nj

Јавно предузеће за склоништа Нови Београд, улица Булевар Михајла Пупина бр. 117а, објављује


6.8.2020.

ОГЛАС за јавну набавку ЈНMУ 1/2020
Сервисирање и одржавање возног парка

 • Позив за подношење пoнуда
 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

 • 6.8.2020.

  ОГЛАС за јавну набавку ЈНMУ 7/2020
  Сервисирање и контрола против пожарних и хидранских система у склоништу,сервис и контрола ПП система у пословној згради и склоништима (гаражама) - Партија 1 и 2

  • Позив за подношење пoнуда
  • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

  • 5.8.2020.

   ОГЛАС за јавну набавку ЈНMУ 12/2020
   Оглашавање и друго

   • Позив за подношење пoнуда
   • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

   • 4.8.2020.

    ОГЛАС за јавну набавку ЈНMУ 6/2020
    Израда процене ризика од катастрофа и израда плана заштите и спасавања

    • Позив за подношење пoнуда
    • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
    • Питања и појашњења преузмите овде


     3.8.2020.

     ОГЛАС за јавну набавку ЈНMД 5/2020
     Испуне лежајева

     • Позив за подношење пoнуда
     • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

     • 23.7.2020.

      ОГЛАС за јавну набавку ЈНMД 11/2020
      Средства личне заштите

      • Позив за подношење пoнуда
      • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
      • Одлуку о додели уговора можете преузети овде


       23.7.2020.

       ОГЛАС за јавну набавку ЈНMУ 8/2020
       Услуге фиксне телефоније

       • Позив за подношење пoнуда
       • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
       • Обавештење за продужетак рока за отварање понуда преузмите овде

        Одлуку о додели уговора можете преузети овде


        23.7.2020.

        ОГЛАС за јавну набавку ЈНMУ 14/2020
        Осигурање пословних објеката, пословне зграде, запослених, осигурања од штете трећим лицима и сервера – Партије 1, 2 и 3

        • Позив за подношење пoнуда
        • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
        • Одлуку о додели уговора можете преузети овде


         21.7.2020.

         ОГЛАС за јавну набавку ЈНMД 10/2020
         Партија 1 – Канцеларијиски материјал ; Партија 2 - Тонери

         • Позив за подношење пoнуда
         • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
         • Питања појашњења - измене и допуне преузмите овде

          Питања појашњења - измене и допуне преузмите овде

          Питања појашњења - измене и допуне преузмите овде

          Обавештење о продужењу рока за подношење понуда овде


          6.7.2020.

          ОГЛАС за јавну набавку ЈНMУ 2/2020
          Техничког прегледа, регистрације возила и осигурање возила

          • Позив за подношење пoнуда
          • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
          • Одлуку о додели уговора можете преузети овде

           Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде


           1.7.2020.

           ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 9/2020
           Услуге процене вредности имовине - партија 2 –процене вредности имовине-инвестиционе некретнине

           • Позив за подношење пoнуда
           • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
           • Питања и одговоре преузмите овде

            Обавештење о продужетку рока за подношење понуда овде

            Измене и допуне конкурсне документације можете преузети овде

            Одлуку о додели уговора можете преузети овде

            Обавешетње о закљученом уговору можете преузети овде


            30.06.2020.

            ОГЛАС за јавну набавку ЈНМД 3/2020
            Гориво

            • Позив за подношење пoнуда
            • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
            • Обавештење о продужетку рока за подношење пoнуда овде

             Измене и допуне конкурсне документације можете преузети овде

             Одлуку о додели уговора за Гориво можете преузети овде

             Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде


             29.06.2020.

             ОГЛАС за јавну набавку ЈНВД 1/2020
             Електрична енергија

             • Позив за подношење пoнуда
             • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
             • Питање и одговоре можете преузети овде

              Измене и допуне можете преузети овде

              Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете преузети овде

              Питање и одговоре можете преузети овде

              Измене и допуне можете преузети овде

              Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете преузети овде

              Одлуку о додели уговора можете преузети овде


              31.01.2020.

              ОГЛАС за јавну набавку ЈНВД 2/19
              П2 санитарна опрема

              • Позив за подношење пoнуда
              • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
              • Одлука о додели уговора П2 можете погледати овде

               Oбавештење о закљученом уговору Партија 2 можете погледати овде

               Одлука о измени уговора Партија 2 можете погледати овде


               29.11.2019.

               ОГЛАС за јавну набавку ЈНВД 2/19
               Поновљени поступак Опрема за боравак

               • Позив за подношење пoнуда
               • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
               • Питања и појашњења можете погледати овде

                Питања и појашњења можете погледати овде

                Одлука о додели уговора П1 можете погледати овде

                Одлука о обустави поступка П2 можете погледати овде

                Oбавештење о обустави поступка Партија 2 можете погледати овде

                Oбавештење о закљученом уговору Партија 1 можете погледати овде


                29.11.2019.

