nj

Јавно предузеће за склоништа Нови Београд, улица Булевар Михаила Пупина бр. 117а, објављује


29.11.2019.

ОГЛАС за јавну набавку ЈНВД 2/19
Поновљени поступак Опрема за боравак

 • Позив за подношење пoнуда
 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
 • Питања и појашњења можете погледати овде

  Питања и појашњења можете погледати овде

  Одлука о додели уговора П1 можете погледати овде

  Одлука о обустави поступка П2 можете погледати овде

  Oбавештење о обустави поступка Партија 2 можете погледати овде

  Oбавештење о закљученом уговору Партија 1 можете погледати овде


  29.11.2019.

  ОГЛАС за јавну набавку ЈНВД 1/19
  Материјали за одржавање - Партија 1,2,5 и 6

  • Позив за подношење пoнуда
  • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
  • Питања и појашњења можете погледати овде

   Питања и одговори, измене и допуне можете погледати овде

   Обавештење о продужењу рока можете погледати овде


   30.10.2019.

   ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 8/19
   Прибављања урбанистичко-техничке документације за потребе надзиђивања склоништа Партија 2

   • Позив за подношење пoнуда
   • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
   • Питања и појашњења можете погледати овде

    Обавештење о продужењу рока можете погледати овде

    Одлука о додели уговора партија 2 можете погледати овде

    Обавештење о закључењу уговора партија 2 можете погледати овде


    28.10.2019.

    ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 13/19
    Осигурање пословних објеката, пословне зграде, запослених, осигурања од штете трећим лицима и сервера Партија 1 и 4

    • Позив за подношење пoнуда
    • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
    • Измене и допуне, пречишћени текст конкурсне документације можете погледати овде

     Обавештење о продужењу рока можете погледати овде

     Питања и појашњења можете погледати овде

     Обавештење о продужењу рока можете погледати овде

     Одлука о додели уговора партија 1 и 4 можете погледати овде

     Обавештење о закључењу уговора партија 1 можете погледати овде

     Обавештење о закључењу уговора партија 4 можете погледати овде


     22.10.2019.

     ОГЛАС за јавну набавку ЈНMД 5/18
     Поновљени поступак - Набавка софтвера и опреме за аутоматизацију пописа опреме и инвентара

     • Позив за подношење пoнуда
     • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
     • Питања и појашњења можете погледати овде

      Одлука о додели уговора можете погледати овде

      Обавештење о закључењу уговора можете погледати овде


      17.10.2019.

      ОГЛАС за јавну набавку ЈНMУ 17/19
      Услуге мобилне телефоније

      • Позив за подношење пoнуда
      • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
      • Обавештење о одлагању рока за подношење понуда можете погледати овде

       Питања и појашњења можете погледати овде

       Одлука о додели уговора можете погледати овде

       Обавештење о закључењу уговора можете погледати овде


       07.10.2019.

       ОГЛАС за јавну набавку ЈНMУ 18/19
       П1 - Здравствене услуге (Систематски прегледи) П2 - Претходни и периодични прегледи

       • Позив за подношење пoнуда
       • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
       • Питања и појашњења можете погледати овде

        Одлука о додели уговора П1 можете погледати овде

        Одлука о додели уговора П2 можете погледати овде

        Обавештење о закључењу уговора можете погледати овде


        27.09.2019.

        ОГЛАС за јавну набавку ЈНВД 1/19
        Материјали за одржавање - Партија 7 и 8

        • Позив за подношење пoнуда
        • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
        • Одлука о додели уговора Партија 8 можете погледати овде

         Одлука о обустави поступка Партија 7 можете погледати овде

         Oбавештење о обустави поступка Партија 7 можете погледати овде

         Обавештење о закључењу уговора Партија 8 можете погледати овде


         11.09.2019.

         ОГЛАС за јавну набавку ЈНВД 2/19
         Опрема за боравак - П1- лежајеви и седишта, П2-Санитарна опрема

         • Позив за подношење пoнуда
         • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
         • Питања и појашњења можете погледати овде

          Питања и појашњења можете погледати овде

          Одлука о обустави поступка можете погледати овде

          Oбавештење о обустави поступка Партија 1 и 2 можете погледати овде


          06.09.2019.

          ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 14/19
          Услуге обезбеђењa - ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК

          • Позив за подношење пoнуда
          • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
          • Одлука о додели уговора можете погледати овде

           Обавештење о закључењу уговора можете погледати овде

           Одлука о измени уговора можете погледати овде


           05.08.2019.

