nj

 

Јавно предузеће за склоништа Нови Београд, улица Булевар Михаила Пупина бр. 117а, објављује

 

 

 

15.12.2017.

ОГЛАС за јавну набавку ЈНВД 4/17, партија 2 и 3
- Набавка решетки за ППФ
и набавка и уградња новог пешчаног филтера -

  • Позив за подношење пoнуда
  • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

Питања и појашњења, Измене и допуне можете погледати овде

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Питања и појашњења (19.1.2018.) можете погледати овде

Одлука о обустави поступака за партију бр. 2

Обавештење о обустави поступака за партију бр. 2

Одлука о додели уговора за партију бр. 3

 

 

02.11.2017.

ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 12/17, партија 1
- Услуге геодетског снимања за потребе укњижбе -

  • Позив за подношење пoнуда
  • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

Питања и појашњења можете погледати овде

Питања и појашњења, Измене и допуне можете погледати овде (14.11.)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

 

 

25.05.2017.

ОГЛАС за јавну набавку
услуга сервисирањa возног парка ЈНВУ бр. 3/14,

- квалификациони поступак II фаза VI пут -

  • Позив за подношење пoнуда
  • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

Измене и допуне конкурсне документације можете преузети овде

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (13.06.2017.)

Измене и допуне (15.06.2017.) конкурсне документације можете
преузети овде

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (15.06.2017.)

Обавештење о закљученом уговору

 

 

17.01.2017.

ОГЛАС за јавну набавку
услуга за сервисирање возног парка ЈНВУ бр. 3/14,

- квалификациони поступак II фаза V пут -

  • Позив за подношење пoнуда
  • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

Питања и одговоре можете погледати овде

Измене и допуне можете погледати овде

Питања и одговори, Измене и допуне (10.02.2017) можете погледати овде

Обавештење I о продужењу рока за подношење понуда

Обавештење II о продужењу рока за подношење понуда

Обавештење III о продужењу рока за подношење понуда

Обавештење о закљученом уговору

 

 

10.10.2014.

ОГЛАС

за Јавну набавку услуга

ЈНВУ бр. 3/14

Сервисирање возног парка

поновљени квалификациони поступак - I фаза

  • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

Позив (поновљени)за подношење пријава

Измене и допуне, питања и појашњења везане за ову јавну набавку

Обавештење о ажурирању листе кандидата

Обавештење о признавању квалификација за друго ажурирање листе кандидата (01.12.2015.)

Обавештење о признавању квалификације - ажурирање листе кандидата (20.07.2016.)

Обавештење о признавању квалификације - ажурирање листе кандидата (20.12.2016.)

Обавештење о последњем ажурирању листе кандидата 26.05.2017.

Обавештење о допуни ажуриране листе кандидата 02.06.2017.