nj

Јавно предузеће за склоништа Нови Београд, улица Булевар Михаила Пупина бр. 117а, објављује


27.03.2019.

ОГЛАС за јавну набавку ЈНМД 1/19
- Набавка горива -

 • Позив за подношење пoнуда
 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
 • Питања и одговори, измене и допуне можете погледати овде

  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

  Измене и допуне можете погледати овде

  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

  Одлука о додели уговора за ЈНМД 1/19 - Гориво


  23.11.2018.

  ОГЛАС за јавну набавку ЈНМР 18/18
  Адаптација просторија на 2. спрату у
  управној згради ЈП за склоништа

  • Позив за подношење пoнуда
  • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

  Одлука о обустави поступка

  • Позив за подношење пoнуда (Поновљени поступак)
  • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

  Обавештење о обустави поступка

  Одлука о обустави поступка

  Обавештење о обустави поновљеног поступка


  17.10.2018.

  ОГЛАС за јавну набавку ЈНВД 3/18
  Набавка испуне лежајева

  • Позив за подношење пoнуда
  • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

  Обавештење о продужењу рока

  Измене и допуне конкурсне документације можете погледати овде

  Одлука о обустави поступка

  Обавештење о обустави поступка


  05.10.2018.

  ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 16/18
  Осигурање пословних објеката, пословне зграде,
  запослених, осигурања од штете
  трећим лицима и сервера

  • Позив за подношење пoнуда
  • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

  Питања и појашњења можете погледати овде

  Питања и одговоре можете погледати овде

  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

  Питања и одговоре можете погледати овде

  Пречишћен текст Конкурсне документације можете погледати овде

  Питања и појашњења можете погледати овде

  Одлука о додели уговора - Партија 1, 3 и 4

  Одлука о обустави поступка - Партија 2

  Обавештење о обустави поступка - Партија 2

  Обавештење о закљученом уговору за Партију 1

  Обавештење о закљученом уговору за Партију 3

  Обавештење о закљученом уговору за Партију 4

  • Позив за подношење пoнуда
  • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

  Измене и допуне конкурсне документације за Партију 2 можете погледати овде

  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

  Питања и појашњења, измене и допуне, можете погледати овде

  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

  Одлука о додели уговора за Партију 2

  Обавештење о закљученом уговору за Партију 2


  10.09.2018.

  ОГЛАС за јавну набавку ЈНМР 14/18
  Извођење радова текућег и инвестиционог одржавања
  у склоништима увођењем коопераната
  - Санација од продора воде -

  • Позив за подношење пoнуда
  • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

  Одлука о додели уговора

  Обавештење о закљученом уговору


  31.08.2018.

  ОГЛАС за јавну набавку ЈНМД 5/18
  Набавка софтвера и опреме за аутоматизацију
  пописа опреме и инвентара

  • Позив за подношење пoнуда
  • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

  Питања и појашњења, измене и допуне можете погледати овде

  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

  Одлука о обустави поступака

  Обавештење о обустави поступака


  31.08.2018.

  ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 17/18
  Партија 1 - Мобилна телефонија
  Партија 2 - Смартфон за мерне инструменте

  • Позив за подношење пoнуда
  • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

  Измене и допуне можете погледати овде

  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

  Питања, појашњења, измене и допуне овде

  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

  Питања и појашњења можете погледати овде

  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

  Конкурсна документација пречишћени текст

  Одлука о додели уговора за Партију 1

  Одлука о додели уговора за Партију 2

  Обавештење о закљученом уговору за Партију 1

  Обавештење о закљученом уговору за Партију 2


  27.08.2018.

  ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 13/18
  Уклањање постојећих ППФ - Партија 1

  • Позив за подношење пoнуда
  • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

  Одлука о обустави поступка

  Обавештење о обустави поступака


  15.08.2018.

  ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 13/17
  Услуге израде геомеханичких елабората, за потребе израде
  Плана детаљне регулације мреже јавних склоништа

  • Позив за подношење пoнуда
  • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

  Питања и одговоре можете погледати овде

  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

  Измене и допуне можете погледати овде

  Одлука о додели уговора

  Обавештење о закљученом уговору


  10.08.2018.

  ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 15/18
  Одржавање и развој ASW информационог система
  Партија 1 - Одржавање ASW информационог система

  • Позив за подношење пoнуда
  • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

  Одлука о додели уговора

  Обавештење о закљученом уговору


  10.08.2018.

  ОГЛАС за јавну набавку ЈНВД 1/18
  Материјали за одржавање склоништа
  за Партије 2, 4, 5, 6, 7 и 8

  • Позив за подношење пoнуда
  • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

  Питања и одговоре можете погледати овде

  Питања и одговоре можете погледати овде

  Измене и допуне (пречишћен текст Конкурсне документације)
  можете погледати овде

  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

  Питања и одговоре можете погледати овде

  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

  Одлука о додели уговора за Партију 2, 4, 5, 7 и 8

  Одлука о обустави поступка за Партију 6

  Обавештење о обустави поступка за Партију 6

  Обавештење о закљученом уговору за Партију 5

  Обавештење о закљученом уговору за Партију 4

  Обавештење о закљученом уговору за Партију 7

  Обавештење о закљученом уговору за Партију 2

  Обавештење о закљученом уговору за Партију 8


  08.08.2018.

