јавну набавку ЈНMУ 17/19
                       Услуге мобилне телефоније

                       • Позив за подношење пoнуда
                       • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                       • Обавештење о одлагању рока за подношење понуда можете погледати овде

                        Питања и појашњења можете погледати овде

                        Одлука о додели уговора можете погледати овде

                        Обавештење о закључењу уговора можете погледати овде


                        07.10.2019.

                        ОГЛАС за јавну набавку ЈНMУ 18/19
                        П1 - Здравствене услуге (Систематски прегледи) П2 - Претходни и периодични прегледи

                        • Позив за подношење пoнуда
                        • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                        • Питања и појашњења можете погледати овде

                         Одлука о додели уговора П1 можете погледати овде

                         Одлука о додели уговора П2 можете погледати овде

                         Обавештење о закључењу уговора можете погледати овде


                         27.09.2019.

                         ОГЛАС за јавну набавку ЈНВД 1/19
                         Материјали за одржавање - Партија 7 и 8

                         • Позив за подношење пoнуда
                         • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                         • Одлука о додели уговора Партија 8 можете погледати овде

                          Одлука о обустави поступка Партија 7 можете погледати овде

                          Oбавештење о обустави поступка Партија 7 можете погледати овде

                          Обавештење о закључењу уговора Партија 8 можете погледати овде


                          11.09.2019.

                          ОГЛАС за јавну набавку ЈНВД 2/19
                          Опрема за боравак - П1- лежајеви и седишта, П2-Санитарна опрема

                          • Позив за подношење пoнуда
                          • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                          • Питања и појашњења можете погледати овде

                           Питања и појашњења можете погледати овде

                           Одлука о обустави поступка можете погледати овде

                           Oбавештење о обустави поступка Партија 1 и 2 можете погледати овде


                           06.09.2019.

                           ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 14/19
                           Услуге обезбеђењa - ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК

                           • Позив за подношење пoнуда
                           • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                           • Одлука о додели уговора можете погледати овде

                            Обавештење о закључењу уговора можете погледати овде

                            Одлука о измени уговора можете погледати овде


                            05.08.2019.

                            ОГЛАС за јавну набавку - поновљени поступак ЈНМУ 6/19
                            Партија 2 - Сервисирање и поправка инсталација и уређаја у пословноj згради

                            • Позив за подношење пoнуда
                            • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                            • Одлука о додели уговора можете погледати овде

                             Обавештење о закључењу уговора можете погледати овде


                             02.08.2019.

                             ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 16/19
                             Јавнa набавка за Одржавање ASW информационог система

                             • Позив за подношење пoнуда
                             • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                             • Одлука о додели уговора можете погледати овде

                              Обавештење о закључењу уговора можете погледати овде


                              02.08.2019.

                              ОГЛАС за јавну набавку ЈНМД 10/19
                              Јавнa набавка партије 1 канцеларијског материјала и партије 2 тонера

                              • Позив за подношење пoнуда
                              • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                              • Питања и појашњења можете погледати овде

                               Одлука о додели уговора можете погледати овде

                               Обавештење о закључењу уговора Партија 2 можете погледати овде

                               Обавештење о закључењу уговора Партија 1 можете погледати овде


                               26.07.2019.

                               ОГЛАС за јавну набавку ЈНМД 3/19
                               Јавнa набавка Рачунара,штампача и друге електронске опреме и апарата, скенера за рад писарнице и УПС-ова за напајање сервера

                               • Позив за подношење пoнуда
                               • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                               • Питања и појашњења можете погледати овде

                                Одлука о додели уговора можете погледати овде

                                Обавештење о закључењу уговора партија 3 можете погледати овде

                                Обавештење о закључењу уговора партија 1 можете погледати овде

                                Обавештење о закључењу уговора партија 2 можете погледати овде


                                23.07.2019.