                ОГЛАС за јавну набавку ЈНВД 1/19
                Материјали за одржавање - Партија 1,2,5 и 6

                • Позив за подношење пoнуда
                • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                • Питања и појашњења можете погледати овде

                 Питања и одговори, измене и допуне можете погледати овде

                 Обавештење о продужењу рока можете погледати овде

                 Одлука о додели уговора можете погледати овде

                 Обавештење о закључењу уговора партија 1 можете погледати овде

                 Обавештење о закључењу уговора партија 2 можете погледати овде

                 Обавештење о закључењу уговора партија 6 можете погледати овде

                 Обавештење о закључењу уговора партија 5 можете погледати овде


                 30.10.2019.

                 ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 8/19
                 Прибављања урбанистичко-техничке документације за потребе надзиђивања склоништа Партија 2

                 • Позив за подношење пoнуда
                 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                 • Питања и појашњења можете погледати овде

                  Обавештење о продужењу рока можете погледати овде

                  Одлука о додели уговора партија 2 можете погледати овде

                  Обавештење о закључењу уговора партија 2 можете погледати овде


                  28.10.2019.

                  ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 13/19
                  Осигурање пословних објеката, пословне зграде, запослених, осигурања од штете трећим лицима и сервера Партија 1 и 4

                  • Позив за подношење пoнуда
                  • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                  • Измене и допуне, пречишћени текст конкурсне документације можете погледати овде

                   Обавештење о продужењу рока можете погледати овде

                   Питања и појашњења можете погледати овде

                   Обавештење о продужењу рока можете погледати овде

                   Одлука о додели уговора партија 1 и 4 можете погледати овде

                   Обавештење о закључењу уговора партија 1 можете погледати овде

                   Обавештење о закључењу уговора партија 4 можете погледати овде


                   22.10.2019.

                   ОГЛАС за јавну набавку ЈНMД 5/18
                   Поновљени поступак - Набавка софтвера и опреме за аутоматизацију пописа опреме и инвентара

                   • Позив за подношење пoнуда
                   • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                   • Питања и појашњења можете погледати овде

                    Одлука о додели уговора можете погледати овде

                    Обавештење о закључењу уговора можете погледати овде


                    17.10.2019.

                    ОГЛАС за јавну набавку ЈНMУ 17/19
                    Услуге мобилне телефоније

                    • Позив за подношење пoнуда
                    • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                    • Обавештење о одлагању рока за подношење понуда можете погледати овде

                     Питања и појашњења можете погледати овде

                     Одлука о додели уговора можете погледати овде

                     Обавештење о закључењу уговора можете погледати овде


                     07.10.2019.

                     ОГЛАС за јавну набавку ЈНMУ 18/19
                     П1 - Здравствене услуге (Систематски прегледи) П2 - Претходни и периодични прегледи

                     • Позив за подношење пoнуда
                     • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                     • Питања и појашњења можете погледати овде

                      Одлука о додели уговора П1 можете погледати овде

                      Одлука о додели уговора П2 можете погледати овде

                      Обавештење о закључењу уговора можете погледати овде


                      27.09.2019.

                      ОГЛАС за јавну набавку ЈНВД 1/19
                      Материјали за одржавање - Партија 7 и 8

                      • Позив за подношење пoнуда
                      • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                      • Одлука о додели уговора Партија 8 можете погледати овде

                       Одлука о обустави поступка Партија 7 можете погледати овде

                       Oбавештење о обустави поступка Партија 7 можете погледати овде

                       Обавештење о закључењу уговора Партија 8 можете погледати овде


                       11.09.2019.

                       ОГЛАС за јавну набавку ЈНВД 2/19
                       Опрема за боравак - П1- лежајеви и седишта, П2-Санитарна опрема

                       • Позив за подношење пoнуда
                       • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                       • Питања и појашњења можете погледати овде

                        Питања и појашњења можете погледати овде

                        Одлука о обустави поступка можете погледати овде

                        Oбавештење о обустави поступка Партија 1 и 2 можете погледати овде


                        06.09.2019.

                        ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 14/19
                        Услуге обезбеђењa - ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК

                        • Позив за подношење пoнуда
                        • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                        • Одлука о додели уговора можете погледати овде

                         Обавештење о закључењу уговора можете погледати овде

                         Одлука о измени уговора можете погледати овде


                         05.08.2019.

                         ОГЛАС за јавну набавку - поновљени поступак ЈНМУ 6/19
                         Партија 2 - Сервисирање и поправка инсталација и уређаја у пословноj згради

                         • Позив за подношење пoнуда
                         • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                         • Одлука о додели уговора можете погледати овде

                          Обавештење о закључењу уговора можете погледати овде


                          02.08.2019.