  ОГЛАС за јавну набавку ЈНМД 12/18
  П1 - Канцеларијски материјал
  П2 - Тонери

  • Позив за подношење пoнуда
  • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

  Питања и појашњења, измене и допуне можете погледати овде

  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

  Питања, појашњења, допуна - прилог, можете погледати овде

  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

  Питања, појашњења, измене и допуне можете погледати овде

  Одлука о додели уговора за партију 1

  Одлука о додели уговора за партију 2

  Обавештење о закљученом уговору за Партију 1

  Обавештење о закљученом уговору за Партију 2


  06.07.2018.

  ОГЛАС за јавну набавку ЈНВД 2/18
  - Електрична енергија -

  • Позив за подношење пoнуда
  • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

  Одлука о додели уговора

  Обавештење о закљученом уговору

  Одлука о измени уговора

  Одлука о измени уговора

  Одлука о измени уговора


  20.06.2018.

  ОГЛАС за јавну набавку ЈНМД 11/18
  - Средства личне заштите -

  • Позив за подношење пoнуда
  • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

  Одлука о додели уговора

  Обавештење о закљученом уговору


  15.06.2018.

  ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 6/18
  - Услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације -

  • Позив за подношење пoнуда
  • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

  Питања и одговоре можете погледати овде

  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

  Измене и допуне можете погледати овде

  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

  Питања и одговоре можете погледати овде

  Одлука о додели уговора

  Обавештење о закљученом уговору


  13.06.2018.

  ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 10/18
  П1 - Здравствене услуге (систематски прегледи) и
  П2 - Претходни и периодични прегледи радника

  • Позив за подношење пoнуда
  • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

  Одлука о обустави поступака

  Обавештење о обустави поступака

  • Позив за подношење пoнуда
  • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

  Измене и допуне конкурсне документације можете погледати овде

  Одлука о обустави поступака за партију 2

  Одлука о додели уговора за партију 1

  Обавештење о закљученом уговору за партију 1

  Обавештење о обустави поступака за партију 2

  • Позив за подношење пoнуда - Партија 2
  • ● Конкурсну документацију за Партију 2 можете преузети овде

  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за партију 2

  Конкурсна документација - пречишћени текст за партију 2

  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за партију 2

  Измене и допуне конкурсне документације можете погледати овде

  Питања, појашњења, измене и допуне конкурсне документације можете погледати овде

  Одлука о додели уговора за партију 2

  Обавештење о закљученом уговору за партију 2


  11.06.2018.

  ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 2/17
  Отворени поступак - Електрична енергија -

  • Позив за подношење пoнуда
  • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

  Питања и појашњења, измене и допуне можете погледати овде

  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

  Одлука о додели уговора

  Обавештење о закљученом уговору

  Одлука о измени уговора


  28.05.2018.

  ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 9/18
  - Оглашавање и друго -

  • Позив за подношење пoнуда
  • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

  Питања и одговоре можете погледати овде

  Одлука о додели уговора

  Обавештење о закљученом уговору


  24.05.2018.

  ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 8/18
  - Услуге сервисирања и контроле противпожарних и
  хидрантских система у склоништу,
  сервис и поправка инсталација и уређаја у пословној згради,
  сервис и контрола ПП система у пословној згради и склоништима (гаражама) и набавка ПП апарата С-9 за склоништа - Партије 1, 3 и 4

  • Позив за подношење пoнуда
  • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

  Одлука о додели уговора

  Обавештење о закљученом уговору за партију 1

  Обавештење о закљученом уговору за партију 3

  Обавештење о закљученом уговору за партију 4


  22.05.2018.

  ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 2/18
  - Услуга сервисирања и одржавања возног парка -

  • Позив за подношење пoнуда
  • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

  Обавештење о продужењу рока за отварање понуда

  Одлука о закључењу оквирног споразума

  Обавештење о закљученом Оквирном споразуму


  17.05.2018.

  ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 7/18
  - Набавка интернет услуга - Партија 1

  • Позив за подношење пoнуда
  • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

  Питања, појашњења, измене и допуне можете погледати овде

  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

  Питања, појашњења, измене и допуне можете погледати овде

  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

  Питања, појашњења можете погледати овде

  Одлука о додели уговора

  Обавештење о закључењу уговора


  17.05.2018.

  ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 4/18
  - Услуга фиксне телефоније -

  • Позив за подношење пoнуда
  • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

  Питања и појашњења можете погледати овде

  Одлука о додели уговора

  Обавештење о закљученом уговору


  11.05.2018.

  ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 3/18
  - Услуга обезбеђењa објеката -


  11.05.2018.

