nj

Јавно предузеће за склоништа Нови Београд, улица Булевар Михаила Пупина бр. 117а, објављује


07.10.2019.

ОГЛАС за јавну набавку ЈНMУ 18/19
П1 - Здравствене услуге (Систематски прегледи) П2 - Претходни и периодични прегледи

 • Позив за подношење пoнуда
 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
 • Питања и појашњења можете погледати овде


  27.09.2019.

  ОГЛАС за јавну набавку ЈНВД 1/19
  Материјали за одржавање - Партија 7 и 8

  • Позив за подношење пoнуда
  • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

  • 11.09.2019.

   ОГЛАС за јавну набавку ЈНВД 2/19
   Опрема за боравак - П1- лежајеви и седишта, П2-Санитарна опрема

   • Позив за подношење пoнуда
   • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
   • Питања и појашњења можете погледати овде

    Питања и појашњења можете погледати овде


    06.09.2019.

    ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 14/19
    Услуге обезбеђењa - ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК

    • Позив за подношење пoнуда
    • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
    • Одлука о додели уговора можете погледати овде

     Обавештење о закључењу уговора можете погледати овде


     05.08.2019.

     ОГЛАС за јавну набавку - поновљени поступак ЈНМУ 6/19
     Партија 2 - Сервисирање и поправка инсталација и уређаја у пословноj згради

     • Позив за подношење пoнуда
     • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
     • Одлука о додели уговора можете погледати овде

      Обавештење о закључењу уговора можете погледати овде


      02.08.2019.

      ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 16/19
      Јавнa набавка за Одржавање ASW информационог система

      • Позив за подношење пoнуда
      • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
      • Одлука о додели уговора можете погледати овде

       Обавештење о закључењу уговора можете погледати овде


       02.08.2019.

       ОГЛАС за јавну набавку ЈНМД 10/19
       Јавнa набавка партије 1 канцеларијског материјала и партије 2 тонера

       • Позив за подношење пoнуда
       • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
       • Питања и појашњења можете погледати овде

        Одлука о додели уговора можете погледати овде

        Обавештење о закључењу уговора Партија 2 можете погледати овде

        Обавештење о закључењу уговора Партија 1 можете погледати овде


        26.07.2019.

        ОГЛАС за јавну набавку ЈНМД 3/19
        Јавнa набавка Рачунара,штампача и друге електронске опреме и апарата, скенера за рад писарнице и УПС-ова за напајање сервера

        • Позив за подношење пoнуда
        • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
        • Питања и појашњења можете погледати овде

         Одлука о додели уговора можете погледати овде

         Обавештење о закључењу уговора партија 3 можете погледати овде

         Обавештење о закључењу уговора партија 1 можете погледати овде

         Обавештење о закључењу уговора партија 2 можете погледати овде


         23.07.2019.

         ОГЛАС за јавну набавку ЈНМД 15/19
         Јавнa набавка за Средства личне заштите

         • Позив за подношење пoнуда
         • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
         • Корекција Конкурсне документације можете погледати овде

          Одлука о додели уговора можете погледати овде

          Обавештење о закључењу уговора можете погледати овде


          22.07.2019.

          ОГЛАС за јавну набавку ЈНВУ 1/17
          Јавнa набавка за Услуге израде Плана детаљне регулације мреже склоништа

          • Позив за подношење пoнуда
          • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
          • Питања, појашњења можете погледати овде

           Питања, појашњења измене и допуне можете погледати овде

           Питања и појашњења можете погледати овде

           Питања и појашњења можете погледати овде

           Питања и појашњења можете погледати овде

           Одлука о додели уговора можете погледати овде

           Обавештење о закључењу уговора можете погледати овде


           17.07.2019.

           ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 11/19
           Јавнa набавка за Оглашавање и друго - Поновљени поступак

           • Позив за подношење пoнуда
           • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
           • Одлука о додели уговора можете погледати овде

            Обавештење о закључењу уговора можете погледати овде


            15.07.2019.

            ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 14/19
            Јавнa набавка за УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКТА

            • Позив за подношење пoнуда
            • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
            • Обавештење о продужењу рока можете погледати овде

             Питања, појашњења, измене и допуне можете погледати овде

             Одлука о додели уговора можете погледати овде

             Одлука о обустави поступка можете погледати овде

             Oбавештење о обустави поступка можете погледати овде


             05.07.2019.

             ОГЛАС за јавну набавку ЈНМР 2/19
             Јавнa набавка за Извођење радова текућег и инвестиционог одржавања у склоништима увођењем коопераната - ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК

             • Позив за подношење пoнуда
             • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
             • Одлука о додели Уговора у ЈНМР 2/19 можете погледати овде

              Обавештење о закључењу уговора можете погледати овде


              03.07.2019.

              ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 13/19
              Јавнa набавка за Осигурање пословних објеката, пословне зграде, запослених, осигурања од штете трећим лицима и сервера - Партија 2 и 3

              • Позив за подношење пoнуда
              • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
              • Одлука о додели Уговора можете погледати овде

               Обавештење о закључењy уговора за партију 2 можете погледатиовде

               Обавештење о закључењy уговора за партију 3 можете погледатиовде


               03.07.2019.

               ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 12/19
               Јавнa набавка за Технички преглед, регистација возила и осигурање возила

               • Позив за подношење пoнуда
               • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
               • Питања и одговоре можете погледати овде

                Пречишћени текст конкурсне документације можете преузети овде

                Обавештење о продужењу рока можете погледати овде

                Питања и одговоре можете погледати овде

                Измене и допуне можете погледати овде

                Питања и одговоре можете погледати овде

                Одлука о додели Уговора можете погледати овде

                Обавештење о закључењy уговора можете погледати овде


                21.06.2019.

                ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 9/19
                Јавнa набавка за УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА ВОЗНОГ ПАРКА

                • Позив за подношење пoнуда
                • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                • Обавештење о закључењу Оквирног споразума можете погледати овде


                 21.06.2019.

                 ОГЛАС за јавну набавку ЈНВД 3/19
                 Јавнa набавка за Електричну енергију

                 • Позив за подношење пoнуда
                 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                 • Питања и одговоре можете погледати овде

                  Измене и допуне можете погледати овде

                  Обавештење о продужењу рока можете погледати овде

                  Одлука о додели Уговора у ЈНВД 3/19 можете погледати овде

                  Обавештење о закључењу уговора можете погледати овде


                  19.06.2019.

                  ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 12/17
                  Јавнa набавка за ПАРТИЈУ 2- ИЗРАДА КАТАСТАРСКО-ТОПОГРАФСКИХ ПЛАНОВА

                  • Позив за подношење пoнуда
                  • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                  • Питања и појашњења можете погледатиовде

                   Питања и појашњења,измене и допуне можете погледатиовде

                   Обавештење о продужењу рока можете погледати овде

                   Питања и појашњења можете погледатиовде

                   Обавештење о продужењу рока можете погледати овде

                   Одлука о додели Уговора у ЈНМУ 12/17 –Партија 2 можете погледати овде

                   Обавештење о закључењу уговора можете погледати овде


                   19.06.2019.

                   ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 11/19
                   Јавнa набавка за Оглашавање и друго

                   • Позив за подношење пoнуда
                   • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                   • Одлука о обустави поступка можете погледати овде

                    Oбавештење о обустави поступка можете погледати овде


                    17.06.2019.

                    ОГЛАС за јавну набавку ЈНМР 2/19
                    Јавнa набавка за текуће и инвестиционо одржавање склониста-поновљени поступак

                    • Позив за подношење пoнуда
                    • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                    • Питања и појашњења можете погледати овде

                     Одлука о обустави поступка можете погледати овде

                     Oбавештење о обустави поступка можете погледати овде


                     24.05.2019.