           ОГЛАС за јавну набавку - поновљени поступак ЈНМУ 6/19
           Партија 2 - Сервисирање и поправка инсталација и уређаја у пословноj згради

           • Позив за подношење пoнуда
           • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
           • Одлука о додели уговора можете погледати овде

            Обавештење о закључењу уговора можете погледати овде


            02.08.2019.

            ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 16/19
            Јавнa набавка за Одржавање ASW информационог система

            • Позив за подношење пoнуда
            • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
            • Одлука о додели уговора можете погледати овде

             Обавештење о закључењу уговора можете погледати овде


             02.08.2019.

             ОГЛАС за јавну набавку ЈНМД 10/19
             Јавнa набавка партије 1 канцеларијског материјала и партије 2 тонера

             • Позив за подношење пoнуда
             • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
             • Питања и појашњења можете погледати овде

              Одлука о додели уговора можете погледати овде

              Обавештење о закључењу уговора Партија 2 можете погледати овде

              Обавештење о закључењу уговора Партија 1 можете погледати овде


              26.07.2019.

              ОГЛАС за јавну набавку ЈНМД 3/19
              Јавнa набавка Рачунара,штампача и друге електронске опреме и апарата, скенера за рад писарнице и УПС-ова за напајање сервера

              • Позив за подношење пoнуда
              • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
              • Питања и појашњења можете погледати овде

               Одлука о додели уговора можете погледати овде

               Обавештење о закључењу уговора партија 3 можете погледати овде

               Обавештење о закључењу уговора партија 1 можете погледати овде

               Обавештење о закључењу уговора партија 2 можете погледати овде


               23.07.2019.

               ОГЛАС за јавну набавку ЈНМД 15/19
               Јавнa набавка за Средства личне заштите

               • Позив за подношење пoнуда
               • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
               • Корекција Конкурсне документације можете погледати овде

                Одлука о додели уговора можете погледати овде

                Обавештење о закључењу уговора можете погледати овде


                22.07.2019.

                ОГЛАС за јавну набавку ЈНВУ 1/17
                Јавнa набавка за Услуге израде Плана детаљне регулације мреже склоништа

                • Позив за подношење пoнуда
                • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                • Питања, појашњења можете погледати овде

                 Питања, појашњења измене и допуне можете погледати овде

                 Питања и појашњења можете погледати овде

                 Питања и појашњења можете погледати овде

                 Питања и појашњења можете погледати овде

                 Одлука о додели уговора можете погледати овде

                 Обавештење о закључењу уговора можете погледати овде


                 17.07.2019.

                 ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 11/19
                 Јавнa набавка за Оглашавање и друго - Поновљени поступак

                 • Позив за подношење пoнуда
                 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                 • Одлука о додели уговора можете погледати овде

                  Обавештење о закључењу уговора можете погледати овде


                  15.07.2019.

                  ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 14/19
                  Јавнa набавка за УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКТА

                  • Позив за подношење пoнуда
                  • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                  • Обавештење о продужењу рока можете погледати овде

                   Питања, појашњења, измене и допуне можете погледати овде

                   Одлука о додели уговора можете погледати овде

                   Одлука о обустави поступка можете погледати овде

                   Oбавештење о обустави поступка можете погледати овде


                   05.07.2019.

                   ОГЛАС за јавну набавку ЈНМР 2/19
                   Јавнa набавка за Извођење радова текућег и инвестиционог одржавања у склоништима увођењем коопераната - ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК

                   • Позив за подношење пoнуда
                   • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                   • Одлука о додели Уговора у ЈНМР 2/19 можете погледати овде

                    Обавештење о закључењу уговора можете погледати овде


                    03.07.2019.

                    ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 13/19
                    Јавнa набавка за Осигурање пословних објеката, пословне зграде, запослених, осигурања од штете трећим лицима и сервера - Партија 2 и 3

                    • Позив за подношење пoнуда
                    • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                    • Одлука о додели Уговора можете погледати овде

                     Обавештење о закључењy уговора за партију 2 можете погледатиовде

                     Обавештење о закључењy уговора за партију 3 можете погледатиовде


                     03.07.2019.