  ОГЛАС за јавну набавку ЈНВД 5/17
  - Опрема за боравак у склоништима - Партија 1-Лежајеви

  • Позив за подношење пoнуда
  • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

  Питања и одговори, измене и допуне можете погледати овде

  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

  Одлука о додели уговора

  Обавештење о закљученом уговору


  04.05.2018.

  ОГЛАС за јавну набавку ЈНМД 1/18
  - Набавка горива -

  • Позив за подношење пoнуда
  • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
  • Питања и појашњења можете погледати овде

   Одлука о додели уговора

   Обавештење о закљученом уговору


  24.04.2018.

  ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 14/17 Услуга - Партија 2
  - Сервисирање постојећих дизел агрегата -

  • Позив за подношење пoнуда
  • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

  Одлука о додели уговора за партију бр. 2

  Обавештење о закљученом уговору


  18.04.2018.

  ОГЛАС за јавну набавку ЈНВД 6/17
  - Материјал за одржавање склоништа -
  Поновљени отворени поступак за партије 1, 3, 6, и 8

  • Позив за подношење пoнуда
  • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

  Питања и одговоре можете погледати овде

  Одлука о додели уговора

  Обавештење о закљученом уговору за партију 8

  Обавештење о закљученом уговору за партију 1

  Обавештење о закљученом уговору за партију 3

  Обавештење о закљученом уговору за партију 6

  Одлука о измени уговора за партију бр. 3


  15.12.2017.

  ОГЛАС за јавну набавку ЈНВД 4/17, партија 2 и 3
  - Набавка решетки за ППФ
  и набавка и уградња новог пешчаног филтера -

  • Позив за подношење пoнуда
  • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

  Питања и појашњења, Измене и допуне можете погледати овде

  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

  Питања и појашњења (19.1.2018.) можете погледати овде

  Одлука о обустави поступака за партију бр. 2

  Обавештење о обустави поступака за партију бр. 2

  Одлука о додели уговора за партију бр. 3

  Одлука о обустави поступака за партију бр. 3

  Обавештење о обустави поступака за партију бр. 3

  • Позив (поновљени) за подношење пoнуда за партију бр.2
  • ● Конкурсну документацију за партију бр.2 можете преузети овде

  Питања и појашњења,Измене и допуне за партију бр.2 можете погледати овде

  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за партију бр.2

  Одлука о додели уговора за партију бр. 2

  Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 2

  • Позив (поновљени) за подношење пoнуда за партију 3
  • ● Конкурсну документацију за партију 3 можете преузети овде

  Одлука о обустави поступака за партију бр. 3

  Обавештење о обустави поступака за партију бр. 3

  • Позив (поновљени) за подношење пoнуда за партију 3
  • ● Конкурсну документацију за партију 3 можете преузети овде

  Одлука о обустави поступака за партију бр. 3

  Обавештење о обустави поступака за партију бр. 3

   

  02.11.2017.

  ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 12/17, партија 1
  - Услуге геодетског снимања за потребе укњижбе -

  • Позив за подношење пoнуда
  • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

  Питања и појашњења можете погледати овде

  Питања и појашњења, Измене и допуне можете погледати овде (14.11.)

  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

  Одлука о додели уговора

  Обавештење о закљученом уговору

   

  25.05.2017.

  ОГЛАС за јавну набавку
  услуга сервисирањa возног парка ЈНВУ бр. 3/14,

  - квалификациони поступак II фаза VI пут -

  • Позив за подношење пoнуда
  • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

  Измене и допуне конкурсне документације можете преузети овде

  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (13.06.2017.)

  Измене и допуне (15.06.2017.) конкурсне документације можете
  преузети овде

  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (15.06.2017.)

  Обавештење о закљученом уговору

   

  17.01.2017.

  ОГЛАС за јавну набавку
  услуга за сервисирање возног парка ЈНВУ бр. 3/14,

  - квалификациони поступак II фаза V пут -

  • Позив за подношење пoнуда
  • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

  Питања и одговоре можете погледати овде

  Измене и допуне можете погледати овде

  Питања и одговори, Измене и допуне (10.02.2017) можете погледати овде

  Обавештење I о продужењу рока за подношење понуда

  Обавештење II о продужењу рока за подношење понуда

  Обавештење III о продужењу рока за подношење понуда

  Обавештење о закљученом уговору

   

  10.10.2014.

  ОГЛАС

  за Јавну набавку услуга

  ЈНВУ бр. 3/14

  Сервисирање возног парка

  поновљени квалификациони поступак - I фаза

  • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

  Позив (поновљени)за подношење пријава

  Измене и допуне, питања и појашњења везане за ову јавну набавку

  Обавештење о ажурирању листе кандидата

  Обавештење о признавању квалификација за друго ажурирање листе кандидата (01.12.2015.)

  Обавештење о признавању квалификације - ажурирање листе кандидата (20.07.2016.)

  Обавештење о признавању квалификације - ажурирање листе кандидата (20.12.2016.)

  Обавештење о последњем ажурирању листе кандидата 26.05.2017.

  Обавештење о допуни ажуриране листе кандидата 02.06.2017.