                     ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 6/19
                     Јавнa набавка за услуге сервисирања и контроле противпожарних и хидрантских система у склоништу, сервис и поправка инсталација и уређаја у пословној згради и сервис и контрола ПП система у пословној згради и склоништима ( гаражама) – Партије 1, 2 и 3

                     • Позив за подношење пoнуда
                     • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                     • Питања и одговоре, измене и допуне можете погледатиовде

                      Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете погледати овде

                      Питања и појашњења можете погледати овде

                      Одлука о обустави поступка у ЈНМУ 6/19 –Партија 2 можете погледати овде

                      Одлука о додели Уговора у ЈНМУ 6/19 –Партија 1 и 3 можете погледати овде

                      Обавештење о обустави поступка ЈНМУ 6-19 -Партија 2 можете погледати овде

                      Обавештење о закљученом уговору Партија 1овде

                      Обавештење о закљученом уговору Партија 3овде


                      20.05.2019.

                      ОГЛАС за јавну набавку ЈНМД 7/19
                      Јавнa набавка возила

                      • Позив за подношење пoнуда
                      • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                      • Одлука о додели уговора за ЈНМД 7/19 - Набавка возила

                       Обавештење о закљученом уговору овде


                       16.05.2019.

                       ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 5/19
                       Јавнa набавка услуга обезбеђењa објеката

                       • Позив за подношење пoнуда
                       • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                       • Питања и појашњења можете погледати овде

                        Обавештење о обустави можете погледати овде

                        Обавештење о обустави можете погледати овде


                        14.05.2019.

                        ОГЛАС за јавну набавку ЈНВД 1/19
                        Набавка Материјала за одржавање – Партије 4, 7 и 8

                        • Позив за подношење пoнуда
                        • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                        • Одлука о додели уговора Партија 4 овде

                         Одлука о обустави Партија 7 и Партија 8 овде

                         Обавештење о обустави поступка Партија 7 можете погледати овде

                         Обавештење о обустави поступка Партија 8 можете погледати овде

                         Обавештење о закљученом уговору Партија 4 можете погледати овде


                         09.05.2019.

                         ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 4/19
                         Услуге фиксне телефоније

                         • Позив за подношење пoнуда
                         • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                         • Питања и појашњења можете погледати овде

                          Пречишћени текст - Конкурсне документације можете погледати овде

                          Обавештење о продужењу рока можете погледати овде

                          Одлука о додели уговора

                          Обавештење о закљученом уговору можете погледати овде


                          06.05.2019.

                          ОГЛАС за јавну набавку ЈНВД 3/18
                          - Поновљени ,Отворени поступак-Набавка испуне лежајева -

                          • Позив за подношење пoнуда
                          • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                          • Питања и појашњења можете погледати овде

                           Питања и појашњења можете погледати овде

                           Питања и појашњења можете погледати овде

                           Одлука о обустави поступка можете погледати овде

                           Обавештење о обустави поступка можете погледати овде                           24.04.2019.

                           ОГЛАС за јавну набавку ЈНМР 2/19
                           - ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ СКЛОНИШТА УВОЂЕЊЕМ КООПЕРАНАТА (САНАЦИЈА ОБЈЕКАТА И ИНСТАЛАЦИЈА) -

                           • Позив за подношење пoнуда
                           • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                           • Одлука о обустави поступка

                            Обавештење о обустави можете погледати овде                            27.03.2019.

                            ОГЛАС за јавну набавку ЈНМД 1/19
                            - Набавка горива -

                            • Позив за подношење пoнуда
                            • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                            • Питања и одговори, измене и допуне можете погледати овде

                             Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                             Измене и допуне можете погледати овде

                             Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                             Одлука о додели уговора за ЈНМД 1/19 - Гориво

                             Обавештење о закљученом уговору можете погледати овде


                             23.11.2018.