                     ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 12/19
                     Јавнa набавка за Технички преглед, регистација возила и осигурање возила

                     • Позив за подношење пoнуда
                     • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                     • Питања и одговоре можете погледати овде

                      Пречишћени текст конкурсне документације можете преузети овде

                      Обавештење о продужењу рока можете погледати овде

                      Питања и одговоре можете погледати овде

                      Измене и допуне можете погледати овде

                      Питања и одговоре можете погледати овде

                      Одлука о додели Уговора можете погледати овде

                      Обавештење о закључењy уговора можете погледати овде


                      21.06.2019.

                      ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 9/19
                      Јавнa набавка за УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА ВОЗНОГ ПАРКА

                      • Позив за подношење пoнуда
                      • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                      • Обавештење о закључењу Оквирног споразума можете погледати овде


                       21.06.2019.

                       ОГЛАС за јавну набавку ЈНВД 3/19
                       Јавнa набавка за Електричну енергију

                       • Позив за подношење пoнуда
                       • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                       • Питања и одговоре можете погледати овде

                        Измене и допуне можете погледати овде

                        Обавештење о продужењу рока можете погледати овде

                        Одлука о додели Уговора у ЈНВД 3/19 можете погледати овде

                        Обавештење о закључењу уговора можете погледати овде


                        19.06.2019.

                        ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 12/17
                        Јавнa набавка за ПАРТИЈУ 2- ИЗРАДА КАТАСТАРСКО-ТОПОГРАФСКИХ ПЛАНОВА

                        • Позив за подношење пoнуда
                        • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                        • Питања и појашњења можете погледатиовде

                         Питања и појашњења,измене и допуне можете погледатиовде

                         Обавештење о продужењу рока можете погледати овде

                         Питања и појашњења можете погледатиовде

                         Обавештење о продужењу рока можете погледати овде

                         Одлука о додели Уговора у ЈНМУ 12/17 –Партија 2 можете погледати овде

                         Обавештење о закључењу уговора можете погледати овде


                         19.06.2019.

                         ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 11/19
                         Јавнa набавка за Оглашавање и друго

                         • Позив за подношење пoнуда
                         • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                         • Одлука о обустави поступка можете погледати овде

                          Oбавештење о обустави поступка можете погледати овде


                          17.06.2019.

                          ОГЛАС за јавну набавку ЈНМР 2/19
                          Јавнa набавка за текуће и инвестиционо одржавање склониста-поновљени поступак

                          • Позив за подношење пoнуда
                          • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                          • Питања и појашњења можете погледати овде

                           Одлука о обустави поступка можете погледати овде

                           Oбавештење о обустави поступка можете погледати овде


                           24.05.2019.

                           ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 6/19
                           Јавнa набавка за услуге сервисирања и контроле противпожарних и хидрантских система у склоништу, сервис и поправка инсталација и уређаја у пословној згради и сервис и контрола ПП система у пословној згради и склоништима ( гаражама) – Партије 1, 2 и 3

                           • Позив за подношење пoнуда
                           • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                           • Питања и одговоре, измене и допуне можете погледатиовде

                            Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете погледати овде

                            Питања и појашњења можете погледати овде

                            Одлука о обустави поступка у ЈНМУ 6/19 –Партија 2 можете погледати овде

                            Одлука о додели Уговора у ЈНМУ 6/19 –Партија 1 и 3 можете погледати овде

                            Обавештење о обустави поступка ЈНМУ 6-19 -Партија 2 можете погледати овде

                            Обавештење о закљученом уговору Партија 1овде

                            Обавештење о закљученом уговору Партија 3овде


                            20.05.2019.

                            ОГЛАС за јавну набавку ЈНМД 7/19
                            Јавнa набавка возила

                            • Позив за подношење пoнуда
                            • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                            • Одлука о додели уговора за ЈНМД 7/19 - Набавка возила

                             Обавештење о закљученом уговору овде


                             16.05.2019.

                             ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 5/19
                             Јавнa набавка услуга обезбеђењa објеката

                             • Позив за подношење пoнуда
                             • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                             • Питања и појашњења можете погледати овде

                              Обавештење о обустави можете погледати овде

                              Обавештење о обустави можете погледати овде


                              14.05.2019.

                              ОГЛАС за јавну набавку ЈНВД 1/19
                              Набавка Материјала за одржавање – Партије 4, 7 и 8

                              • Позив за подношење пoнуда
                              • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                              • Одлука о додели уговора Партија 4 овде

                               Одлука о обустави Партија 7 и Партија 8 овде

                               Обавештење о обустави поступка Партија 7 можете погледати овде

                               Обавештење о обустави поступка Партија 8 можете погледати овде

                               Обавештење о закљученом уговору Партија 4 можете погледати овде


                               09.05.2019.