                                ОГЛАС за јавну набавку ЈНМД 15/19
                                Јавнa набавка за Средства личне заштите

                                • Позив за подношење пoнуда
                                • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                                • Корекција Конкурсне документације можете погледати овде

                                 Одлука о додели уговора можете погледати овде

                                 Обавештење о закључењу уговора можете погледати овде


                                 22.07.2019.

                                 ОГЛАС за јавну набавку ЈНВУ 1/17
                                 Јавнa набавка за Услуге израде Плана детаљне регулације мреже склоништа

                                 • Позив за подношење пoнуда
                                 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                                 • Питања, појашњења можете погледати овде

                                  Питања, појашњења измене и допуне можете погледати овде

                                  Питања и појашњења можете погледати овде

                                  Питања и појашњења можете погледати овде

                                  Питања и појашњења можете погледати овде

                                  Одлука о додели уговора можете погледати овде

                                  Обавештење о закључењу уговора можете погледати овде


                                  17.07.2019.

                                  ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 11/19
                                  Јавнa набавка за Оглашавање и друго - Поновљени поступак

                                  • Позив за подношење пoнуда
                                  • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                                  • Одлука о додели уговора можете погледати овде

                                   Обавештење о закључењу уговора можете погледати овде


                                   15.07.2019.

                                   ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 14/19
                                   Јавнa набавка за УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКТА

                                   • Позив за подношење пoнуда
                                   • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                                   • Обавештење о продужењу рока можете погледати овде

                                    Питања, појашњења, измене и допуне можете погледати овде

                                    Одлука о додели уговора можете погледати овде

                                    Одлука о обустави поступка можете погледати овде

                                    Oбавештење о обустави поступка можете погледати овде


                                    05.07.2019.

                                    ОГЛАС за јавну набавку ЈНМР 2/19
                                    Јавнa набавка за Извођење радова текућег и инвестиционог одржавања у склоништима увођењем коопераната - ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК

                                    • Позив за подношење пoнуда
                                    • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                                    • Одлука о додели Уговора у ЈНМР 2/19 можете погледати овде

                                     Обавештење о закључењу уговора можете погледати овде


                                     03.07.2019.

                                     ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 13/19
                                     Јавнa набавка за Осигурање пословних објеката, пословне зграде, запослених, осигурања од штете трећим лицима и сервера - Партија 2 и 3

                                     • Позив за подношење пoнуда
                                     • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                                     • Одлука о додели Уговора можете погледати овде

                                      Обавештење о закључењy уговора за партију 2 можете погледатиовде

                                      Обавештење о закључењy уговора за партију 3 можете погледатиовде


                                      03.07.2019.

                                      ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 12/19
                                      Јавнa набавка за Технички преглед, регистација возила и осигурање возила

                                      • Позив за подношење пoнуда
                                      • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                                      • Питања и одговоре можете погледати овде

                                       Пречишћени текст конкурсне документације можете преузети овде

                                       Обавештење о продужењу рока можете погледати овде

                                       Питања и одговоре можете погледати овде

                                       Измене и допуне можете погледати овде

                                       Питања и одговоре можете погледати овде

                                       Одлука о додели Уговора можете погледати овде

                                       Обавештење о закључењy уговора можете погледати овде


                                       21.06.2019.

                                       ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 9/19
                                       Јавнa набавка за УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА ВОЗНОГ ПАРКА

                                       • Позив за подношење пoнуда
                                       • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                                       • Обавештење о закључењу Оквирног споразума можете погледати овде


                                        21.06.2019.

                                        ОГЛАС за јавну набавку ЈНВД 3/19
                                        Јавнa набавка за Електричну енергију

                                        • Позив за подношење пoнуда
                                        • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                                        • Питања и одговоре можете погледати овде

                                         Измене и допуне можете погледати овде

                                         Обавештење о продужењу рока можете погледати овде

                                         Одлука о додели Уговора у ЈНВД 3/19 можете погледати овде

                                         Обавештење о закључењу уговора можете погледати овде

                                         Одлука о измени Уговора у ЈНВД 3/19 можете погледати овде


                                         19.06.2019.