                             ОГЛАС за јавну набавку ЈНМР 18/18
                             Адаптација просторија на 2. спрату у
                             управној згради ЈП за склоништа

                             • Позив за подношење пoнуда
                             • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                             Одлука о обустави поступка

                             • Позив за подношење пoнуда (Поновљени поступак)
                             • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                             Обавештење о обустави поступка

                             Одлука о обустави поступка

                             Обавештење о обустави поновљеног поступка


                             17.10.2018.

                             ОГЛАС за јавну набавку ЈНВД 3/18
                             Набавка испуне лежајева

                             • Позив за подношење пoнуда
                             • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                             Обавештење о продужењу рока

                             Измене и допуне конкурсне документације можете погледати овде

                             Одлука о обустави поступка

                             Обавештење о обустави поступка


                             05.10.2018.

                             ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 16/18
                             Осигурање пословних објеката, пословне зграде,
                             запослених, осигурања од штете
                             трећим лицима и сервера

                             • Позив за подношење пoнуда
                             • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                             Питања и појашњења можете погледати овде

                             Питања и одговоре можете погледати овде

                             Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                             Питања и одговоре можете погледати овде

                             Пречишћен текст Конкурсне документације можете погледати овде

                             Питања и појашњења можете погледати овде

                             Одлука о додели уговора - Партија 1, 3 и 4

                             Одлука о обустави поступка - Партија 2

                             Обавештење о обустави поступка - Партија 2

                             Обавештење о закљученом уговору за Партију 1

                             Обавештење о закљученом уговору за Партију 3

                             Обавештење о закљученом уговору за Партију 4

                             • Позив за подношење пoнуда
                             • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                             Измене и допуне конкурсне документације за Партију 2 можете погледати овде

                             Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                             Питања и појашњења, измене и допуне, можете погледати овде

                             Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                             Одлука о додели уговора за Партију 2

                             Обавештење о закљученом уговору за Партију 2


                             10.09.2018.

                             ОГЛАС за јавну набавку ЈНМР 14/18
                             Извођење радова текућег и инвестиционог одржавања
                             у склоништима увођењем коопераната
                             - Санација од продора воде -

                             • Позив за подношење пoнуда
                             • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                             Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                             Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                             Одлука о додели уговора

                             Обавештење о закљученом уговору


                             31.08.2018.

                             ОГЛАС за јавну набавку ЈНМД 5/18
                             Набавка софтвера и опреме за аутоматизацију
                             пописа опреме и инвентара

                             • Позив за подношење пoнуда
                             • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                             Питања и појашњења, измене и допуне можете погледати овде

                             Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                             Одлука о обустави поступака

                             Обавештење о обустави поступака


                             31.08.2018.

                             ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 17/18
                             Партија 1 - Мобилна телефонија
                             Партија 2 - Смартфон за мерне инструменте

                             • Позив за подношење пoнуда
                             • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                             Измене и допуне можете погледати овде

                             Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                             Питања, појашњења, измене и допуне овде

                             Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                             Питања и појашњења можете погледати овде

                             Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                             Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                             Конкурсна документација пречишћени текст

                             Одлука о додели уговора за Партију 1

                             Одлука о додели уговора за Партију 2

                             Обавештење о закљученом уговору за Партију 1

                             Обавештење о закљученом уговору за Партију 2


                             27.08.2018.

                             ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 13/18
                             Уклањање постојећих ППФ - Партија 1

                             • Позив за подношење пoнуда
                             • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                             Одлука о обустави поступка

                             Обавештење о обустави поступака


                             15.08.2018.

                             ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 13/17
                             Услуге израде геомеханичких елабората, за потребе израде
                             Плана детаљне регулације мреже јавних склоништа

                             • Позив за подношење пoнуда
                             • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                             Питања и одговоре можете погледати овде

                             Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                             Измене и допуне можете погледати овде

                             Одлука о додели уговора

                             Обавештење о закљученом уговору


                             10.08.2018.