                               ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 4/19
                               Услуге фиксне телефоније

                               • Позив за подношење пoнуда
                               • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                               • Питања и појашњења можете погледати овде

                                Пречишћени текст - Конкурсне документације можете погледати овде

                                Обавештење о продужењу рока можете погледати овде

                                Одлука о додели уговора

                                Обавештење о закљученом уговору можете погледати овде


                                06.05.2019.

                                ОГЛАС за јавну набавку ЈНВД 3/18
                                - Поновљени ,Отворени поступак-Набавка испуне лежајева -

                                • Позив за подношење пoнуда
                                • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                                • Питања и појашњења можете погледати овде

                                 Питања и појашњења можете погледати овде

                                 Питања и појашњења можете погледати овде

                                 Одлука о обустави поступка можете погледати овде

                                 Обавештење о обустави поступка можете погледати овде                                 24.04.2019.

                                 ОГЛАС за јавну набавку ЈНМР 2/19
                                 - ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ СКЛОНИШТА УВОЂЕЊЕМ КООПЕРАНАТА (САНАЦИЈА ОБЈЕКАТА И ИНСТАЛАЦИЈА) -

                                 • Позив за подношење пoнуда
                                 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                                 • Одлука о обустави поступка

                                  Обавештење о обустави можете погледати овде                                  27.03.2019.

                                  ОГЛАС за јавну набавку ЈНМД 1/19
                                  - Набавка горива -

                                  • Позив за подношење пoнуда
                                  • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                                  • Питања и одговори, измене и допуне можете погледати овде

                                   Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                                   Измене и допуне можете погледати овде

                                   Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                                   Одлука о додели уговора за ЈНМД 1/19 - Гориво

                                   Обавештење о закљученом уговору можете погледати овде


                                   23.11.2018.

                                   ОГЛАС за јавну набавку ЈНМР 18/18
                                   Адаптација просторија на 2. спрату у
                                   управној згради ЈП за склоништа

                                   • Позив за подношење пoнуда
                                   • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                   Одлука о обустави поступка

                                   • Позив за подношење пoнуда (Поновљени поступак)
                                   • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                   Обавештење о обустави поступка

                                   Одлука о обустави поступка

                                   Обавештење о обустави поновљеног поступка


                                   17.10.2018.

                                   ОГЛАС за јавну набавку ЈНВД 3/18
                                   Набавка испуне лежајева

                                   • Позив за подношење пoнуда
                                   • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                   Обавештење о продужењу рока

                                   Измене и допуне конкурсне документације можете погледати овде

                                   Одлука о обустави поступка

                                   Обавештење о обустави поступка


                                   05.10.2018.

                                   ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 16/18
                                   Осигурање пословних објеката, пословне зграде,
                                   запослених, осигурања од штете
                                   трећим лицима и сервера

                                   • Позив за подношење пoнуда
                                   • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                   Питања и појашњења можете погледати овде

                                   Питања и одговоре можете погледати овде

                                   Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                                   Питања и одговоре можете погледати овде

                                   Пречишћен текст Конкурсне документације можете погледати овде

                                   Питања и појашњења можете погледати овде

                                   Одлука о додели уговора - Партија 1, 3 и 4

                                   Одлука о обустави поступка - Партија 2

                                   Обавештење о обустави поступка - Партија 2

                                   Обавештење о закљученом уговору за Партију 1

                                   Обавештење о закљученом уговору за Партију 3

                                   Обавештење о закљученом уговору за Партију 4

                                   • Позив за подношење пoнуда
                                   • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                   Измене и допуне конкурсне документације за Партију 2 можете погледати овде

                                   Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                                   Питања и појашњења, измене и допуне, можете погледати овде

                                   Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                                   Одлука о додели уговора за Партију 2

                                   Обавештење о закљученом уговору за Партију 2


                                   10.09.2018.

                                   ОГЛАС за јавну набавку ЈНМР 14/18
                                   Извођење радова текућег и инвестиционог одржавања
                                   у склоништима увођењем коопераната
                                   - Санација од продора воде -

                                   • Позив за подношење пoнуда
                                   • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                   Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                                   Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                                   Одлука о додели уговора

                                   Обавештење о закљученом уговору


                                   31.08.2018.