                          ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 16/19
                          Јавнa набавка за Одржавање ASW информационог система

                          • Позив за подношење пoнуда
                          • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                          • Одлука о додели уговора можете погледати овде

                           Обавештење о закључењу уговора можете погледати овде


                           02.08.2019.

                           ОГЛАС за јавну набавку ЈНМД 10/19
                           Јавнa набавка партије 1 канцеларијског материјала и партије 2 тонера

                           • Позив за подношење пoнуда
                           • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                           • Питања и појашњења можете погледати овде

                            Одлука о додели уговора можете погледати овде

                            Обавештење о закључењу уговора Партија 2 можете погледати овде

                            Обавештење о закључењу уговора Партија 1 можете погледати овде


                            26.07.2019.

                            ОГЛАС за јавну набавку ЈНМД 3/19
                            Јавнa набавка Рачунара,штампача и друге електронске опреме и апарата, скенера за рад писарнице и УПС-ова за напајање сервера

                            • Позив за подношење пoнуда
                            • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                            • Питања и појашњења можете погледати овде

                             Одлука о додели уговора можете погледати овде

                             Обавештење о закључењу уговора партија 3 можете погледати овде

                             Обавештење о закључењу уговора партија 1 можете погледати овде

                             Обавештење о закључењу уговора партија 2 можете погледати овде


                             23.07.2019.

                             ОГЛАС за јавну набавку ЈНМД 15/19
                             Јавнa набавка за Средства личне заштите

                             • Позив за подношење пoнуда
                             • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                             • Корекција Конкурсне документације можете погледати овде

                              Одлука о додели уговора можете погледати овде

                              Обавештење о закључењу уговора можете погледати овде


                              22.07.2019.

                              ОГЛАС за јавну набавку ЈНВУ 1/17
                              Јавнa набавка за Услуге израде Плана детаљне регулације мреже склоништа

                              • Позив за подношење пoнуда
                              • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                              • Питања, појашњења можете погледати овде

                               Питања, појашњења измене и допуне можете погледати овде

                               Питања и појашњења можете погледати овде

                               Питања и појашњења можете погледати овде

                               Питања и појашњења можете погледати овде

                               Одлука о додели уговора можете погледати овде

                               Обавештење о закључењу уговора можете погледати овде


                               17.07.2019.

                               ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 11/19
                               Јавнa набавка за Оглашавање и друго - Поновљени поступак

                               • Позив за подношење пoнуда
                               • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                               • Одлука о додели уговора можете погледати овде

                                Обавештење о закључењу уговора можете погледати овде


                                15.07.2019.

                                ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 14/19
                                Јавнa набавка за УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКТА

                                • Позив за подношење пoнуда
                                • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                                • Обавештење о продужењу рока можете погледати овде

                                 Питања, појашњења, измене и допуне можете погледати овде

                                 Одлука о додели уговора можете погледати овде

                                 Одлука о обустави поступка можете погледати овде

                                 Oбавештење о обустави поступка можете погледати овде


                                 05.07.2019.

                                 ОГЛАС за јавну набавку ЈНМР 2/19
                                 Јавнa набавка за Извођење радова текућег и инвестиционог одржавања у склоништима увођењем коопераната - ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК

                                 • Позив за подношење пoнуда
                                 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                                 • Одлука о додели Уговора у ЈНМР 2/19 можете погледати овде

                                  Обавештење о закључењу уговора можете погледати овде


                                  03.07.2019.

                                  ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 13/19
                                  Јавнa набавка за Осигурање пословних објеката, пословне зграде, запослених, осигурања од штете трећим лицима и сервера - Партија 2 и 3

                                  • Позив за подношење пoнуда
                                  • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                                  • Одлука о додели Уговора можете погледати овде

                                   Обавештење о закључењy уговора за партију 2 можете погледатиовде

                                   Обавештење о закључењy уговора за партију 3 можете погледатиовде


                                   03.07.2019.

                                   ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 12/19
                                   Јавнa набавка за Технички преглед, регистација возила и осигурање возила

                                   • Позив за подношење пoнуда
                                   • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                                   • Питања и одговоре можете погледати овде

                                    Пречишћени текст конкурсне документације можете преузети овде

                                    Обавештење о продужењу рока можете погледати овде

                                    Питања и одговоре можете погледати овде

                                    Измене и допуне можете погледати овде

                                    Питања и одговоре можете погледати овде

                                    Одлука о додели Уговора можете погледати овде

                                    Обавештење о закључењy уговора можете погледати овде


                                    21.06.2019.

