nj

Јавно предузеће за склоништа Нови Београд, улица Булевар Михаила Пупина бр. 117а, објављује


02.08.2019.

ОГЛАС за јавну набавку ЈНМД 10/19
Јавнa набавка партије 1 канцеларијског материјала и партије 2 тонера

 • Позив за подношење пoнуда
 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
 • Питања и појашњења можете погледати овде


  26.07.2019.

  ОГЛАС за јавну набавку ЈНМД 3/19
  Јавнa набавка Рачунара,штампача и друге електронске опреме и апарата, скенера за рад писарнице и УПС-ова за напајање сервера

  • Позив за подношење пoнуда
  • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
  • Питања и појашњења можете погледати овде

   Одлука о додели уговора можете погледати овде


   23.07.2019.

   ОГЛАС за јавну набавку ЈНМД 15/19
   Јавнa набавка за Средства личне заштите

   • Позив за подношење пoнуда
   • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
   • Корекција Конкурсне документације можете погледати овде

    Одлука о додели уговора можете погледати овде


    22.07.2019.

    ОГЛАС за јавну набавку ЈНВУ 1/17
    Јавнa набавка за Услуге израде Плана детаљне регулације мреже склоништа

    • Позив за подношење пoнуда
    • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
    • Питања, појашњења можете погледати овде

     Питања, појашњења измене и допуне можете погледати овде

     Питања и појашњења можете погледати овде

     Питања и појашњења можете погледати овде


     17.07.2019.

     ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 11/19
     Јавнa набавка за Оглашавање и друго - Поновљени поступак

     • Позив за подношење пoнуда
     • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
     • Одлука о додели уговора можете погледати овде


      15.07.2019.

      ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 14/19
      Јавнa набавка за УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКТА

      • Позив за подношење пoнуда
      • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
      • Обавештење о продужењу рока можете погледати овде

       Питања, појашњења, измене и допуне можете погледати овде

       Одлука о додели уговора можете погледати овде


       05.07.2019.

       ОГЛАС за јавну набавку ЈНМР 2/19
       Јавнa набавка за Извођење радова текућег и инвестиционог одржавања у склоништима увођењем коопераната - ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК

       • Позив за подношење пoнуда
       • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
       • Одлука о додели Уговора у ЈНМР 2/19 можете погледати овде

        Обавештење о закључењу уговора можете погледати овде


        03.07.2019.

        ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 13/19
        Јавнa набавка за Осигурање пословних објеката, пословне зграде, запослених, осигурања од штете трећим лицима и сервера - Партија 2 и 3

        • Позив за подношење пoнуда
        • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
        • Одлука о додели Уговора можете погледати овде

         Обавештење о закључењy уговора за партију 2 можете погледатиовде

         Обавештење о закључењy уговора за партију 3 можете погледатиовде


         03.07.2019.

         ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 12/19
         Јавнa набавка за Технички преглед, регистација возила и осигурање возила

         • Позив за подношење пoнуда
         • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
         • Питања и одговоре можете погледати овде

          Пречишћени текст конкурсне документације можете преузети овде

          Обавештење о продужењу рока можете погледати овде

          Питања и одговоре можете погледати овде

          Измене и допуне можете погледати овде

          Питања и одговоре можете погледати овде

          Одлука о додели Уговора можете погледати овде

          Обавештење о закључењy уговора можете погледати овде


          21.06.2019.

          ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 9/19
          Јавнa набавка за УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА ВОЗНОГ ПАРКА

          • Позив за подношење пoнуда
          • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
          • Обавештење о закључењу Оквирног споразума можете погледати овде


           21.06.2019.

           ОГЛАС за јавну набавку ЈНВД 3/19
           Јавнa набавка за Електричну енергију

           • Позив за подношење пoнуда
           • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
           • Питања и одговоре можете погледати овде

            Измене и допуне можете погледати овде

            Обавештење о продужењу рока можете погледати овде

            Одлука о додели Уговора у ЈНВД 3/19 можете погледати овде

            Обавештење о закључењу уговора можете погледати овде


            19.06.2019.

            ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 12/17
            Јавнa набавка за ПАРТИЈУ 2- ИЗРАДА КАТАСТАРСКО-ТОПОГРАФСКИХ ПЛАНОВА

            • Позив за подношење пoнуда
            • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
            • Питања и појашњења можете погледатиовде

             Питања и појашњења,измене и допуне можете погледатиовде

             Обавештење о продужењу рока можете погледати овде

             Питања и појашњења можете погледатиовде

             Обавештење о продужењу рока можете погледати овде

             Одлука о додели Уговора у ЈНМУ 12/17 –Партија 2 можете погледати овде

             Обавештење о закључењу уговора можете погледати овде


             19.06.2019.

             ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 11/19
             Јавнa набавка за Оглашавање и друго

             • Позив за подношење пoнуда
             • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
             • Одлука о обустави поступка можете погледати овде

              Oбавештење о обустави поступка можете погледати овде


              17.06.2019.

              ОГЛАС за јавну набавку ЈНМР 2/19
              Јавнa набавка за текуће и инвестиционо одржавање склониста-поновљени поступак

              • Позив за подношење пoнуда
              • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
              • Питања и појашњења можете погледати овде

               Одлука о обустави поступка можете погледати овде

               Oбавештење о обустави поступка можете погледати овде


               24.05.2019.

               ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 6/19
               Јавнa набавка за услуге сервисирања и контроле противпожарних и хидрантских система у склоништу, сервис и поправка инсталација и уређаја у пословној згради и сервис и контрола ПП система у пословној згради и склоништима ( гаражама) – Партије 1, 2 и 3

               • Позив за подношење пoнуда
               • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
               • Питања и одговоре, измене и допуне можете погледатиовде

                Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете погледати овде

                Питања и појашњења можете погледати овде

                Одлука о обустави поступка у ЈНМУ 6/19 –Партија 2 можете погледати овде

                Одлука о додели Уговора у ЈНМУ 6/19 –Партија 1 и 3 можете погледати овде

                Обавештење о обустави поступка ЈНМУ 6-19 -Партија 2 можете погледати овде

                Обавештење о закљученом уговору Партија 1овде

                Обавештење о закљученом уговору Партија 3овде


                20.05.2019.

                ОГЛАС за јавну набавку ЈНМД 7/19
                Јавнa набавка возила

                • Позив за подношење пoнуда
                • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                • Одлука о додели уговора за ЈНМД 7/19 - Набавка возила

                 Обавештење о закљученом уговору овде


                 16.05.2019.

                 ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 5/19
                 Јавнa набавка услуга обезбеђењa објеката

                 • Позив за подношење пoнуда
                 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                 • Питања и појашњења можете погледати овде

                  Обавештење о обустави можете погледати овде

                  Обавештење о обустави можете погледати овде


                  14.05.2019.

                  ОГЛАС за јавну набавку ЈНВД 1/19
                  Набавка Материјала за одржавање – Партије 4, 7 и 8

                  • Позив за подношење пoнуда
                  • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                  • Одлука о додели уговора Партија 4 овде

                   Одлука о обустави Партија 7 и Партија 8 овде

                   Обавештење о обустави поступка Партија 7 можете погледати овде

                   Обавештење о обустави поступка Партија 8 можете погледати овде

                   Обавештење о закљученом уговору Партија 4 можете погледати овде


                   09.05.2019.

                   ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 4/19
                   Услуге фиксне телефоније

                   • Позив за подношење пoнуда
                   • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                   • Питања и појашњења можете погледати овде

                    Пречишћени текст - Конкурсне документације можете погледати овде

                    Обавештење о продужењу рока можете погледати овде

                    Одлука о додели уговора

                    Обавештење о закљученом уговору можете погледати овде


                    06.05.2019.

                    ОГЛАС за јавну набавку ЈНВД 3/18
                    - Поновљени ,Отворени поступак-Набавка испуне лежајева -

                    • Позив за подношење пoнуда
                    • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                    • Питања и појашњења можете погледати овде

                     Питања и појашњења можете погледати овде

                     Питања и појашњења можете погледати овде

                     Одлука о обустави поступка можете погледати овде

                     Обавештење о обустави поступка можете погледати овде                     24.04.2019.

