nj

 

Јавно предузеће за склоништа Нови Београд, улица Булевар Михаила Пупина бр. 117а, објављује

 

 

 

15.12.2017.

ОГЛАС за јавну набавку ЈНВД 4/17, партија 2 и 3
- Набавка решетки за ППФ
и набавка и уградња новог пешчаног филтера -

 • Позив за подношење пoнуда
 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

Питања и појашњења, Измене и допуне можете погледати овде

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 

02.11.2017.

ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 12/17, партија 1
- Услуге геодетског снимања за потребе укњижбе -

 • Позив за подношење пoнуда
 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

Питања и појашњења можете погледати овде

Питања и појашњења, Измене и допуне можете погледати овде (14.11.)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

 

13.10.2017.

ОГЛАС за јавну набавку ЈНВД 6/17
- Материјали за одржавање склоништа -

 • Позив за подношење пoнуда
 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

Питања и појашњења, измене и допуне можете преузети овде

Питања и појашњења, измене и допуне (2) можете преузети овде

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Питања и појашњења (3) можете преузети овде

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (14.11.)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (17.11.)

Питања и појашњења, измене и допуне (3) можете преузети овде

Одлука о додели уговора за партије 2, 4, 5 и 7

Одлука о обустави поступка за партије 1, 3, 6 и 8

Обавештење о обустави поступка за партију 1

Обавештење о обустави поступка за партију 3

Обавештење о обустави поступка за партију 6

Обавештење о обустави поступка за партију 8

Обавештење о закљученом уговору за партије 2 и 7

 

 

05.10.2017.

ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 14/17
- Партија 1- Дефектажа постојећих дизел агрегата -

 • Позив за подношење пoнуда
 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

Питања и појашњења можете погледати овде

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

 

22.09.2017.

ОГЛАС за јавну набавку
услуга за сервисирање возног парка ЈНВУ бр. 3/14,

- квалификациони поступак II фаза VII пут -

 • Позив за подношење пoнуда
 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

Измене и допуне можете преузети овде

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Питања и појашњења (04.10.) можете погледати овде

Обавештење о закљученом уговору

 

 

20.09.2017.

ОГЛАС за поновљену јавну набавку ЈНВД 4/17
- Уклањање постојећег пешчаног филтера партија 1 -

 • Позив за подношење пoнуда
 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

 

18.09.2017.

ОГЛАС за јавну набавку ЈНMУ 11/17
- Здравствене услуге (претходни и периодични
преглед радника) партија 2 -

 • Позив за подношење пoнуда
 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
 • ● Пречишћену и измењену (29.09.2017.) конкурсну документацију можете преузети овде

1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

2 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (29.09.2017.)

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

 

18.09.2017.

ОГЛАС за јавну набавку ЈНМР 17/17
- Текуће и и инвестиционо одржавање склоништа
увођењем коопераната -

 • Позив за подношење пoнуда
 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

 

15.09.2017.

ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 18/17
- Увођење ISO стандарда 9001, партија 1 -

 • Позив за подношење пoнуда
 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

Питања и појашњења, Измене и допуне можете преузети овде

Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда

Питања и појашњења (25.09.2017.) можете преузети овде

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

 

16.08.2017.

ОГЛАС за поновљену јавну набавку ЈНMУ 11/17
- Здравствене услуге (систематски преглед) партија 1 -

 • Позив за подношење пoнуда
 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

Одлука о додели уговора

Обавештење озакљученом уговору

 

 

15.08.2017.

ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 16/17
- Услуге мобилне телефоније -

 • Позив за подношење пoнуда
 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

Питања и појашњења, Измене и допуне можете преузети овде

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење озакљученом уговору

 

 

11.08.2017.

ОГЛАС за јавну набавку ЈНМД 15/17
- Набавка возила -

 • Позив за подношење пoнуда
 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

 

 

07.08.2017.

ОГЛАС за јавну набавку ЈНВД 4/17
- Уклањање постојећег пешчаног филтера, партија 1 -

 • Позив за подношење пoнуда
 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

 

 

04.08.2017.

ОГЛАС за јавну набавку ЈНMД 10/17
у поновљеном поступку
- Средства личне заштите -

 • Позив за подношење пoнуда
 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о измени уговора

 

 

28.07.2017.