                                    ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 9/19
                                    Јавнa набавка за УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА ВОЗНОГ ПАРКА

                                    • Позив за подношење пoнуда
                                    • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                                    • Обавештење о закључењу Оквирног споразума можете погледати овде


                                     21.06.2019.

                                     ОГЛАС за јавну набавку ЈНВД 3/19
                                     Јавнa набавка за Електричну енергију

                                     • Позив за подношење пoнуда
                                     • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                                     • Питања и одговоре можете погледати овде

                                      Измене и допуне можете погледати овде

                                      Обавештење о продужењу рока можете погледати овде

                                      Одлука о додели Уговора у ЈНВД 3/19 можете погледати овде

                                      Обавештење о закључењу уговора можете погледати овде

                                      Одлука о измени Уговора у ЈНВД 3/19 можете погледати овде


                                      19.06.2019.

                                      ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 12/17
                                      Јавнa набавка за ПАРТИЈУ 2- ИЗРАДА КАТАСТАРСКО-ТОПОГРАФСКИХ ПЛАНОВА

                                      • Позив за подношење пoнуда
                                      • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                                      • Питања и појашњења можете погледатиовде

                                       Питања и појашњења,измене и допуне можете погледатиовде

                                       Обавештење о продужењу рока можете погледати овде

                                       Питања и појашњења можете погледатиовде

                                       Обавештење о продужењу рока можете погледати овде

                                       Одлука о додели Уговора у ЈНМУ 12/17 –Партија 2 можете погледати овде

                                       Обавештење о закључењу уговора можете погледати овде


                                       19.06.2019.

                                       ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 11/19
                                       Јавнa набавка за Оглашавање и друго

                                       • Позив за подношење пoнуда
                                       • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                                       • Одлука о обустави поступка можете погледати овде

                                        Oбавештење о обустави поступка можете погледати овде


                                        17.06.2019.

                                        ОГЛАС за јавну набавку ЈНМР 2/19
                                        Јавнa набавка за текуће и инвестиционо одржавање склониста-поновљени поступак

                                        • Позив за подношење пoнуда
                                        • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                                        • Питања и појашњења можете погледати овде

                                         Одлука о обустави поступка можете погледати овде

                                         Oбавештење о обустави поступка можете погледати овде


                                         24.05.2019.

                                         ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 6/19
                                         Јавнa набавка за услуге сервисирања и контроле противпожарних и хидрантских система у склоништу, сервис и поправка инсталација и уређаја у пословној згради и сервис и контрола ПП система у пословној згради и склоништима ( гаражама) – Партије 1, 2 и 3

                                         • Позив за подношење пoнуда
                                         • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                                         • Питања и одговоре, измене и допуне можете погледатиовде

                                          Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете погледати овде

                                          Питања и појашњења можете погледати овде

                                          Одлука о обустави поступка у ЈНМУ 6/19 –Партија 2 можете погледати овде

                                          Одлука о додели Уговора у ЈНМУ 6/19 –Партија 1 и 3 можете погледати овде

                                          Обавештење о обустави поступка ЈНМУ 6-19 -Партија 2 можете погледати овде

                                          Обавештење о закљученом уговору Партија 1овде

                                          Обавештење о закљученом уговору Партија 3овде


                                          20.05.2019.

                                          ОГЛАС за јавну набавку ЈНМД 7/19
                                          Јавнa набавка возила

                                          • Позив за подношење пoнуда
                                          • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                                          • Одлука о додели уговора за ЈНМД 7/19 - Набавка возила

                                           Обавештење о закљученом уговору овде


                                           16.05.2019.

                                           ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 5/19
                                           Јавнa набавка услуга обезбеђењa објеката

                                           • Позив за подношење пoнуда
                                           • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                                           • Питања и појашњења можете погледати овде

                                            Обавештење о обустави можете погледати овде

                                            Обавештење о обустави можете погледати овде


                                            14.05.2019.

                                            ОГЛАС за јавну набавку ЈНВД 1/19
                                            Набавка Материјала за одржавање – Партије 4, 7 и 8

                                            • Позив за подношење пoнуда
                                            • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                                            • Одлука о додели уговора Партија 4 овде

                                             Одлука о обустави Партија 7 и Партија 8 овде

                                             Обавештење о обустави поступка Партија 7 можете погледати овде

                                             Обавештење о обустави поступка Партија 8 можете погледати овде

                                             Обавештење о закљученом уговору Партија 4 можете погледати овде


                                             09.05.2019.

                                             ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 4/19
                                             Услуге фиксне телефоније

                                             • Позив за подношење пoнуда
                                             • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                                             • Питања и појашњења можете погледати овде

                                              Пречишћени текст - Конкурсне документације можете погледати овде

                                              Обавештење о продужењу рока можете погледати овде

                                              Одлука о додели уговора

                                              Обавештење о закљученом уговору можете погледати овде


                                              06.05.2019.