                             ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 15/18
                             Одржавање и развој ASW информационог система
                             Партија 1 - Одржавање ASW информационог система

                             • Позив за подношење пoнуда
                             • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                             Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                             Одлука о додели уговора

                             Обавештење о закљученом уговору


                             10.08.2018.

                             ОГЛАС за јавну набавку ЈНВД 1/18
                             Материјали за одржавање склоништа
                             за Партије 2, 4, 5, 6, 7 и 8

                             • Позив за подношење пoнуда
                             • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                             Питања и одговоре можете погледати овде

                             Питања и одговоре можете погледати овде

                             Измене и допуне (пречишћен текст Конкурсне документације)
                             можете погледати овде

                             Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                             Питања и одговоре можете погледати овде

                             Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                             Одлука о додели уговора за Партију 2, 4, 5, 7 и 8

                             Одлука о обустави поступка за Партију 6

                             Обавештење о обустави поступка за Партију 6

                             Обавештење о закљученом уговору за Партију 5

                             Обавештење о закљученом уговору за Партију 4

                             Обавештење о закљученом уговору за Партију 7

                             Обавештење о закљученом уговору за Партију 2

                             Обавештење о закљученом уговору за Партију 8


                             08.08.2018.

                             ОГЛАС за јавну набавку ЈНМД 12/18
                             П1 - Канцеларијски материјал
                             П2 - Тонери

                             • Позив за подношење пoнуда
                             • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                             Питања и појашњења, измене и допуне можете погледати овде

                             Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                             Питања, појашњења, допуна - прилог, можете погледати овде

                             Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                             Питања, појашњења, измене и допуне можете погледати овде

                             Одлука о додели уговора за партију 1

                             Одлука о додели уговора за партију 2

                             Обавештење о закљученом уговору за Партију 1

                             Обавештење о закљученом уговору за Партију 2


                             06.07.2018.

                             ОГЛАС за јавну набавку ЈНВД 2/18
                             - Електрична енергија -

                             • Позив за подношење пoнуда
                             • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                             Одлука о додели уговора

                             Обавештење о закљученом уговору

                             Одлука о измени уговора

                             Одлука о измени уговора

                             Одлука о измени уговора

                             Одлука о измени уговора

                             Одлука о измени уговора


                             20.06.2018.

                             ОГЛАС за јавну набавку ЈНМД 11/18
                             - Средства личне заштите -

                             • Позив за подношење пoнуда
                             • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                             Одлука о додели уговора

                             Обавештење о закљученом уговору


                             15.06.2018.

                             ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 6/18
                             - Услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације -

                             • Позив за подношење пoнуда
                             • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                             Питања и одговоре можете погледати овде

                             Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                             Измене и допуне можете погледати овде

                             Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                             Питања и одговоре можете погледати овде

                             Одлука о додели уговора

                             Обавештење о закљученом уговору


                             13.06.2018.

                             ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 10/18
                             П1 - Здравствене услуге (систематски прегледи) и
                             П2 - Претходни и периодични прегледи радника

                             • Позив за подношење пoнуда
                             • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                             Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                             Одлука о обустави поступака

                             Обавештење о обустави поступака

                             • Позив за подношење пoнуда
                             • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                             Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                             Измене и допуне конкурсне документације можете погледати овде

                             Одлука о обустави поступака за партију 2

                             Одлука о додели уговора за партију 1

                             Обавештење о закљученом уговору за партију 1

                             Обавештење о обустави поступака за партију 2

                             • Позив за подношење пoнуда - Партија 2
                             • ● Конкурсну документацију за Партију 2 можете преузети овде

                             Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за партију 2

                             Конкурсна документација - пречишћени текст за партију 2

                             Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за партију 2

                             Измене и допуне конкурсне документације можете погледати овде

                             Питања, појашњења, измене и допуне конкурсне документације можете погледати овде

                             Одлука о додели уговора за партију 2

                             Обавештење о закљученом уговору за партију 2


                             11.06.2018.