ОГЛАС за продају службених возила

 • Опис возила и друге детаље можете погледати овде

 

 

19.07.2017.

ОГЛАС за јавну набавку ЈНMУ 9/17
- Одржавање и развој ASW информационог система -

 • Позив за подношење пoнуда
 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

 

13.07.2017.

ОГЛАС за јавну набавку ЈНMД 4/17
у поновљеном поступку
- Набавка канцеларијског материјала -

 • Позив за подношење пoнуда
 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

Питања и појашњења можете погледате овде

Одлука о додели уговора за партију 1

Обавештење о закљученом уговору за партију 1

 

03.07.2017.

ОГЛАС за јавну набавку ЈНMУ 11/17
- Здравствене услуге (систематски преглед) партија 1 -

 • Позив за подношење пoнуда
 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

Питања и појашњења можете погледати овде

Измене и допуне, Питања и појашњења(10.07.2017)
можете погледати овде

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Најновије измене и допуне (13. јул) можете погледати овде

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

 

 

16.06.2017.

ОГЛАС за јавну набавку ЈНMД 10/17
- Средства личне заштите -

 • Позив за подношење пoнуда
 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

Исправка рекапитулације ПДВ-а (20.07.2017.)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

 

 

14.06.2017.

ОГЛАС за јавну набавку
опреме и уређаја у склоништима ЈНВД 3/17
- Набавка филтера колективне заштите (ФКЗ) -

 • Позив за подношење пoнуда
 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

Измене и допуне, Питања и појашњењa

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

 

07.06.2017.

ОГЛАС за јавну набавку
у отвореном поступку ЈНВД 2/17
- Набавка електричне енергије -

 • Позив за подношење пoнуда
 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

Измене и допуне конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

 

05.06.2017.

ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 7/17 партија 1
- Набавка услуга израде
урбанистичког пројекта препарцелизације
и израда урбанистичког пројекта -

 • Позив за подношење пoнуда
 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

Захтев за измену конкурсне документације,
питања и појашњења можете погледати овде

Одлука о додели уговора за партију 1

Обавештење о закљученом уговору

 

 

29.05.2017.

ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 8/17
- Набавка интернет услуга -

 • Позив за подношење пoнуда
 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

Питања и појашњења можете погледати овде

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

 

25.05.2017.

ОГЛАС за јавну набавку
услуга сервисирањa возног парка ЈНВУ бр. 3/14,

- квалификациони поступак II фаза VI пут -

 • Позив за подношење пoнуда
 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

Измене и допуне конкурсне документације можете преузети овде

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (13.06.2017.)

Измене и допуне (15.06.2017.) конкурсне документације можете
преузети овде

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (15.06.2017.)

Обавештење о закљученом уговору

 

 

28.04.2017.

ОГЛАС за јавну набавку ЈНМД 4/17 по партијама
Партија 1 - Канцеларијски материјал
Партија 2 - Тонери

 • Позив за подношење пoнуда
 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

Питања и појашњења, Измене и допуне можете погледати овде

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора за партију 1

Одлука о додели уговора за партију 2

Обавештење о закљученом уговору за партију 1

Обавештење о закљученом уговору за партију 2

 

 

12.04.2017.

ОГЛАС за ПОНОВЉЕНУ јавну набавку ЈНМУ 2/17
- Услуге обезбеђења објекта -

 • Позив за подношење пoнуда
 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

 

07.04.2017.

ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 6/17
- Услуге сервисирања и контроле противпожарних
и хидрантских система у склоништу,
сервис и поправка инсталација и уређаја
у пословној згради, сервис и контрола ПП система
у пословној згради и склоништима
(гаражама) по партијама 1 и 3 -

 • Позив за подношење пoнуда
 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

Појашњења, измене и допуне можете погледати овде

Обавештење о продужењу рока за подношење пријава

Одлука о додели уговора за партије 1 и 3

Обавештење о закљученом уговору за партију 3

Обавештење о закљученом уговору за партију 1

 

 

07.04.2017.

ОГЛАС за јавну набавку ЈНМД 5/17
- Куповина софтвера (партија 1)
и лиценцирање антивирусне заштите (партија 2)-

 • Позив за подношење пoнуда
 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

Одлука о додели уговора за партије 1 и 2

Обавештење о закљученом уговору за партију 2

Обавештење о закљученом уговору за партију 1

 

 

28.03.2017.

ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 3/17
- Услуге оглашавања и друго -

 • Позив за подношење пoнуда
 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

 

27.03.2017.

ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 2/17
- Услуге обезбеђења објекта -

 • Позив за подношење пoнуда
 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

 

 

23.03.2017.

ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 14/16
партија 2 - Услуге израде Студије оправданости
и исплативости надзиђивања склоништа
на три локације у Новом Београду

 • Позив за подношење пoнуда
 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

Питања и појашњења, Измене и допуне можете преузети овде

Обавештење (1) o продужењу рока за подношење понуда

Обавештење (2) о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору за партију 2

 

 

09.03.2017.

ОГЛАС за јавну набавку ЈНМД 1/17
- набавка горива за потребе ЈП Склоништа -

 • Позив за подношење пoнуда
 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

 

08.02.2017.

ОГЛАС за поновљену јавну набавку ЈНВР 3/16
у отвореном поступку
- текуће и инвестиционо одржавање склоништа -

 • Позив за подношење пoнуда
 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

Питања и појашњења, измене и допуне можете погледати овде

Измене и допуне(13.02.2017.) можете погледати овде

Питања и појашњења, Измене и допуне(23.02.2017.)
можете погледати овде

Питања и појашњења (03.03.2017.) можете погледати овде

Питања и појашњења (09.03.2017.) можете погледати овде

Одлука о обустави поступка за партију 3

Одлука о додели уговора за партије 1 и 2

Обавештење о закљученом уговору за партију 1

Обавештење о закљученом уговору за партију 2

Обавештење о обустави поступка за партију 3

 

 

17.01.2017.

ОГЛАС за јавну набавку
услуга за сервисирање возног парка ЈНВУ бр. 3/14,

- квалификациони поступак II фаза V пут -

 • Позив за подношење пoнуда
 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

Питања и одговоре можете погледати овде

Измене и допуне можете погледати овде

Питања и одговори, Измене и допуне (10.02.2017) можете погледати овде

Обавештење I о продужењу рока за подношење понуда

Обавештење II о продужењу рока за подношење понуда

Обавештење III о продужењу рока за подношење понуда

Обавештење о закљученом уговору

 

 

11.01.2017.

ОГЛАС за јавну набавку ЈНВД 5/16
Материјали за одржавање склоништа
- поновљени поступак за партије 1, 6 и 7-

 • Позив за подношење пoнуда
 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

Питања и одговоре можете погледати овде

Одлука о обустави поступка за партију 6

Обавештење о обустави поступка за партију 6

Одлука о додели уговора за партије 1 и 7

Обавештење о закљученом уговору за партију 1

Одлука о обустави поступка за партију 7

Обавештење о обустави поступка за партију 7

 

 

30.09.2016.

ОГЛАС за јавну набавку ЈНВД 5/16
Материјали за одржавање склоништа
- отворени поступак -

 • Позив за подношење пoнуда
 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
 • ● Пречишћен текст Конкурсне документације можете преузети овде

Питања и одговори везани за ову јавну набавку

Одлука о обустави поступка за партије 1, 6 и 7

Одлука о додели уговора за партије2, 3, 4 и 5

Обавештење о обустави поступка за партију 6

Обавештење о обустави поступка за партију 7

Обавештење о обустави поступка за партију 1

Обавештење о закљученом уговору за партију 3

Обавештење о закљученом уговору за партију 5

Обавештење о закљученом уговору за партију 4

Обавештење о закљученом уговору за партију 2

 

 

10.10.2014.

ОГЛАС

за Јавну набавку услуга

ЈНВУ бр. 3/14

Сервисирање возног парка

поновљени квалификациони поступак - I фаза

 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

Позив (поновљени)за подношење пријава

Измене и допуне, питања и појашњења везане за ову јавну набавку

Обавештење о ажурирању листе кандидата

Обавештење о признавању квалификација за друго ажурирање листе кандидата (01.12.2015.)

Обавештење о признавању квалификације - ажурирање листе кандидата (20.07.2016.)

Обавештење о признавању квалификације - ажурирање листе кандидата (20.12.2016.)

Обавештење о последњем ажурирању листе кандидата 26.05.2017.

Обавештење о допуни ажуриране листе кандидата 02.06.2017.