                                              ОГЛАС за јавну набавку ЈНВД 3/18
                                              - Поновљени ,Отворени поступак-Набавка испуне лежајева -

                                              • Позив за подношење пoнуда
                                              • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                                              • Питања и појашњења можете погледати овде

                                               Питања и појашњења можете погледати овде

                                               Питања и појашњења можете погледати овде

                                               Одлука о обустави поступка можете погледати овде

                                               Обавештење о обустави поступка можете погледати овде                                               24.04.2019.

                                               ОГЛАС за јавну набавку ЈНМР 2/19
                                               - ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ СКЛОНИШТА УВОЂЕЊЕМ КООПЕРАНАТА (САНАЦИЈА ОБЈЕКАТА И ИНСТАЛАЦИЈА) -

                                               • Позив за подношење пoнуда
                                               • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                                               • Одлука о обустави поступка

                                                Обавештење о обустави можете погледати овде                                                27.03.2019.

                                                ОГЛАС за јавну набавку ЈНМД 1/19
                                                - Набавка горива -

                                                • Позив за подношење пoнуда
                                                • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                                                • Питања и одговори, измене и допуне можете погледати овде

                                                 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                                                 Измене и допуне можете погледати овде

                                                 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                                                 Одлука о додели уговора за ЈНМД 1/19 - Гориво

                                                 Обавештење о закљученом уговору можете погледати овде


                                                 23.11.2018.

                                                 ОГЛАС за јавну набавку ЈНМР 18/18
                                                 Адаптација просторија на 2. спрату у
                                                 управној згради ЈП за склоништа

                                                 • Позив за подношење пoнуда
                                                 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                                 Одлука о обустави поступка

                                                 • Позив за подношење пoнуда (Поновљени поступак)
                                                 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                                 Обавештење о обустави поступка

                                                 Одлука о обустави поступка

                                                 Обавештење о обустави поновљеног поступка


                                                 17.10.2018.

                                                 ОГЛАС за јавну набавку ЈНВД 3/18
                                                 Набавка испуне лежајева

                                                 • Позив за подношење пoнуда
                                                 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                                 Обавештење о продужењу рока

                                                 Измене и допуне конкурсне документације можете погледати овде

                                                 Одлука о обустави поступка

                                                 Обавештење о обустави поступка


                                                 05.10.2018.

                                                 ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 16/18
                                                 Осигурање пословних објеката, пословне зграде,
                                                 запослених, осигурања од штете
                                                 трећим лицима и сервера

                                                 • Позив за подношење пoнуда
                                                 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                                 Питања и појашњења можете погледати овде

                                                 Питања и одговоре можете погледати овде

                                                 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                                                 Питања и одговоре можете погледати овде

                                                 Пречишћен текст Конкурсне документације можете погледати овде

                                                 Питања и појашњења можете погледати овде

                                                 Одлука о додели уговора - Партија 1, 3 и 4

                                                 Одлука о обустави поступка - Партија 2

                                                 Обавештење о обустави поступка - Партија 2

                                                 Обавештење о закљученом уговору за Партију 1

                                                 Обавештење о закљученом уговору за Партију 3

                                                 Обавештење о закљученом уговору за Партију 4

                                                 • Позив за подношење пoнуда
                                                 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                                 Измене и допуне конкурсне документације за Партију 2 можете погледати овде

                                                 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                                                 Питања и појашњења, измене и допуне, можете погледати овде

                                                 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                                                 Одлука о додели уговора за Партију 2

                                                 Обавештење о закљученом уговору за Партију 2


                                                 10.09.2018.

                                                 ОГЛАС за јавну набавку ЈНМР 14/18
                                                 Извођење радова текућег и инвестиционог одржавања
                                                 у склоништима увођењем коопераната
                                                 - Санација од продора воде -

                                                 • Позив за подношење пoнуда
                                                 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                                 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                                                 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                                                 Одлука о додели уговора

                                                 Обавештење о закљученом уговору


                                                 31.08.2018.

                                                 ОГЛАС за јавну набавку ЈНМД 5/18
                                                 Набавка софтвера и опреме за аутоматизацију
                                                 пописа опреме и инвентара

                                                 • Позив за подношење пoнуда
                                                 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                                 Питања и појашњења, измене и допуне можете погледати овде

                                                 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                                                 Одлука о обустави поступака

                                                 Обавештење о обустави поступака


                                                 31.08.2018.

