nj

Јавно предузеће за склоништа Нови Београд, улица Булевар Михаила Пупина бр. 117а, објављује


17.06.2019.

ОГЛАС за јавну набавку ЈНМР 2/19
Јавнa набавка за текуће и инвестиционо одржавање склониста-поновљени поступак

 • Позив за подношење пoнуда
 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

 • 24.05.2019.

  ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 6/19
  Јавнa набавка за услуге сервисирања и контроле противпожарних и хидрантских система у склоништу, сервис и поправка инсталација и уређаја у пословној згради и сервис и контрола ПП система у пословној згради и склоништима ( гаражама) – Партије 1, 2 и 3

  • Позив за подношење пoнуда
  • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
  • Питања и одговоре, измене и допуне можете погледатиовде

   Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете погледати овде

   Питања и појашњења можете погледати овде

   Одлука о обустави поступка у ЈНМУ 6/19 –Партија 2 можете погледати овде

   Одлука о додели Уговора у ЈНМУ 6/19 –Партија 1 и 3 можете погледати овде

   Обавештење о обустави поступка ЈНМУ 6-19 -Партија 2 можете погледати овде


   20.05.2019.

   ОГЛАС за јавну набавку ЈНМД 7/19
   Јавнa набавка возила

   • Позив за подношење пoнуда
   • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
   • Одлука о додели уговора за ЈНМД 7/19 - Набавка возила

    Обавештење о закљученом уговору овде


    16.05.2019.

    ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 5/19
    Јавнa набавка услуга обезбеђењa објеката

    • Позив за подношење пoнуда
    • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
    • Питања и појашњења можете погледати овде

     Обавештење о обустави можете погледати овде

     Обавештење о обустави можете погледати овде


     14.05.2019.

     ОГЛАС за јавну набавку ЈНВД 1/19
     Набавка Материјала за одржавање – Партије 4, 7 и 8

     • Позив за подношење пoнуда
     • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

     • 09.05.2019.

      ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 4/19
      Услуге фиксне телефоније

      • Позив за подношење пoнуда
      • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
      • Питања и појашњења можете погледати овде

       Пречишћени текст - Конкурсне документације можете погледати овде

       Обавештење о продужењу рока можете погледати овде

       Одлука о додели уговора

       Обавештење о закљученом уговору можете погледати овде


       06.05.2019.

       ОГЛАС за јавну набавку ЈНВД 3/18
       - Поновљени ,Отворени поступак-Набавка испуне лежајева -

       • Позив за подношење пoнуда
       • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
       • Питања и појашњења можете погледати овде

        Питања и појашњења можете погледати овде

        Питања и појашњења можете погледати овде



        24.04.2019.

        ОГЛАС за јавну набавку ЈНМР 2/19
        - ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ СКЛОНИШТА УВОЂЕЊЕМ КООПЕРАНАТА (САНАЦИЈА ОБЈЕКАТА И ИНСТАЛАЦИЈА) -

        • Позив за подношење пoнуда
        • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
        • Одлука о обустави поступка

         Обавештење о обустави можете погледати овде



         27.03.2019.

         ОГЛАС за јавну набавку ЈНМД 1/19
         - Набавка горива -

         • Позив за подношење пoнуда
         • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
         • Питања и одговори, измене и допуне можете погледати овде

          Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

          Измене и допуне можете погледати овде

          Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

          Одлука о додели уговора за ЈНМД 1/19 - Гориво

          Обавештење о закљученом уговору можете погледати овде


          23.11.2018.

          ОГЛАС за јавну набавку ЈНМР 18/18
          Адаптација просторија на 2. спрату у
          управној згради ЈП за склоништа

          • Позив за подношење пoнуда
          • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

          Одлука о обустави поступка

          • Позив за подношење пoнуда (Поновљени поступак)
          • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

          Обавештење о обустави поступка

          Одлука о обустави поступка

          Обавештење о обустави поновљеног поступка


          17.10.2018.

          ОГЛАС за јавну набавку ЈНВД 3/18
          Набавка испуне лежајева

          • Позив за подношење пoнуда
          • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

          Обавештење о продужењу рока

          Измене и допуне конкурсне документације можете погледати овде

          Одлука о обустави поступка

          Обавештење о обустави поступка


          05.10.2018.

          ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 16/18
          Осигурање пословних објеката, пословне зграде,
          запослених, осигурања од штете
          трећим лицима и сервера

          • Позив за подношење пoнуда
          • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

          Питања и појашњења можете погледати овде

          Питања и одговоре можете погледати овде

          Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

          Питања и одговоре можете погледати овде

          Пречишћен текст Конкурсне документације можете погледати овде

          Питања и појашњења можете погледати овде

          Одлука о додели уговора - Партија 1, 3 и 4

          Одлука о обустави поступка - Партија 2

          Обавештење о обустави поступка - Партија 2

          Обавештење о закљученом уговору за Партију 1

          Обавештење о закљученом уговору за Партију 3

          Обавештење о закљученом уговору за Партију 4

          • Позив за подношење пoнуда
          • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

          Измене и допуне конкурсне документације за Партију 2 можете погледати овде

          Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

          Питања и појашњења, измене и допуне, можете погледати овде

          Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

          Одлука о додели уговора за Партију 2

          Обавештење о закљученом уговору за Партију 2


          10.09.2018.

          ОГЛАС за јавну набавку ЈНМР 14/18
          Извођење радова текућег и инвестиционог одржавања
          у склоништима увођењем коопераната
          - Санација од продора воде -

          • Позив за подношење пoнуда
          • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

          Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

          Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

          Одлука о додели уговора

          Обавештење о закљученом уговору


          31.08.2018.

          ОГЛАС за јавну набавку ЈНМД 5/18
          Набавка софтвера и опреме за аутоматизацију
          пописа опреме и инвентара

          • Позив за подношење пoнуда
          • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

          Питања и појашњења, измене и допуне можете погледати овде

          Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

          Одлука о обустави поступака

          Обавештење о обустави поступака


          31.08.2018.

          ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 17/18
          Партија 1 - Мобилна телефонија
          Партија 2 - Смартфон за мерне инструменте

          • Позив за подношење пoнуда
          • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

          Измене и допуне можете погледати овде

          Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

          Питања, појашњења, измене и допуне овде

          Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

          Питања и појашњења можете погледати овде

          Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

          Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

          Конкурсна документација пречишћени текст

          Одлука о додели уговора за Партију 1

          Одлука о додели уговора за Партију 2

          Обавештење о закљученом уговору за Партију 1

          Обавештење о закљученом уговору за Партију 2


          27.08.2018.

          ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 13/18
          Уклањање постојећих ППФ - Партија 1

          • Позив за подношење пoнуда
          • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

          Одлука о обустави поступка

          Обавештење о обустави поступака


          15.08.2018.

          ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 13/17
          Услуге израде геомеханичких елабората, за потребе израде
          Плана детаљне регулације мреже јавних склоништа

          • Позив за подношење пoнуда
          • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

          Питања и одговоре можете погледати овде

          Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

          Измене и допуне можете погледати овде

          Одлука о додели уговора

          Обавештење о закљученом уговору


          10.08.2018.

          ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 15/18
          Одржавање и развој ASW информационог система
          Партија 1 - Одржавање ASW информационог система

          • Позив за подношење пoнуда
          • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

          Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

          Одлука о додели уговора

          Обавештење о закљученом уговору


          10.08.2018.

          ОГЛАС за јавну набавку ЈНВД 1/18
          Материјали за одржавање склоништа
          за Партије 2, 4, 5, 6, 7 и 8

          • Позив за подношење пoнуда
          • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

          Питања и одговоре можете погледати овде

          Питања и одговоре можете погледати овде

          Измене и допуне (пречишћен текст Конкурсне документације)
          можете погледати овде

          Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

          Питања и одговоре можете погледати овде

          Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

          Одлука о додели уговора за Партију 2, 4, 5, 7 и 8

          Одлука о обустави поступка за Партију 6

          Обавештење о обустави поступка за Партију 6

          Обавештење о закљученом уговору за Партију 5

          Обавештење о закљученом уговору за Партију 4

          Обавештење о закљученом уговору за Партију 7

          Обавештење о закљученом уговору за Партију 2

          Обавештење о закљученом уговору за Партију 8


          08.08.2018.

          ОГЛАС за јавну набавку ЈНМД 12/18
          П1 - Канцеларијски материјал
          П2 - Тонери

          • Позив за подношење пoнуда
          • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

          Питања и појашњења, измене и допуне можете погледати овде

          Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

          Питања, појашњења, допуна - прилог, можете погледати овде

          Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

          Питања, појашњења, измене и допуне можете погледати овде

          Одлука о додели уговора за партију 1

          Одлука о додели уговора за партију 2

          Обавештење о закљученом уговору за Партију 1

          Обавештење о закљученом уговору за Партију 2


          06.07.2018.

          ОГЛАС за јавну набавку ЈНВД 2/18
          - Електрична енергија -

          • Позив за подношење пoнуда
          • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

          Одлука о додели уговора

          Обавештење о закљученом уговору

          Одлука о измени уговора

          Одлука о измени уговора

          Одлука о измени уговора

          Одлука о измени уговора

          Одлука о измени уговора


          20.06.2018.

