nj

Јавно предузеће за склоништа Нови Београд, улица Булевар Михајла Пупина бр. 117а, објављује