                                                 ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 17/18
                                                 Партија 1 - Мобилна телефонија
                                                 Партија 2 - Смартфон за мерне инструменте

                                                 • Позив за подношење пoнуда
                                                 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                                 Измене и допуне можете погледати овде

                                                 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                                                 Питања, појашњења, измене и допуне овде

                                                 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                                                 Питања и појашњења можете погледати овде

                                                 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                                                 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                                                 Конкурсна документација пречишћени текст

                                                 Одлука о додели уговора за Партију 1

                                                 Одлука о додели уговора за Партију 2

                                                 Обавештење о закљученом уговору за Партију 1

                                                 Обавештење о закљученом уговору за Партију 2


                                                 27.08.2018.

                                                 ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 13/18
                                                 Уклањање постојећих ППФ - Партија 1

                                                 • Позив за подношење пoнуда
                                                 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                                 Одлука о обустави поступка

                                                 Обавештење о обустави поступака


                                                 15.08.2018.

                                                 ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 13/17
                                                 Услуге израде геомеханичких елабората, за потребе израде
                                                 Плана детаљне регулације мреже јавних склоништа

                                                 • Позив за подношење пoнуда
                                                 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                                 Питања и одговоре можете погледати овде

                                                 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                                                 Измене и допуне можете погледати овде

                                                 Одлука о додели уговора

                                                 Обавештење о закљученом уговору


                                                 10.08.2018.

                                                 ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 15/18
                                                 Одржавање и развој ASW информационог система
                                                 Партија 1 - Одржавање ASW информационог система

                                                 • Позив за подношење пoнуда
                                                 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                                 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                                                 Одлука о додели уговора

                                                 Обавештење о закљученом уговору


                                                 10.08.2018.

                                                 ОГЛАС за јавну набавку ЈНВД 1/18
                                                 Материјали за одржавање склоништа
                                                 за Партије 2, 4, 5, 6, 7 и 8

                                                 • Позив за подношење пoнуда
                                                 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                                 Питања и одговоре можете погледати овде

                                                 Питања и одговоре можете погледати овде

                                                 Измене и допуне (пречишћен текст Конкурсне документације)
                                                 можете погледати овде

                                                 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                                                 Питања и одговоре можете погледати овде

                                                 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                                                 Одлука о додели уговора за Партију 2, 4, 5, 7 и 8

                                                 Одлука о обустави поступка за Партију 6

                                                 Обавештење о обустави поступка за Партију 6

                                                 Обавештење о закљученом уговору за Партију 5

                                                 Обавештење о закљученом уговору за Партију 4

                                                 Обавештење о закљученом уговору за Партију 7

                                                 Обавештење о закљученом уговору за Партију 2

                                                 Обавештење о закљученом уговору за Партију 8


                                                 08.08.2018.

                                                 ОГЛАС за јавну набавку ЈНМД 12/18
                                                 П1 - Канцеларијски материјал
                                                 П2 - Тонери

                                                 • Позив за подношење пoнуда
                                                 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                                 Питања и појашњења, измене и допуне можете погледати овде

                                                 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                                                 Питања, појашњења, допуна - прилог, можете погледати овде

                                                 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                                                 Питања, појашњења, измене и допуне можете погледати овде

                                                 Одлука о додели уговора за партију 1

                                                 Одлука о додели уговора за партију 2

                                                 Обавештење о закљученом уговору за Партију 1

                                                 Обавештење о закљученом уговору за Партију 2


                                                 06.07.2018.

                                                 ОГЛАС за јавну набавку ЈНВД 2/18
                                                 - Електрична енергија -

                                                 • Позив за подношење пoнуда
                                                 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                                 Одлука о додели уговора

                                                 Обавештење о закљученом уговору

                                                 Одлука о измени уговора

                                                 Одлука о измени уговора

                                                 Одлука о измени уговора

                                                 Одлука о измени уговора

                                                 Одлука о измени уговора


                                                 20.06.2018.

                                                 ОГЛАС за јавну набавку ЈНМД 11/18
                                                 - Средства личне заштите -

                                                 • Позив за подношење пoнуда
                                                 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                                 Одлука о додели уговора

                                                 Обавештење о закљученом уговору


                                                 15.06.2018.

                                                 ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 6/18
                                                 - Услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације -

                                                 • Позив за подношење пoнуда
                                                 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                                 Питања и одговоре можете погледати овде

                                                 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                                                 Измене и допуне можете погледати овде

                                                 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                                                 Питања и одговоре можете погледати овде

                                                 Одлука о додели уговора

                                                 Обавештење о закљученом уговору


                                                 13.06.2018.