                     ОГЛАС за јавну набавку ЈНМР 2/19
                     - ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ СКЛОНИШТА УВОЂЕЊЕМ КООПЕРАНАТА (САНАЦИЈА ОБЈЕКАТА И ИНСТАЛАЦИЈА) -

                     • Позив за подношење пoнуда
                     • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                     • Одлука о обустави поступка

                      Обавештење о обустави можете погледати овде                      27.03.2019.

                      ОГЛАС за јавну набавку ЈНМД 1/19
                      - Набавка горива -

                      • Позив за подношење пoнуда
                      • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                      • Питања и одговори, измене и допуне можете погледати овде

                       Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                       Измене и допуне можете погледати овде

                       Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                       Одлука о додели уговора за ЈНМД 1/19 - Гориво

                       Обавештење о закљученом уговору можете погледати овде


                       23.11.2018.

                       ОГЛАС за јавну набавку ЈНМР 18/18
                       Адаптација просторија на 2. спрату у
                       управној згради ЈП за склоништа

                       • Позив за подношење пoнуда
                       • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                       Одлука о обустави поступка

                       • Позив за подношење пoнуда (Поновљени поступак)
                       • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                       Обавештење о обустави поступка

                       Одлука о обустави поступка

                       Обавештење о обустави поновљеног поступка


                       17.10.2018.

                       ОГЛАС за јавну набавку ЈНВД 3/18
                       Набавка испуне лежајева

                       • Позив за подношење пoнуда
                       • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                       Обавештење о продужењу рока

                       Измене и допуне конкурсне документације можете погледати овде

                       Одлука о обустави поступка

                       Обавештење о обустави поступка


                       05.10.2018.

                       ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 16/18
                       Осигурање пословних објеката, пословне зграде,
                       запослених, осигурања од штете
                       трећим лицима и сервера

                       • Позив за подношење пoнуда
                       • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                       Питања и појашњења можете погледати овде

                       Питања и одговоре можете погледати овде

                       Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                       Питања и одговоре можете погледати овде

                       Пречишћен текст Конкурсне документације можете погледати овде

                       Питања и појашњења можете погледати овде

                       Одлука о додели уговора - Партија 1, 3 и 4

                       Одлука о обустави поступка - Партија 2

                       Обавештење о обустави поступка - Партија 2

                       Обавештење о закљученом уговору за Партију 1

                       Обавештење о закљученом уговору за Партију 3

                       Обавештење о закљученом уговору за Партију 4

                       • Позив за подношење пoнуда
                       • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                       Измене и допуне конкурсне документације за Партију 2 можете погледати овде

                       Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                       Питања и појашњења, измене и допуне, можете погледати овде

                       Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                       Одлука о додели уговора за Партију 2

                       Обавештење о закљученом уговору за Партију 2


                       10.09.2018.

                       ОГЛАС за јавну набавку ЈНМР 14/18
                       Извођење радова текућег и инвестиционог одржавања
                       у склоништима увођењем коопераната
                       - Санација од продора воде -

                       • Позив за подношење пoнуда
                       • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                       Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                       Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                       Одлука о додели уговора

                       Обавештење о закљученом уговору


                       31.08.2018.

                       ОГЛАС за јавну набавку ЈНМД 5/18
                       Набавка софтвера и опреме за аутоматизацију
                       пописа опреме и инвентара

                       • Позив за подношење пoнуда
                       • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                       Питања и појашњења, измене и допуне можете погледати овде

                       Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                       Одлука о обустави поступака

                       Обавештење о обустави поступака


                       31.08.2018.

                       ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 17/18
                       Партија 1 - Мобилна телефонија
                       Партија 2 - Смартфон за мерне инструменте

                       • Позив за подношење пoнуда
                       • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                       Измене и допуне можете погледати овде

                       Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                       Питања, појашњења, измене и допуне овде

                       Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                       Питања и појашњења можете погледати овде

                       Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                       Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                       Конкурсна документација пречишћени текст

                       Одлука о додели уговора за Партију 1

                       Одлука о додели уговора за Партију 2

                       Обавештење о закљученом уговору за Партију 1

                       Обавештење о закљученом уговору за Партију 2


                       27.08.2018.

