Лична карта предузећа

ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Оснивач: Влада Републике Србије
Пун назив фирме: Јавно предузеће за склоништа
Скраћени назив: ЈПС
Порески идентификациони број: 100143406
Матични број правног лица: 07892845
Шифра основне делатности: 4339
Власништво: Државни капитал 100%


ПОДАЦИ О ДИРЕКЦИЈИ

Адреса: Булевар Михајла Пупина 117а
Општина: Нови Београд
Место: Београд
Број телефона: +381(11) 31 31 821
Број факса: +381(11) 30 73 662
Е-маил:office@sklonista.co.rs


Статут Јавног предузећа за склоништа

Решење Владе РС о давању сагласности на Статут ЈПС

Одлука о изнени Статута ЈПС


Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19
Линк за подношење захтева,

Одлука о изменама и допунама Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа за склоништа Београд

Пречишћен текст Одлуке о изменама и допунама Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа за склоништа Београд

Решење Владе Републике Србије о давању сагласности на Измене и допуне Статута Јавног предузећа за склоништа

Пречишћен текст Статута Јавног предузећа за склоништа

Правилник о ближем уређивању поступака јавне набавке у Јавном предузећу за склоништа


Повеља интерне ревизије (2018)

Стратешки и годишњи план Интерне ревизије (2020-2022).pdf

Годишњи план интерне ревизије (2019)

Стратешки план ревизије (2019-2021)

Политика квалитета