                             ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 2/17
                             Отворени поступак - Електрична енергија -

                             • Позив за подношење пoнуда
                             • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                             Питања и појашњења, измене и допуне можете погледати овде

                             Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                             Одлука о додели уговора

                             Обавештење о закљученом уговору

                             Одлука о измени уговора


                             28.05.2018.

                             ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 9/18
                             - Оглашавање и друго -

                             • Позив за подношење пoнуда
                             • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                             Питања и одговоре можете погледати овде

                             Одлука о додели уговора

                             Обавештење о закљученом уговору


                             24.05.2018.

                             ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 8/18
                             - Услуге сервисирања и контроле противпожарних и
                             хидрантских система у склоништу,
                             сервис и поправка инсталација и уређаја у пословној згради,
                             сервис и контрола ПП система у пословној згради и склоништима (гаражама) и набавка ПП апарата С-9 за склоништа - Партије 1, 3 и 4

                             • Позив за подношење пoнуда
                             • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                             Одлука о додели уговора

                             Обавештење о закљученом уговору за партију 1

                             Обавештење о закљученом уговору за партију 3

                             Обавештење о закљученом уговору за партију 4


                             22.05.2018.

                             ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 2/18
                             - Услуга сервисирања и одржавања возног парка -

                             • Позив за подношење пoнуда
                             • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                             Обавештење о продужењу рока за отварање понуда

                             Одлука о закључењу оквирног споразума

                             Обавештење о закљученом Оквирном споразуму


                             17.05.2018.

                             ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 7/18
                             - Набавка интернет услуга - Партија 1

                             • Позив за подношење пoнуда
                             • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                             Питања, појашњења, измене и допуне можете погледати овде

                             Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                             Питања, појашњења, измене и допуне можете погледати овде

                             Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                             Питања, појашњења можете погледати овде

                             Одлука о додели уговора

                             Обавештење о закључењу уговора


                             17.05.2018.

                             ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 4/18
                             - Услуга фиксне телефоније -

                             • Позив за подношење пoнуда
                             • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                             Питања и појашњења можете погледати овде

                             Одлука о додели уговора

                             Обавештење о закљученом уговору


                             11.05.2018.

                             ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 3/18
                             - Услуга обезбеђењa објеката -


                             11.05.2018.

                             ОГЛАС за јавну набавку ЈНВД 5/17
                             - Опрема за боравак у склоништима - Партија 1-Лежајеви

                             • Позив за подношење пoнуда
                             • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                             Питања и одговори, измене и допуне можете погледати овде

                             Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                             Одлука о додели уговора

                             Обавештење о закљученом уговору


                             04.05.2018.

                             ОГЛАС за јавну набавку ЈНМД 1/18
                             - Набавка горива -

                             • Позив за подношење пoнуда
                             • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                             • Питања и појашњења можете погледати овде

                              Одлука о додели уговора

                              Обавештење о закљученом уговору


                             24.04.2018.

                             ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 14/17 Услуга - Партија 2
                             - Сервисирање постојећих дизел агрегата -

                             • Позив за подношење пoнуда
                             • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                             Одлука о додели уговора за партију бр. 2

                             Обавештење о закљученом уговору


                             18.04.2018.

                             ОГЛАС за јавну набавку ЈНВД 6/17
                             - Материјал за одржавање склоништа -
                             Поновљени отворени поступак за партије 1, 3, 6, и 8

                             • Позив за подношење пoнуда
                             • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                             Питања и одговоре можете погледати овде

                             Одлука о додели уговора

                             Обавештење о закљученом уговору за партију 8

                             Обавештење о закљученом уговору за партију 1

                             Обавештење о закљученом уговору за партију 3

                             Обавештење о закљученом уговору за партију 6

                             Одлука о измени уговора за партију бр. 3


                             15.12.2017.