                       ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 13/18
                       Уклањање постојећих ППФ - Партија 1

                       • Позив за подношење пoнуда
                       • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                       Одлука о обустави поступка

                       Обавештење о обустави поступака


                       15.08.2018.

                       ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 13/17
                       Услуге израде геомеханичких елабората, за потребе израде
                       Плана детаљне регулације мреже јавних склоништа

                       • Позив за подношење пoнуда
                       • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                       Питања и одговоре можете погледати овде

                       Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                       Измене и допуне можете погледати овде

                       Одлука о додели уговора

                       Обавештење о закљученом уговору


                       10.08.2018.

                       ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 15/18
                       Одржавање и развој ASW информационог система
                       Партија 1 - Одржавање ASW информационог система

                       • Позив за подношење пoнуда
                       • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                       Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                       Одлука о додели уговора

                       Обавештење о закљученом уговору


                       10.08.2018.

                       ОГЛАС за јавну набавку ЈНВД 1/18
                       Материјали за одржавање склоништа
                       за Партије 2, 4, 5, 6, 7 и 8

                       • Позив за подношење пoнуда
                       • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                       Питања и одговоре можете погледати овде

                       Питања и одговоре можете погледати овде

                       Измене и допуне (пречишћен текст Конкурсне документације)
                       можете погледати овде

                       Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                       Питања и одговоре можете погледати овде

                       Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                       Одлука о додели уговора за Партију 2, 4, 5, 7 и 8

                       Одлука о обустави поступка за Партију 6

                       Обавештење о обустави поступка за Партију 6

                       Обавештење о закљученом уговору за Партију 5

                       Обавештење о закљученом уговору за Партију 4

                       Обавештење о закљученом уговору за Партију 7

                       Обавештење о закљученом уговору за Партију 2

                       Обавештење о закљученом уговору за Партију 8


                       08.08.2018.

                       ОГЛАС за јавну набавку ЈНМД 12/18
                       П1 - Канцеларијски материјал
                       П2 - Тонери

                       • Позив за подношење пoнуда
                       • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                       Питања и појашњења, измене и допуне можете погледати овде

                       Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                       Питања, појашњења, допуна - прилог, можете погледати овде

                       Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                       Питања, појашњења, измене и допуне можете погледати овде

                       Одлука о додели уговора за партију 1

                       Одлука о додели уговора за партију 2

                       Обавештење о закљученом уговору за Партију 1

                       Обавештење о закљученом уговору за Партију 2


                       06.07.2018.

                       ОГЛАС за јавну набавку ЈНВД 2/18
                       - Електрична енергија -

                       • Позив за подношење пoнуда
                       • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                       Одлука о додели уговора

                       Обавештење о закљученом уговору

                       Одлука о измени уговора

                       Одлука о измени уговора

                       Одлука о измени уговора

                       Одлука о измени уговора

                       Одлука о измени уговора


                       20.06.2018.

                       ОГЛАС за јавну набавку ЈНМД 11/18
                       - Средства личне заштите -

                       • Позив за подношење пoнуда
                       • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                       Одлука о додели уговора

                       Обавештење о закљученом уговору


                       15.06.2018.

                       ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 6/18
                       - Услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације -

                       • Позив за подношење пoнуда
                       • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                       Питања и одговоре можете погледати овде

                       Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                       Измене и допуне можете погледати овде

                       Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                       Питања и одговоре можете погледати овде

                       Одлука о додели уговора

                       Обавештење о закљученом уговору


                       13.06.2018.

                       ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 10/18
                       П1 - Здравствене услуге (систематски прегледи) и
                       П2 - Претходни и периодични прегледи радника

                       • Позив за подношење пoнуда
                       • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                       Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                       Одлука о обустави поступака

                       Обавештење о обустави поступака

                       • Позив за подношење пoнуда
                       • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                       Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                       Измене и допуне конкурсне документације можете погледати овде

                       Одлука о обустави поступака за партију 2

                       Одлука о додели уговора за партију 1

                       Обавештење о закљученом уговору за партију 1

                       Обавештење о обустави поступака за партију 2

                       • Позив за подношење пoнуда - Партија 2
                       • ● Конкурсну документацију за Партију 2 можете преузети овде

                       Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за партију 2

                       Конкурсна документација - пречишћени текст за партију 2

                       Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за партију 2

                       Измене и допуне конкурсне документације можете погледати овде

                       Питања, појашњења, измене и допуне конкурсне документације можете погледати овде

                       Одлука о додели уговора за партију 2

                       Обавештење о закљученом уговору за партију 2


                       11.06.2018.