                                                 ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 10/18
                                                 П1 - Здравствене услуге (систематски прегледи) и
                                                 П2 - Претходни и периодични прегледи радника

                                                 • Позив за подношење пoнуда
                                                 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                                 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                                                 Одлука о обустави поступака

                                                 Обавештење о обустави поступака

                                                 • Позив за подношење пoнуда
                                                 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                                 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                                                 Измене и допуне конкурсне документације можете погледати овде

                                                 Одлука о обустави поступака за партију 2

                                                 Одлука о додели уговора за партију 1

                                                 Обавештење о закљученом уговору за партију 1

                                                 Обавештење о обустави поступака за партију 2

                                                 • Позив за подношење пoнуда - Партија 2
                                                 • ● Конкурсну документацију за Партију 2 можете преузети овде

                                                 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за партију 2

                                                 Конкурсна документација - пречишћени текст за партију 2

                                                 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за партију 2

                                                 Измене и допуне конкурсне документације можете погледати овде

                                                 Питања, појашњења, измене и допуне конкурсне документације можете погледати овде

                                                 Одлука о додели уговора за партију 2

                                                 Обавештење о закљученом уговору за партију 2


                                                 11.06.2018.

                                                 ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 2/17
                                                 Отворени поступак - Електрична енергија -

                                                 • Позив за подношење пoнуда
                                                 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                                 Питања и појашњења, измене и допуне можете погледати овде

                                                 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                                                 Одлука о додели уговора

                                                 Обавештење о закљученом уговору

                                                 Одлука о измени уговора


                                                 28.05.2018.

                                                 ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 9/18
                                                 - Оглашавање и друго -

                                                 • Позив за подношење пoнуда
                                                 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                                 Питања и одговоре можете погледати овде

                                                 Одлука о додели уговора

                                                 Обавештење о закљученом уговору


                                                 24.05.2018.

                                                 ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 8/18
                                                 - Услуге сервисирања и контроле противпожарних и
                                                 хидрантских система у склоништу,
                                                 сервис и поправка инсталација и уређаја у пословној згради,
                                                 сервис и контрола ПП система у пословној згради и склоништима (гаражама) и набавка ПП апарата С-9 за склоништа - Партије 1, 3 и 4

                                                 • Позив за подношење пoнуда
                                                 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                                 Одлука о додели уговора

                                                 Обавештење о закљученом уговору за партију 1

                                                 Обавештење о закљученом уговору за партију 3

                                                 Обавештење о закљученом уговору за партију 4


                                                 22.05.2018.

                                                 ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 2/18
                                                 - Услуга сервисирања и одржавања возног парка -

                                                 • Позив за подношење пoнуда
                                                 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                                 Обавештење о продужењу рока за отварање понуда

                                                 Одлука о закључењу оквирног споразума

                                                 Обавештење о закљученом Оквирном споразуму


                                                 17.05.2018.

                                                 ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 7/18
                                                 - Набавка интернет услуга - Партија 1

                                                 • Позив за подношење пoнуда
                                                 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                                 Питања, појашњења, измене и допуне можете погледати овде

                                                 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                                                 Питања, појашњења, измене и допуне можете погледати овде

                                                 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                                                 Питања, појашњења можете погледати овде

                                                 Одлука о додели уговора

                                                 Обавештење о закључењу уговора


                                                 17.05.2018.

                                                 ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 4/18
                                                 - Услуга фиксне телефоније -

                                                 • Позив за подношење пoнуда
                                                 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                                 Питања и појашњења можете погледати овде

                                                 Одлука о додели уговора

                                                 Обавештење о закљученом уговору


                                                 11.05.2018.

                                                 ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 3/18
                                                 - Услуга обезбеђењa објеката -


                                                 11.05.2018.

                                                 ОГЛАС за јавну набавку ЈНВД 5/17
                                                 - Опрема за боравак у склоништима - Партија 1-Лежајеви

                                                 • Позив за подношење пoнуда
                                                 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                                 Питања и одговори, измене и допуне можете погледати овде

                                                 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                                                 Одлука о додели уговора

                                                 Обавештење о закљученом уговору


                                                 04.05.2018.

                                                 ОГЛАС за јавну набавку ЈНМД 1/18
                                                 - Набавка горива -

                                                 • Позив за подношење пoнуда
                                                 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                                                 • Питања и појашњења можете погледати овде

                                                  Одлука о додели уговора

                                                  Обавештење о закљученом уговору


                                                 24.04.2018.

                                                 ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 14/17 Услуга - Партија 2
                                                 - Сервисирање постојећих дизел агрегата -

                                                 • Позив за подношење пoнуда
                                                 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                                 Одлука о додели уговора за партију бр. 2

                                                 Обавештење о закљученом уговору


                                                 18.04.2018.