                                         ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 12/17
                                         Јавнa набавка за ПАРТИЈУ 2- ИЗРАДА КАТАСТАРСКО-ТОПОГРАФСКИХ ПЛАНОВА

                                         • Позив за подношење пoнуда
                                         • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                                         • Питања и појашњења можете погледатиовде

                                          Питања и појашњења,измене и допуне можете погледатиовде

                                          Обавештење о продужењу рока можете погледати овде

                                          Питања и појашњења можете погледатиовде

                                          Обавештење о продужењу рока можете погледати овде

                                          Одлука о додели Уговора у ЈНМУ 12/17 –Партија 2 можете погледати овде

                                          Обавештење о закључењу уговора можете погледати овде


                                          19.06.2019.

                                          ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 11/19
                                          Јавнa набавка за Оглашавање и друго

                                          • Позив за подношење пoнуда
                                          • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                                          • Одлука о обустави поступка можете погледати овде

                                           Oбавештење о обустави поступка можете погледати овде


                                           17.06.2019.

                                           ОГЛАС за јавну набавку ЈНМР 2/19
                                           Јавнa набавка за текуће и инвестиционо одржавање склониста-поновљени поступак

                                           • Позив за подношење пoнуда
                                           • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                                           • Питања и појашњења можете погледати овде

                                            Одлука о обустави поступка можете погледати овде

                                            Oбавештење о обустави поступка можете погледати овде


                                            24.05.2019.

                                            ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 6/19
                                            Јавнa набавка за услуге сервисирања и контроле противпожарних и хидрантских система у склоништу, сервис и поправка инсталација и уређаја у пословној згради и сервис и контрола ПП система у пословној згради и склоништима ( гаражама) – Партије 1, 2 и 3

                                            • Позив за подношење пoнуда
                                            • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                                            • Питања и одговоре, измене и допуне можете погледатиовде

                                             Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете погледати овде

                                             Питања и појашњења можете погледати овде

                                             Одлука о обустави поступка у ЈНМУ 6/19 –Партија 2 можете погледати овде

                                             Одлука о додели Уговора у ЈНМУ 6/19 –Партија 1 и 3 можете погледати овде

                                             Обавештење о обустави поступка ЈНМУ 6-19 -Партија 2 можете погледати овде

                                             Обавештење о закљученом уговору Партија 1овде

                                             Обавештење о закљученом уговору Партија 3овде


                                             20.05.2019.

                                             ОГЛАС за јавну набавку ЈНМД 7/19
                                             Јавнa набавка возила

                                             • Позив за подношење пoнуда
                                             • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                                             • Одлука о додели уговора за ЈНМД 7/19 - Набавка возила

                                              Обавештење о закљученом уговору овде


                                              16.05.2019.

                                              ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 5/19
                                              Јавнa набавка услуга обезбеђењa објеката

                                              • Позив за подношење пoнуда
                                              • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                                              • Питања и појашњења можете погледати овде

                                               Обавештење о обустави можете погледати овде

                                               Обавештење о обустави можете погледати овде


                                               14.05.2019.

                                               ОГЛАС за јавну набавку ЈНВД 1/19
                                               Набавка Материјала за одржавање – Партије 4, 7 и 8

                                               • Позив за подношење пoнуда
                                               • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                                               • Одлука о додели уговора Партија 4 овде

                                                Одлука о обустави Партија 7 и Партија 8 овде

                                                Обавештење о обустави поступка Партија 7 можете погледати овде

                                                Обавештење о обустави поступка Партија 8 можете погледати овде

                                                Обавештење о закљученом уговору Партија 4 можете погледати овде


                                                09.05.2019.

