2024
Програм пословања за 2024. годину

Решење Владе РС о давању сагласности на Програм пословања
ЈП за склоништа за 2024. годину

Одлука НО за програм пословања за 2024. годинуПлан јавних набавки за 2024. годину

План набавки за 2024. годину на које се не примењује ЗЈНИзвештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 1.1.2024. до 31.3.2024. године

Одлука о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 1.1.2024. до 31.03.2023. године


2023
Програм пословања за 2023. годину

Решење Владе РС о давању сагласности на Програм пословања
ЈП за склоништа за 2023. годину

Одлука НО за програм пословања за 2023. годину


План јавних набавки за 2023. годину

План набавки за 2023. годину на које се не примењује ЗЈНИзвештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 1.1.2023. до 31.3.2023. године

Одлука о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 1.1.2023. до 31.03.2023. године

Обрасци уз Извештај за период од 1.1.2023-31.3.2023.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 1.1.2023. до 30.6.2023. године

Одлука о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 1.1.2023. до 30.06.2023. године

Обрасци уз Извештај за период од 1.1.2023-30.6.2023.

Извештај са обрасцима о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 1.1.2023. до 30.9.2023. године

Одлука о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 1.1.2023. до 30.09.2023. године

Извештај са обрасцима о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 1.1.2023. до 31.12.2023. године

Одлука о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 1.1.2023. до 31.12.2023. године

Финансијски извештај за 2022.годину


2022ИНФОРМАТОР о раду Јавног предузећа за склоништа (2022)
јануар, фебруар, март, април мај, јун, јул, август, септембар, октобар,

Програм пословања за 2022. годину

План јавних набавки за 2022. годину

План набавки за 2022. годину на које се не примењује ЗЈН

План посебних мера у циљу остваривања и унапређења родне равноправности за период од 1.1.2022 године - 31.12.2022 године


Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 1.1.2022. до 31.3.2022. године

Одлука о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 1.1.2022. до 31.03.2022. године

Обрасци уз Извештај за период од 1.1.2022-31.3.2022.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 1.1.2022. до 30.6.2022. године

Одлука о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 1.1.2022. до 30.06.2022. године

Обрасци уз Извештај за период од 1.1.2022-30.6.2022.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 1.1.2022. до 30.09.2022. године

Одлука о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 1.1.2022. до 30.09.2022. године

Обрасци уз Извештај за период од 1.1.2022-30.09.2022.

Извештај и обрасци о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 1.1.2022. до 31.12.2022. године

Одлука о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 1.1.2022. до 31.12.2022. године
Финансијски извештај за 2021.годину


2021ИНФОРМАТОР о раду Јавног предузећа за склоништа (2021)
јануар, фебруар,март,април,мај,јун,јул, август, септембар, септембар, октобар, новембар, децембар,

Одлука о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и релизоаваних активности из програма пословања за период 1.1.2021 до 31.12.2021

Извештај о степену усклађености планираних и релизоаваних активности из програма пословања за период 1.1.2021 до 31.12.2021

Програм пословања за 2021. годину

План јавних набавки за 2021. годину

План јавних набавки за 2021. годину на које се не примењује ЗЈН по новом законуОдлука о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 1.1.2021. до 30.9.2021. године

Извештај о степену услклађуности планираних и реализованих активности из програма пословања за период 1.1.-30.9.2021

Обрасци о степену услклађуности планираних и реализованих активности из програма пословања за период 1.1.-30.9.2021

Извештај годишњи о пословању за 2020 годину

Извештај финансијски за 2020 годину

Обрасци за 2021 годину


2020ИНФОРМАТОР о раду Јавног предузећа за склоништа (2020)
јануар, фебруар, март, април, ,мај, ,јун, ,јул, ,август, ,септембар, ,октобар, ,новембар, ,децембар,

Програм о изменама и допунама програма пословања за 2020. годину

Програм пословања за 2020. годину

План јавних набавки за 2020. годину

План јавних набавки за 2020. годину по новом закону

План јавних набавки за 2020. годину на које се не примењује ЗЈН по новом законуИзвештај о степену усклађености планираних
и реализованих активности из Програма пословања за период
од 01.01.2020. до 30.06.2020. године