          ОГЛАС за јавну набавку ЈНМД 11/18
          - Средства личне заштите -

          • Позив за подношење пoнуда
          • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

          Одлука о додели уговора

          Обавештење о закљученом уговору


          15.06.2018.

          ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 6/18
          - Услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације -

          • Позив за подношење пoнуда
          • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

          Питања и одговоре можете погледати овде

          Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

          Измене и допуне можете погледати овде

          Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

          Питања и одговоре можете погледати овде

          Одлука о додели уговора

          Обавештење о закљученом уговору


          13.06.2018.

          ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 10/18
          П1 - Здравствене услуге (систематски прегледи) и
          П2 - Претходни и периодични прегледи радника

          • Позив за подношење пoнуда
          • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

          Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

          Одлука о обустави поступака

          Обавештење о обустави поступака

          • Позив за подношење пoнуда
          • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

          Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

          Измене и допуне конкурсне документације можете погледати овде

          Одлука о обустави поступака за партију 2

          Одлука о додели уговора за партију 1

          Обавештење о закљученом уговору за партију 1

          Обавештење о обустави поступака за партију 2

          • Позив за подношење пoнуда - Партија 2
          • ● Конкурсну документацију за Партију 2 можете преузети овде

          Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за партију 2

          Конкурсна документација - пречишћени текст за партију 2

          Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за партију 2

          Измене и допуне конкурсне документације можете погледати овде

          Питања, појашњења, измене и допуне конкурсне документације можете погледати овде

          Одлука о додели уговора за партију 2

          Обавештење о закљученом уговору за партију 2


          11.06.2018.

          ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 2/17
          Отворени поступак - Електрична енергија -

          • Позив за подношење пoнуда
          • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

          Питања и појашњења, измене и допуне можете погледати овде

          Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

          Одлука о додели уговора

          Обавештење о закљученом уговору

          Одлука о измени уговора


          28.05.2018.

          ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 9/18
          - Оглашавање и друго -

          • Позив за подношење пoнуда
          • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

          Питања и одговоре можете погледати овде

          Одлука о додели уговора

          Обавештење о закљученом уговору


          24.05.2018.

          ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 8/18
          - Услуге сервисирања и контроле противпожарних и
          хидрантских система у склоништу,
          сервис и поправка инсталација и уређаја у пословној згради,
          сервис и контрола ПП система у пословној згради и склоништима (гаражама) и набавка ПП апарата С-9 за склоништа - Партије 1, 3 и 4

          • Позив за подношење пoнуда
          • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

          Одлука о додели уговора

          Обавештење о закљученом уговору за партију 1

          Обавештење о закљученом уговору за партију 3

          Обавештење о закљученом уговору за партију 4


          22.05.2018.

          ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 2/18
          - Услуга сервисирања и одржавања возног парка -

          • Позив за подношење пoнуда
          • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

          Обавештење о продужењу рока за отварање понуда

          Одлука о закључењу оквирног споразума

          Обавештење о закљученом Оквирном споразуму


          17.05.2018.

          ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 7/18
          - Набавка интернет услуга - Партија 1

          • Позив за подношење пoнуда
          • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

          Питања, појашњења, измене и допуне можете погледати овде

          Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

          Питања, појашњења, измене и допуне можете погледати овде

          Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

          Питања, појашњења можете погледати овде

          Одлука о додели уговора

          Обавештење о закључењу уговора


          17.05.2018.

          ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 4/18
          - Услуга фиксне телефоније -

          • Позив за подношење пoнуда
          • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

          Питања и појашњења можете погледати овде

          Одлука о додели уговора

          Обавештење о закљученом уговору


          11.05.2018.

          ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 3/18
          - Услуга обезбеђењa објеката -


          11.05.2018.

          ОГЛАС за јавну набавку ЈНВД 5/17
          - Опрема за боравак у склоништима - Партија 1-Лежајеви

          • Позив за подношење пoнуда
          • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

          Питања и одговори, измене и допуне можете погледати овде

          Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

          Одлука о додели уговора

          Обавештење о закљученом уговору


          04.05.2018.

          ОГЛАС за јавну набавку ЈНМД 1/18
          - Набавка горива -

          • Позив за подношење пoнуда
          • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
          • Питања и појашњења можете погледати овде

           Одлука о додели уговора

           Обавештење о закљученом уговору


          24.04.2018.

          ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 14/17 Услуга - Партија 2
          - Сервисирање постојећих дизел агрегата -

          • Позив за подношење пoнуда
          • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

          Одлука о додели уговора за партију бр. 2

          Обавештење о закљученом уговору


          18.04.2018.

          ОГЛАС за јавну набавку ЈНВД 6/17
          - Материјал за одржавање склоништа -
          Поновљени отворени поступак за партије 1, 3, 6, и 8

          • Позив за подношење пoнуда
          • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

          Питања и одговоре можете погледати овде

          Одлука о додели уговора

          Обавештење о закљученом уговору за партију 8

          Обавештење о закљученом уговору за партију 1

          Обавештење о закљученом уговору за партију 3

          Обавештење о закљученом уговору за партију 6

          Одлука о измени уговора за партију бр. 3


          15.12.2017.

          ОГЛАС за јавну набавку ЈНВД 4/17, партија 2 и 3
          - Набавка решетки за ППФ
          и набавка и уградња новог пешчаног филтера -

          • Позив за подношење пoнуда
          • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

          Питања и појашњења, Измене и допуне можете погледати овде

          Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

          Питања и појашњења (19.1.2018.) можете погледати овде

          Одлука о обустави поступака за партију бр. 2

          Обавештење о обустави поступака за партију бр. 2

          Одлука о додели уговора за партију бр. 3

          Одлука о обустави поступака за партију бр. 3

          Обавештење о обустави поступака за партију бр. 3

          • Позив (поновљени) за подношење пoнуда за партију бр.2
          • ● Конкурсну документацију за партију бр.2 можете преузети овде

          Питања и појашњења,Измене и допуне за партију бр.2 можете погледати овде

          Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за партију бр.2

          Одлука о додели уговора за партију бр. 2

          Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 2

          • Позив (поновљени) за подношење пoнуда за партију 3
          • ● Конкурсну документацију за партију 3 можете преузети овде

          Одлука о обустави поступака за партију бр. 3

          Обавештење о обустави поступака за партију бр. 3

          • Позив (поновљени) за подношење пoнуда за партију 3
          • ● Конкурсну документацију за партију 3 можете преузети овде

          Одлука о обустави поступака за партију бр. 3

          Обавештење о обустави поступака за партију бр. 3

           

          02.11.2017.

          ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 12/17, партија 1
          - Услуге геодетског снимања за потребе укњижбе -

          • Позив за подношење пoнуда
          • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

          Питања и појашњења можете погледати овде

          Питања и појашњења, Измене и допуне можете погледати овде (14.11.)

          Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

          Одлука о додели уговора

          Обавештење о закљученом уговору

           

          25.05.2017.

          ОГЛАС за јавну набавку
          услуга сервисирањa возног парка ЈНВУ бр. 3/14,

          - квалификациони поступак II фаза VI пут -

          • Позив за подношење пoнуда
          • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

          Измене и допуне конкурсне документације можете преузети овде

          Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

          Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (13.06.2017.)

          Измене и допуне (15.06.2017.) конкурсне документације можете
          преузети овде

          Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (15.06.2017.)

          Обавештење о закљученом уговору

           

          17.01.2017.

          ОГЛАС за јавну набавку
          услуга за сервисирање возног парка ЈНВУ бр. 3/14,

          - квалификациони поступак II фаза V пут -

          • Позив за подношење пoнуда
          • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

          Питања и одговоре можете погледати овде

          Измене и допуне можете погледати овде

          Питања и одговори, Измене и допуне (10.02.2017) можете погледати овде

          Обавештење I о продужењу рока за подношење понуда

          Обавештење II о продужењу рока за подношење понуда

          Обавештење III о продужењу рока за подношење понуда

          Обавештење о закљученом уговору

           

          10.10.2014.

          ОГЛАС

          за Јавну набавку услуга

          ЈНВУ бр. 3/14

          Сервисирање возног парка

          поновљени квалификациони поступак - I фаза

          • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

          Позив (поновљени)за подношење пријава

          Измене и допуне, питања и појашњења везане за ову јавну набавку

          Обавештење о ажурирању листе кандидата

          Обавештење о признавању квалификација за друго ажурирање листе кандидата (01.12.2015.)

          Обавештење о признавању квалификације - ажурирање листе кандидата (20.07.2016.)

          Обавештење о признавању квалификације - ажурирање листе кандидата (20.12.2016.)

          Обавештење о последњем ажурирању листе кандидата 26.05.2017.

          Обавештење о допуни ажуриране листе кандидата 02.06.2017.

------WebKitFormBoundaryJGFrzBfwaHNjsBE3 Content-Disposition: form-data; name="overwrite" 0