                                                ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 4/19
                                                Услуге фиксне телефоније

                                                • Позив за подношење пoнуда
                                                • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                                                • Питања и појашњења можете погледати овде

                                                 Пречишћени текст - Конкурсне документације можете погледати овде

                                                 Обавештење о продужењу рока можете погледати овде

                                                 Одлука о додели уговора

                                                 Обавештење о закљученом уговору можете погледати овде


                                                 06.05.2019.

                                                 ОГЛАС за јавну набавку ЈНВД 3/18
                                                 - Поновљени ,Отворени поступак-Набавка испуне лежајева -

                                                 • Позив за подношење пoнуда
                                                 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                                                 • Питања и појашњења можете погледати овде

                                                  Питања и појашњења можете погледати овде

                                                  Питања и појашњења можете погледати овде

                                                  Одлука о обустави поступка можете погледати овде

                                                  Обавештење о обустави поступка можете погледати овде                                                  24.04.2019.

                                                  ОГЛАС за јавну набавку ЈНМР 2/19
                                                  - ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ СКЛОНИШТА УВОЂЕЊЕМ КООПЕРАНАТА (САНАЦИЈА ОБЈЕКАТА И ИНСТАЛАЦИЈА) -

                                                  • Позив за подношење пoнуда
                                                  • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                                                  • Одлука о обустави поступка

                                                   Обавештење о обустави можете погледати овде                                                   27.03.2019.

                                                   ОГЛАС за јавну набавку ЈНМД 1/19
                                                   - Набавка горива -

                                                   • Позив за подношење пoнуда
                                                   • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                                                   • Питања и одговори, измене и допуне можете погледати овде

                                                    Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                                                    Измене и допуне можете погледати овде

                                                    Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                                                    Одлука о додели уговора за ЈНМД 1/19 - Гориво

                                                    Обавештење о закљученом уговору можете погледати овде


                                                    23.11.2018.

                                                    ОГЛАС за јавну набавку ЈНМР 18/18
                                                    Адаптација просторија на 2. спрату у
                                                    управној згради ЈП за склоништа

                                                    • Позив за подношење пoнуда
                                                    • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                                    Одлука о обустави поступка

                                                    • Позив за подношење пoнуда (Поновљени поступак)
                                                    • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                                    Обавештење о обустави поступка

                                                    Одлука о обустави поступка

                                                    Обавештење о обустави поновљеног поступка


                                                    17.10.2018.

                                                    ОГЛАС за јавну набавку ЈНВД 3/18
                                                    Набавка испуне лежајева

                                                    • Позив за подношење пoнуда
                                                    • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                                    Обавештење о продужењу рока

                                                    Измене и допуне конкурсне документације можете погледати овде

                                                    Одлука о обустави поступка

                                                    Обавештење о обустави поступка


                                                    05.10.2018.

                                                    ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 16/18
                                                    Осигурање пословних објеката, пословне зграде,
                                                    запослених, осигурања од штете
                                                    трећим лицима и сервера

                                                    • Позив за подношење пoнуда
                                                    • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                                    Питања и појашњења можете погледати овде

                                                    Питања и одговоре можете погледати овде

                                                    Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                                                    Питања и одговоре можете погледати овде

                                                    Пречишћен текст Конкурсне документације можете погледати овде

                                                    Питања и појашњења можете погледати овде

                                                    Одлука о додели уговора - Партија 1, 3 и 4

                                                    Одлука о обустави поступка - Партија 2

                                                    Обавештење о обустави поступка - Партија 2

                                                    Обавештење о закљученом уговору за Партију 1

                                                    Обавештење о закљученом уговору за Партију 3

                                                    Обавештење о закљученом уговору за Партију 4

                                                    • Позив за подношење пoнуда
                                                    • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                                    Измене и допуне конкурсне документације за Партију 2 можете погледати овде

                                                    Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                                                    Питања и појашњења, измене и допуне, можете погледати овде

                                                    Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                                                    Одлука о додели уговора за Партију 2

                                                    Обавештење о закљученом уговору за Партију 2


                                                    10.09.2018.