                                                 ОГЛАС за јавну набавку ЈНВД 6/17
                                                 - Материјал за одржавање склоништа -
                                                 Поновљени отворени поступак за партије 1, 3, 6, и 8

                                                 • Позив за подношење пoнуда
                                                 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                                 Питања и одговоре можете погледати овде

                                                 Одлука о додели уговора

                                                 Обавештење о закљученом уговору за партију 8

                                                 Обавештење о закљученом уговору за партију 1

                                                 Обавештење о закљученом уговору за партију 3

                                                 Обавештење о закљученом уговору за партију 6

                                                 Одлука о измени уговора за партију бр. 3


                                                 15.12.2017.

                                                 ОГЛАС за јавну набавку ЈНВД 4/17, партија 2 и 3
                                                 - Набавка решетки за ППФ
                                                 и набавка и уградња новог пешчаног филтера -

                                                 • Позив за подношење пoнуда
                                                 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                                 Питања и појашњења, Измене и допуне можете погледати овде

                                                 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                                                 Питања и појашњења (19.1.2018.) можете погледати овде

                                                 Одлука о обустави поступака за партију бр. 2

                                                 Обавештење о обустави поступака за партију бр. 2

                                                 Одлука о додели уговора за партију бр. 3

                                                 Одлука о обустави поступака за партију бр. 3

                                                 Обавештење о обустави поступака за партију бр. 3

                                                 • Позив (поновљени) за подношење пoнуда за партију бр.2
                                                 • ● Конкурсну документацију за партију бр.2 можете преузети овде

                                                 Питања и појашњења,Измене и допуне за партију бр.2 можете погледати овде

                                                 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за партију бр.2

                                                 Одлука о додели уговора за партију бр. 2

                                                 Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 2

                                                 • Позив (поновљени) за подношење пoнуда за партију 3
                                                 • ● Конкурсну документацију за партију 3 можете преузети овде

                                                 Одлука о обустави поступака за партију бр. 3

                                                 Обавештење о обустави поступака за партију бр. 3

                                                 • Позив (поновљени) за подношење пoнуда за партију 3
                                                 • ● Конкурсну документацију за партију 3 можете преузети овде

                                                 Одлука о обустави поступака за партију бр. 3

                                                 Обавештење о обустави поступака за партију бр. 3

                                                  

                                                 02.11.2017.

                                                 ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 12/17, партија 1
                                                 - Услуге геодетског снимања за потребе укњижбе -

                                                 • Позив за подношење пoнуда
                                                 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                                 Питања и појашњења можете погледати овде

                                                 Питања и појашњења, Измене и допуне можете погледати овде (14.11.)

                                                 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                                                 Одлука о додели уговора

                                                 Обавештење о закљученом уговору

                                                  

                                                 25.05.2017.

                                                 ОГЛАС за јавну набавку
                                                 услуга сервисирањa возног парка ЈНВУ бр. 3/14,

                                                 - квалификациони поступак II фаза VI пут -

                                                 • Позив за подношење пoнуда
                                                 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                                 Измене и допуне конкурсне документације можете преузети овде

                                                 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                                                 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (13.06.2017.)

                                                 Измене и допуне (15.06.2017.) конкурсне документације можете
                                                 преузети овде

                                                 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (15.06.2017.)

                                                 Обавештење о закљученом уговору

                                                  

                                                 17.01.2017.

                                                 ОГЛАС за јавну набавку
                                                 услуга за сервисирање возног парка ЈНВУ бр. 3/14,

                                                 - квалификациони поступак II фаза V пут -

                                                 • Позив за подношење пoнуда
                                                 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                                 Питања и одговоре можете погледати овде

                                                 Измене и допуне можете погледати овде

                                                 Питања и одговори, Измене и допуне (10.02.2017) можете погледати овде

                                                 Обавештење I о продужењу рока за подношење понуда

                                                 Обавештење II о продужењу рока за подношење понуда

                                                 Обавештење III о продужењу рока за подношење понуда

                                                 Обавештење о закљученом уговору

                                                  

                                                 10.10.2014.

                                                 ОГЛАС

                                                 за Јавну набавку услуга

                                                 ЈНВУ бр. 3/14

                                                 Сервисирање возног парка

                                                 поновљени квалификациони поступак - I фаза

                                                 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                                 Позив (поновљени)за подношење пријава

                                                 Измене и допуне, питања и појашњења везане за ову јавну набавку

                                                 Обавештење о ажурирању листе кандидата

                                                 Обавештење о признавању квалификација за друго ажурирање листе кандидата (01.12.2015.)

                                                 Обавештење о признавању квалификације - ажурирање листе кандидата (20.07.2016.)

                                                 Обавештење о признавању квалификације - ажурирање листе кандидата (20.12.2016.)

                                                 Обавештење о последњем ажурирању листе кандидата 26.05.2017.

                                                 Обавештење о допуни ажуриране листе кандидата 02.06.2017.

------WebKitFormBoundaryJGFrzBfwaHNjsBE3 Content-Disposition: form-data; name="overwrite" 0