                       ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 2/17
                       Отворени поступак - Електрична енергија -

                       • Позив за подношење пoнуда
                       • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                       Питања и појашњења, измене и допуне можете погледати овде

                       Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                       Одлука о додели уговора

                       Обавештење о закљученом уговору

                       Одлука о измени уговора


                       28.05.2018.

                       ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 9/18
                       - Оглашавање и друго -

                       • Позив за подношење пoнуда
                       • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                       Питања и одговоре можете погледати овде

                       Одлука о додели уговора

                       Обавештење о закљученом уговору


                       24.05.2018.

                       ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 8/18
                       - Услуге сервисирања и контроле противпожарних и
                       хидрантских система у склоништу,
                       сервис и поправка инсталација и уређаја у пословној згради,
                       сервис и контрола ПП система у пословној згради и склоништима (гаражама) и набавка ПП апарата С-9 за склоништа - Партије 1, 3 и 4

                       • Позив за подношење пoнуда
                       • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                       Одлука о додели уговора

                       Обавештење о закљученом уговору за партију 1

                       Обавештење о закљученом уговору за партију 3

                       Обавештење о закљученом уговору за партију 4


                       22.05.2018.

                       ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 2/18
                       - Услуга сервисирања и одржавања возног парка -

                       • Позив за подношење пoнуда
                       • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                       Обавештење о продужењу рока за отварање понуда

                       Одлука о закључењу оквирног споразума

                       Обавештење о закљученом Оквирном споразуму


                       17.05.2018.

                       ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 7/18
                       - Набавка интернет услуга - Партија 1

                       • Позив за подношење пoнуда
                       • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                       Питања, појашњења, измене и допуне можете погледати овде

                       Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                       Питања, појашњења, измене и допуне можете погледати овде

                       Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                       Питања, појашњења можете погледати овде

                       Одлука о додели уговора

                       Обавештење о закључењу уговора


                       17.05.2018.

                       ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 4/18
                       - Услуга фиксне телефоније -

                       • Позив за подношење пoнуда
                       • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                       Питања и појашњења можете погледати овде

                       Одлука о додели уговора

                       Обавештење о закљученом уговору


                       11.05.2018.

                       ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 3/18
                       - Услуга обезбеђењa објеката -


                       11.05.2018.

                       ОГЛАС за јавну набавку ЈНВД 5/17
                       - Опрема за боравак у склоништима - Партија 1-Лежајеви

                       • Позив за подношење пoнуда
                       • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                       Питања и одговори, измене и допуне можете погледати овде

                       Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                       Одлука о додели уговора

                       Обавештење о закљученом уговору


                       04.05.2018.

                       ОГЛАС за јавну набавку ЈНМД 1/18
                       - Набавка горива -

                       • Позив за подношење пoнуда
                       • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                       • Питања и појашњења можете погледати овде

                        Одлука о додели уговора

                        Обавештење о закљученом уговору


                       24.04.2018.

                       ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 14/17 Услуга - Партија 2
                       - Сервисирање постојећих дизел агрегата -

                       • Позив за подношење пoнуда
                       • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                       Одлука о додели уговора за партију бр. 2

                       Обавештење о закљученом уговору


                       18.04.2018.

                       ОГЛАС за јавну набавку ЈНВД 6/17
                       - Материјал за одржавање склоништа -
                       Поновљени отворени поступак за партије 1, 3, 6, и 8

                       • Позив за подношење пoнуда
                       • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                       Питања и одговоре можете погледати овде

                       Одлука о додели уговора

                       Обавештење о закљученом уговору за партију 8

                       Обавештење о закљученом уговору за партију 1

                       Обавештење о закљученом уговору за партију 3

                       Обавештење о закљученом уговору за партију 6

                       Одлука о измени уговора за партију бр. 3


                       15.12.2017.