                                                    ОГЛАС за јавну набавку ЈНМР 14/18
                                                    Извођење радова текућег и инвестиционог одржавања
                                                    у склоништима увођењем коопераната
                                                    - Санација од продора воде -

                                                    • Позив за подношење пoнуда
                                                    • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                                    Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                                                    Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                                                    Одлука о додели уговора

                                                    Обавештење о закљученом уговору


                                                    31.08.2018.

                                                    ОГЛАС за јавну набавку ЈНМД 5/18
                                                    Набавка софтвера и опреме за аутоматизацију
                                                    пописа опреме и инвентара

                                                    • Позив за подношење пoнуда
                                                    • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                                    Питања и појашњења, измене и допуне можете погледати овде

                                                    Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                                                    Одлука о обустави поступака

                                                    Обавештење о обустави поступака


                                                    31.08.2018.

                                                    ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 17/18
                                                    Партија 1 - Мобилна телефонија
                                                    Партија 2 - Смартфон за мерне инструменте

                                                    • Позив за подношење пoнуда
                                                    • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                                    Измене и допуне можете погледати овде

                                                    Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                                                    Питања, појашњења, измене и допуне овде

                                                    Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                                                    Питања и појашњења можете погледати овде

                                                    Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                                                    Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                                                    Конкурсна документација пречишћени текст

                                                    Одлука о додели уговора за Партију 1

                                                    Одлука о додели уговора за Партију 2

                                                    Обавештење о закљученом уговору за Партију 1

                                                    Обавештење о закљученом уговору за Партију 2


                                                    27.08.2018.

                                                    ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 13/18
                                                    Уклањање постојећих ППФ - Партија 1

                                                    • Позив за подношење пoнуда
                                                    • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                                    Одлука о обустави поступка

                                                    Обавештење о обустави поступака


                                                    15.08.2018.

                                                    ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 13/17
                                                    Услуге израде геомеханичких елабората, за потребе израде
                                                    Плана детаљне регулације мреже јавних склоништа

                                                    • Позив за подношење пoнуда
                                                    • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                                    Питања и одговоре можете погледати овде

                                                    Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                                                    Измене и допуне можете погледати овде

                                                    Одлука о додели уговора

                                                    Обавештење о закљученом уговору


                                                    10.08.2018.

                                                    ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 15/18
                                                    Одржавање и развој ASW информационог система
                                                    Партија 1 - Одржавање ASW информационог система

                                                    • Позив за подношење пoнуда
                                                    • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                                    Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                                                    Одлука о додели уговора

                                                    Обавештење о закљученом уговору


                                                    10.08.2018.

                                                    ОГЛАС за јавну набавку ЈНВД 1/18
                                                    Материјали за одржавање склоништа
                                                    за Партије 2, 4, 5, 6, 7 и 8

                                                    • Позив за подношење пoнуда
                                                    • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                                    Питања и одговоре можете погледати овде

                                                    Питања и одговоре можете погледати овде

                                                    Измене и допуне (пречишћен текст Конкурсне документације)
                                                    можете погледати овде

                                                    Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                                                    Питања и одговоре можете погледати овде

                                                    Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                                                    Одлука о додели уговора за Партију 2, 4, 5, 7 и 8

                                                    Одлука о обустави поступка за Партију 6

                                                    Обавештење о обустави поступка за Партију 6

                                                    Обавештење о закљученом уговору за Партију 5

                                                    Обавештење о закљученом уговору за Партију 4

                                                    Обавештење о закљученом уговору за Партију 7

                                                    Обавештење о закљученом уговору за Партију 2

                                                    Обавештење о закљученом уговору за Партију 8


                                                    08.08.2018.