                             ОГЛАС за јавну набавку ЈНВД 4/17, партија 2 и 3
                             - Набавка решетки за ППФ
                             и набавка и уградња новог пешчаног филтера -

                             • Позив за подношење пoнуда
                             • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                             Питања и појашњења, Измене и допуне можете погледати овде

                             Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                             Питања и појашњења (19.1.2018.) можете погледати овде

                             Одлука о обустави поступака за партију бр. 2

                             Обавештење о обустави поступака за партију бр. 2

                             Одлука о додели уговора за партију бр. 3

                             Одлука о обустави поступака за партију бр. 3

                             Обавештење о обустави поступака за партију бр. 3

                             • Позив (поновљени) за подношење пoнуда за партију бр.2
                             • ● Конкурсну документацију за партију бр.2 можете преузети овде

                             Питања и појашњења,Измене и допуне за партију бр.2 можете погледати овде

                             Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за партију бр.2

                             Одлука о додели уговора за партију бр. 2

                             Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 2

                             • Позив (поновљени) за подношење пoнуда за партију 3
                             • ● Конкурсну документацију за партију 3 можете преузети овде

                             Одлука о обустави поступака за партију бр. 3

                             Обавештење о обустави поступака за партију бр. 3

                             • Позив (поновљени) за подношење пoнуда за партију 3
                             • ● Конкурсну документацију за партију 3 можете преузети овде

                             Одлука о обустави поступака за партију бр. 3

                             Обавештење о обустави поступака за партију бр. 3

                              

                             02.11.2017.

                             ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 12/17, партија 1
                             - Услуге геодетског снимања за потребе укњижбе -

                             • Позив за подношење пoнуда
                             • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                             Питања и појашњења можете погледати овде

                             Питања и појашњења, Измене и допуне можете погледати овде (14.11.)

                             Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                             Одлука о додели уговора

                             Обавештење о закљученом уговору

                              

                             25.05.2017.

                             ОГЛАС за јавну набавку
                             услуга сервисирањa возног парка ЈНВУ бр. 3/14,

                             - квалификациони поступак II фаза VI пут -

                             • Позив за подношење пoнуда
                             • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                             Измене и допуне конкурсне документације можете преузети овде

                             Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                             Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (13.06.2017.)

                             Измене и допуне (15.06.2017.) конкурсне документације можете
                             преузети овде

                             Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (15.06.2017.)

                             Обавештење о закљученом уговору

                              

                             17.01.2017.

                             ОГЛАС за јавну набавку
                             услуга за сервисирање возног парка ЈНВУ бр. 3/14,

                             - квалификациони поступак II фаза V пут -

                             • Позив за подношење пoнуда
                             • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                             Питања и одговоре можете погледати овде

                             Измене и допуне можете погледати овде

                             Питања и одговори, Измене и допуне (10.02.2017) можете погледати овде

                             Обавештење I о продужењу рока за подношење понуда

                             Обавештење II о продужењу рока за подношење понуда

                             Обавештење III о продужењу рока за подношење понуда

                             Обавештење о закљученом уговору

                              

                             10.10.2014.

                             ОГЛАС

                             за Јавну набавку услуга

                             ЈНВУ бр. 3/14

                             Сервисирање возног парка

                             поновљени квалификациони поступак - I фаза

                             • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                             Позив (поновљени)за подношење пријава

                             Измене и допуне, питања и појашњења везане за ову јавну набавку

                             Обавештење о ажурирању листе кандидата

                             Обавештење о признавању квалификација за друго ажурирање листе кандидата (01.12.2015.)

                             Обавештење о признавању квалификације - ажурирање листе кандидата (20.07.2016.)

                             Обавештење о признавању квалификације - ажурирање листе кандидата (20.12.2016.)

                             Обавештење о последњем ажурирању листе кандидата 26.05.2017.

                             Обавештење о допуни ажуриране листе кандидата 02.06.2017.

------WebKitFormBoundaryJGFrzBfwaHNjsBE3 Content-Disposition: form-data; name="overwrite" 0