                       ОГЛАС за јавну набавку ЈНВД 4/17, партија 2 и 3
                       - Набавка решетки за ППФ
                       и набавка и уградња новог пешчаног филтера -

                       • Позив за подношење пoнуда
                       • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                       Питања и појашњења, Измене и допуне можете погледати овде

                       Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                       Питања и појашњења (19.1.2018.) можете погледати овде

                       Одлука о обустави поступака за партију бр. 2

                       Обавештење о обустави поступака за партију бр. 2

                       Одлука о додели уговора за партију бр. 3

                       Одлука о обустави поступака за партију бр. 3

                       Обавештење о обустави поступака за партију бр. 3

                       • Позив (поновљени) за подношење пoнуда за партију бр.2
                       • ● Конкурсну документацију за партију бр.2 можете преузети овде

                       Питања и појашњења,Измене и допуне за партију бр.2 можете погледати овде

                       Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за партију бр.2

                       Одлука о додели уговора за партију бр. 2

                       Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 2

                       • Позив (поновљени) за подношење пoнуда за партију 3
                       • ● Конкурсну документацију за партију 3 можете преузети овде

                       Одлука о обустави поступака за партију бр. 3

                       Обавештење о обустави поступака за партију бр. 3

                       • Позив (поновљени) за подношење пoнуда за партију 3
                       • ● Конкурсну документацију за партију 3 можете преузети овде

                       Одлука о обустави поступака за партију бр. 3

                       Обавештење о обустави поступака за партију бр. 3

                        

                       02.11.2017.

                       ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 12/17, партија 1
                       - Услуге геодетског снимања за потребе укњижбе -

                       • Позив за подношење пoнуда
                       • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                       Питања и појашњења можете погледати овде

                       Питања и појашњења, Измене и допуне можете погледати овде (14.11.)

                       Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                       Одлука о додели уговора

                       Обавештење о закљученом уговору

                        

                       25.05.2017.

                       ОГЛАС за јавну набавку
                       услуга сервисирањa возног парка ЈНВУ бр. 3/14,

                       - квалификациони поступак II фаза VI пут -

                       • Позив за подношење пoнуда
                       • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                       Измене и допуне конкурсне документације можете преузети овде

                       Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                       Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (13.06.2017.)

                       Измене и допуне (15.06.2017.) конкурсне документације можете
                       преузети овде

                       Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (15.06.2017.)

                       Обавештење о закљученом уговору

                        

                       17.01.2017.

                       ОГЛАС за јавну набавку
                       услуга за сервисирање возног парка ЈНВУ бр. 3/14,

                       - квалификациони поступак II фаза V пут -

                       • Позив за подношење пoнуда
                       • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                       Питања и одговоре можете погледати овде

                       Измене и допуне можете погледати овде

                       Питања и одговори, Измене и допуне (10.02.2017) можете погледати овде

                       Обавештење I о продужењу рока за подношење понуда

                       Обавештење II о продужењу рока за подношење понуда

                       Обавештење III о продужењу рока за подношење понуда

                       Обавештење о закљученом уговору

                        

                       10.10.2014.

                       ОГЛАС

                       за Јавну набавку услуга

                       ЈНВУ бр. 3/14

                       Сервисирање возног парка

                       поновљени квалификациони поступак - I фаза

                       • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                       Позив (поновљени)за подношење пријава

                       Измене и допуне, питања и појашњења везане за ову јавну набавку

                       Обавештење о ажурирању листе кандидата

                       Обавештење о признавању квалификација за друго ажурирање листе кандидата (01.12.2015.)

                       Обавештење о признавању квалификације - ажурирање листе кандидата (20.07.2016.)

                       Обавештење о признавању квалификације - ажурирање листе кандидата (20.12.2016.)

                       Обавештење о последњем ажурирању листе кандидата 26.05.2017.

                       Обавештење о допуни ажуриране листе кандидата 02.06.2017.

------WebKitFormBoundaryJGFrzBfwaHNjsBE3 Content-Disposition: form-data; name="overwrite" 0