                                                    ОГЛАС за јавну набавку ЈНМД 12/18
                                                    П1 - Канцеларијски материјал
                                                    П2 - Тонери

                                                    • Позив за подношење пoнуда
                                                    • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                                    Питања и појашњења, измене и допуне можете погледати овде

                                                    Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                                                    Питања, појашњења, допуна - прилог, можете погледати овде

                                                    Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                                                    Питања, појашњења, измене и допуне можете погледати овде

                                                    Одлука о додели уговора за партију 1

                                                    Одлука о додели уговора за партију 2

                                                    Обавештење о закљученом уговору за Партију 1

                                                    Обавештење о закљученом уговору за Партију 2


                                                    06.07.2018.

                                                    ОГЛАС за јавну набавку ЈНВД 2/18
                                                    - Електрична енергија -

                                                    • Позив за подношење пoнуда
                                                    • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                                    Одлука о додели уговора

                                                    Обавештење о закљученом уговору

                                                    Одлука о измени уговора

                                                    Одлука о измени уговора

                                                    Одлука о измени уговора

                                                    Одлука о измени уговора

                                                    Одлука о измени уговора


                                                    20.06.2018.

                                                    ОГЛАС за јавну набавку ЈНМД 11/18
                                                    - Средства личне заштите -

                                                    • Позив за подношење пoнуда
                                                    • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                                    Одлука о додели уговора

                                                    Обавештење о закљученом уговору


                                                    15.06.2018.

                                                    ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 6/18
                                                    - Услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације -

                                                    • Позив за подношење пoнуда
                                                    • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                                    Питања и одговоре можете погледати овде

                                                    Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                                                    Измене и допуне можете погледати овде

                                                    Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                                                    Питања и одговоре можете погледати овде

                                                    Одлука о додели уговора

                                                    Обавештење о закљученом уговору


                                                    13.06.2018.

                                                    ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 10/18
                                                    П1 - Здравствене услуге (систематски прегледи) и
                                                    П2 - Претходни и периодични прегледи радника

                                                    • Позив за подношење пoнуда
                                                    • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                                    Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                                                    Одлука о обустави поступака

                                                    Обавештење о обустави поступака

                                                    • Позив за подношење пoнуда
                                                    • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                                    Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                                                    Измене и допуне конкурсне документације можете погледати овде

                                                    Одлука о обустави поступака за партију 2

                                                    Одлука о додели уговора за партију 1

                                                    Обавештење о закљученом уговору за партију 1

                                                    Обавештење о обустави поступака за партију 2

                                                    • Позив за подношење пoнуда - Партија 2
                                                    • ● Конкурсну документацију за Партију 2 можете преузети овде

                                                    Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за партију 2

                                                    Конкурсна документација - пречишћени текст за партију 2

                                                    Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за партију 2

                                                    Измене и допуне конкурсне документације можете погледати овде

                                                    Питања, појашњења, измене и допуне конкурсне документације можете погледати овде

                                                    Одлука о додели уговора за партију 2

                                                    Обавештење о закљученом уговору за партију 2


                                                    11.06.2018.

                                                    ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 2/17
                                                    Отворени поступак - Електрична енергија -

                                                    • Позив за подношење пoнуда
                                                    • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                                    Питања и појашњења, измене и допуне можете погледати овде

                                                    Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                                                    Одлука о додели уговора

                                                    Обавештење о закљученом уговору

                                                    Одлука о измени уговора


                                                    28.05.2018.

                                                    ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 9/18
                                                    - Оглашавање и друго -

                                                    • Позив за подношење пoнуда
                                                    • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                                    Питања и одговоре можете погледати овде

                                                    Одлука о додели уговора

                                                    Обавештење о закљученом уговору


                                                    24.05.2018.