Одлука о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 1.1.2020. до 30.06.2020. године

Обрасци уз Извештај


Извештај о степену усклађености планираних
и реализованих активности из Програма пословања за период
од 01.01.2020. до 31.03.2020. године

Одлука о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 1.1.2020. до 31.03.2020. године

Обрасци уз Извештај


Финансијски извештај за 2019.годину

2019ИНФОРМАТОР о раду Јавног предузећа за склоништа (2019)
јануар, фебруар, март, април, мај, јун, јул, август, септембар, октобар, новембар, децембар

Процедура за набавке на које се ЗЈН не од. - измена 2019

Програм пословања ЈП за склоништа за 2019. годину

Решење Владе РС о давању сагласности на Програм пословања
ЈП за склоништа за 2019. годину


Извештај о степену усклађености планираних
и реализованих активности из Програма пословања за период
од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

Одлука о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 1.1.2019. до 31.12.2019. године

Обрасци уз Извештај


Извештај о степену усклађености планираних
и реализованих активности из Програма пословања за период
од 01.01.2019. до 30.06.2019. године

Извештаји за период 01.01. до 30.06. 2019. године

План јавних набавки за 2019. годину

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Правилник о изменама и допунама Правилника о поступку унутрашњег узбуњивања

Правилник о заштити података о личности

Лице задужено за заштиту података о личности


2018ИНФОРМАТОР о раду Јавног предузећа за склоништа (2018)
јануар, фебруар, март, април, мај, јун, јул, август, септембар,
октобар, новембар, децембар


Програм пословања ЈП за склоништа за 2018. годину

Решење Владе РС о давању сагласности на Програм пословања
ЈП за склоништа за 2018. годину


Извештај о степену усклађености планираних
и реализованих активности из Програма пословања за период
од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

Извештај о степену усклађености планираних
и реализованих активности из Програма пословања за период
од 01.01.2018. до 30.09.2018. године

Извештаји за период 01.01. до 30.09. 2018. године

Извештај о степену усклађености планираних
и реализованих активности из Програма пословања за период
од 01.01.2018. до 30.06.2018. године

Извештаји за период 01.01. до 30.06. 2018. године

Извештај о степену усклађености планираних
и реализованих активности из Програма пословања за период
од 01.01.2018. до 31.03.2018. године

Извештаји за период 01.01. до 31.03. 2018. године

Правилник о безбедности информационо-комуникационих система
ЈП за склоништа (2018)

План јавних набавки за 2018. годину

Правилник о изменама и допунама правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у Јавном предузећу за склоништа (2018)

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у Јавном предузећу за склоништа (2018)

Стратешки и годишњи план интерне ревизије за период 2018-2020.

Финансијски извештај за 2018.годину

 

2017ИНФОРМАТОР о раду Јавног предузећа за склоништа (2017)
јануар, фебруар, март, април, мај, јун, јул, август, септембар, октобар, новембар, децембар


Програм пословања ЈП за склоништа за 2017. годину

Решење Владе РС о давању сагласности на Програм пословања
ЈП за склоништа за 2017. годину


Процедура за набавке на које се не односи ЗЈН


Извештај о степену усклађености планираних
и реализованих активности из Програма пословања за период
од 01.01.2017. до 31.03.2017. године

Извештаји за период 01.01. до 31.03. 2017. године
 

Извештај о степену усклађености планираних
и реализованих активности из Програма пословања за период
од 01.01.2017. до 30.06.2017. године

Извештаји за период 01.01. до 30.06. 2017. године
 

Извештај о степену усклађености планираних
и реализованих активности из Програма пословања за период
од 01.01.2017. до 30.09.2017. године

Извештаји за период 01.01. до 30.09. 2017. године
 

Извештај о степену усклађености планираних
и реализованих активности из Програма пословања за период
од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

Извештаји за период 01.01. до 31.12. 2017. године


Кодекс корпоративног управљања ЈПС (усвојен 2017.)

Кодекс пословне етике у ЈПС (усвојен 2017.)
Извештаји 2016. година

Извештаји 2015. година

Извештаји 2014. година

Извештаји 2013. година

Извештаји 2012. година