                                                    ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 8/18
                                                    - Услуге сервисирања и контроле противпожарних и
                                                    хидрантских система у склоништу,
                                                    сервис и поправка инсталација и уређаја у пословној згради,
                                                    сервис и контрола ПП система у пословној згради и склоништима (гаражама) и набавка ПП апарата С-9 за склоништа - Партије 1, 3 и 4

                                                    • Позив за подношење пoнуда
                                                    • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                                    Одлука о додели уговора

                                                    Обавештење о закљученом уговору за партију 1

                                                    Обавештење о закљученом уговору за партију 3

                                                    Обавештење о закљученом уговору за партију 4


                                                    22.05.2018.

                                                    ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 2/18
                                                    - Услуга сервисирања и одржавања возног парка -

                                                    • Позив за подношење пoнуда
                                                    • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                                    Обавештење о продужењу рока за отварање понуда

                                                    Одлука о закључењу оквирног споразума

                                                    Обавештење о закљученом Оквирном споразуму


                                                    17.05.2018.

                                                    ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 7/18
                                                    - Набавка интернет услуга - Партија 1

                                                    • Позив за подношење пoнуда
                                                    • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                                    Питања, појашњења, измене и допуне можете погледати овде

                                                    Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                                                    Питања, појашњења, измене и допуне можете погледати овде

                                                    Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                                                    Питања, појашњења можете погледати овде

                                                    Одлука о додели уговора

                                                    Обавештење о закључењу уговора


                                                    17.05.2018.

                                                    ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 4/18
                                                    - Услуга фиксне телефоније -

                                                    • Позив за подношење пoнуда
                                                    • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                                    Питања и појашњења можете погледати овде

                                                    Одлука о додели уговора

                                                    Обавештење о закљученом уговору


                                                    11.05.2018.

                                                    ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 3/18
                                                    - Услуга обезбеђењa објеката -


                                                    11.05.2018.

                                                    ОГЛАС за јавну набавку ЈНВД 5/17
                                                    - Опрема за боравак у склоништима - Партија 1-Лежајеви

                                                    • Позив за подношење пoнуда
                                                    • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                                    Питања и одговори, измене и допуне можете погледати овде

                                                    Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                                                    Одлука о додели уговора

                                                    Обавештење о закљученом уговору


                                                    04.05.2018.

                                                    ОГЛАС за јавну набавку ЈНМД 1/18
                                                    - Набавка горива -

                                                    • Позив за подношење пoнуда
                                                    • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                                                    • Питања и појашњења можете погледати овде

                                                     Одлука о додели уговора

                                                     Обавештење о закљученом уговору


                                                    24.04.2018.

                                                    ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 14/17 Услуга - Партија 2
                                                    - Сервисирање постојећих дизел агрегата -

                                                    • Позив за подношење пoнуда
                                                    • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                                    Одлука о додели уговора за партију бр. 2

                                                    Обавештење о закљученом уговору


                                                    18.04.2018.

                                                    ОГЛАС за јавну набавку ЈНВД 6/17
                                                    - Материјал за одржавање склоништа -
                                                    Поновљени отворени поступак за партије 1, 3, 6, и 8

                                                    • Позив за подношење пoнуда
                                                    • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                                    Питања и одговоре можете погледати овде

                                                    Одлука о додели уговора

                                                    Обавештење о закљученом уговору за партију 8

                                                    Обавештење о закљученом уговору за партију 1

                                                    Обавештење о закљученом уговору за партију 3

                                                    Обавештење о закљученом уговору за партију 6

                                                    Одлука о измени уговора за партију бр. 3


                                                    15.12.2017.

                                                    ОГЛАС за јавну набавку ЈНВД 4/17, партија 2 и 3
                                                    - Набавка решетки за ППФ
                                                    и набавка и уградња новог пешчаног филтера -

                                                    • Позив за подношење пoнуда
                                                    • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                                    Питања и појашњења, Измене и допуне можете погледати овде

                                                    Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                                                    Питања и појашњења (19.1.2018.) можете погледати овде

                                                    Одлука о обустави поступака за партију бр. 2

                                                    Обавештење о обустави поступака за партију бр. 2

                                                    Одлука о додели уговора за партију бр. 3

                                                    Одлука о обустави поступака за партију бр. 3

                                                    Обавештење о обустави поступака за партију бр. 3

                                                    • Позив (поновљени) за подношење пoнуда за партију бр.2
                                                    • ● Конкурсну документацију за партију бр.2 можете преузети овде

                                                    Питања и појашњења,Измене и допуне за партију бр.2 можете погледати овде

                                                    Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за партију бр.2

                                                    Одлука о додели уговора за партију бр. 2

                                                    Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 2

                                                    • Позив (поновљени) за подношење пoнуда за партију 3
                                                    • ● Конкурсну документацију за партију 3 можете преузети овде

                                                    Одлука о обустави поступака за партију бр. 3

                                                    Обавештење о обустави поступака за партију бр. 3

                                                    • Позив (поновљени) за подношење пoнуда за партију 3
                                                    • ● Конкурсну документацију за партију 3 можете преузети овде

                                                    Одлука о обустави поступака за партију бр. 3

                                                    Обавештење о обустави поступака за партију бр. 3

                                                     

                                                    02.11.2017.

                                                    ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 12/17, партија 1
                                                    - Услуге геодетског снимања за потребе укњижбе -

                                                    • Позив за подношење пoнуда
                                                    • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                                    Питања и појашњења можете погледати овде

                                                    Питања и појашњења, Измене и допуне можете погледати овде (14.11.)

                                                    Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                                                    Одлука о додели уговора

                                                    Обавештење о закљученом уговору

                                                     

                                                    25.05.2017.

                                                    ОГЛАС за јавну набавку
                                                    услуга сервисирањa возног парка ЈНВУ бр. 3/14,

                                                    - квалификациони поступак II фаза VI пут -

                                                    • Позив за подношење пoнуда
                                                    • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                                    Измене и допуне конкурсне документације можете преузети овде

                                                    Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                                                    Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (13.06.2017.)

                                                    Измене и допуне (15.06.2017.) конкурсне документације можете
                                                    преузети овде

                                                    Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (15.06.2017.)

                                                    Обавештење о закљученом уговору

                                                     

                                                    17.01.2017.

                                                    ОГЛАС за јавну набавку
                                                    услуга за сервисирање возног парка ЈНВУ бр. 3/14,

                                                    - квалификациони поступак II фаза V пут -

                                                    • Позив за подношење пoнуда
                                                    • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                                    Питања и одговоре можете погледати овде

                                                    Измене и допуне можете погледати овде

                                                    Питања и одговори, Измене и допуне (10.02.2017) можете погледати овде

                                                    Обавештење I о продужењу рока за подношење понуда

                                                    Обавештење II о продужењу рока за подношење понуда

                                                    Обавештење III о продужењу рока за подношење понуда

                                                    Обавештење о закљученом уговору

                                                     

                                                    10.10.2014.

                                                    ОГЛАС

                                                    за Јавну набавку услуга

                                                    ЈНВУ бр. 3/14

                                                    Сервисирање возног парка

                                                    поновљени квалификациони поступак - I фаза

                                                    • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                                    Позив (поновљени)за подношење пријава

                                                    Измене и допуне, питања и појашњења везане за ову јавну набавку

                                                    Обавештење о ажурирању листе кандидата

                                                    Обавештење о признавању квалификација за друго ажурирање листе кандидата (01.12.2015.)

                                                    Обавештење о признавању квалификације - ажурирање листе кандидата (20.07.2016.)

                                                    Обавештење о признавању квалификације - ажурирање листе кандидата (20.12.2016.)

                                                    Обавештење о последњем ажурирању листе кандидата 26.05.2017.

                                                    Обавештење о допуни ажуриране листе кандидата 02.06.2017.

------WebKitFormBoundaryJGFrzBfwaHNjsBE3 Content-Disposition: form-data; name="overwrite" 0