                                   ОГЛАС за јавну набавку ЈНМД 5/18
                                   Набавка софтвера и опреме за аутоматизацију
                                   пописа опреме и инвентара

                                   • Позив за подношење пoнуда
                                   • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                   Питања и појашњења, измене и допуне можете погледати овде

                                   Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                                   Одлука о обустави поступака

                                   Обавештење о обустави поступака


                                   31.08.2018.

                                   ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 17/18
                                   Партија 1 - Мобилна телефонија
                                   Партија 2 - Смартфон за мерне инструменте

                                   • Позив за подношење пoнуда
                                   • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                   Измене и допуне можете погледати овде

                                   Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                                   Питања, појашњења, измене и допуне овде

                                   Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                                   Питања и појашњења можете погледати овде

                                   Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                                   Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                                   Конкурсна документација пречишћени текст

                                   Одлука о додели уговора за Партију 1

                                   Одлука о додели уговора за Партију 2

                                   Обавештење о закљученом уговору за Партију 1

                                   Обавештење о закљученом уговору за Партију 2


                                   27.08.2018.

                                   ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 13/18
                                   Уклањање постојећих ППФ - Партија 1

                                   • Позив за подношење пoнуда
                                   • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                   Одлука о обустави поступка

                                   Обавештење о обустави поступака


                                   15.08.2018.

                                   ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 13/17
                                   Услуге израде геомеханичких елабората, за потребе израде
                                   Плана детаљне регулације мреже јавних склоништа

                                   • Позив за подношење пoнуда
                                   • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                   Питања и одговоре можете погледати овде

                                   Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                                   Измене и допуне можете погледати овде

                                   Одлука о додели уговора

                                   Обавештење о закљученом уговору


                                   10.08.2018.

                                   ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 15/18
                                   Одржавање и развој ASW информационог система
                                   Партија 1 - Одржавање ASW информационог система

                                   • Позив за подношење пoнуда
                                   • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                   Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                                   Одлука о додели уговора

                                   Обавештење о закљученом уговору


                                   10.08.2018.

                                   ОГЛАС за јавну набавку ЈНВД 1/18
                                   Материјали за одржавање склоништа
                                   за Партије 2, 4, 5, 6, 7 и 8

                                   • Позив за подношење пoнуда
                                   • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                   Питања и одговоре можете погледати овде

                                   Питања и одговоре можете погледати овде

                                   Измене и допуне (пречишћен текст Конкурсне документације)
                                   можете погледати овде

                                   Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                                   Питања и одговоре можете погледати овде

                                   Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                                   Одлука о додели уговора за Партију 2, 4, 5, 7 и 8

                                   Одлука о обустави поступка за Партију 6

                                   Обавештење о обустави поступка за Партију 6

                                   Обавештење о закљученом уговору за Партију 5

                                   Обавештење о закљученом уговору за Партију 4

                                   Обавештење о закљученом уговору за Партију 7

                                   Обавештење о закљученом уговору за Партију 2

                                   Обавештење о закљученом уговору за Партију 8


                                   08.08.2018.

                                   ОГЛАС за јавну набавку ЈНМД 12/18
                                   П1 - Канцеларијски материјал
                                   П2 - Тонери

                                   • Позив за подношење пoнуда
                                   • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                   Питања и појашњења, измене и допуне можете погледати овде

                                   Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                                   Питања, појашњења, допуна - прилог, можете погледати овде

                                   Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                                   Питања, појашњења, измене и допуне можете погледати овде

                                   Одлука о додели уговора за партију 1

                                   Одлука о додели уговора за партију 2

                                   Обавештење о закљученом уговору за Партију 1

                                   Обавештење о закљученом уговору за Партију 2


                                   06.07.2018.

                                   ОГЛАС за јавну набавку ЈНВД 2/18
                                   - Електрична енергија -

                                   • Позив за подношење пoнуда
                                   • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                   Одлука о додели уговора

                                   Обавештење о закљученом уговору

                                   Одлука о измени уговора

                                   Одлука о измени уговора

                                   Одлука о измени уговора

                                   Одлука о измени уговора

                                   Одлука о измени уговора


                                   20.06.2018.

                                   ОГЛАС за јавну набавку ЈНМД 11/18
                                   - Средства личне заштите -

                                   • Позив за подношење пoнуда
                                   • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                   Одлука о додели уговора

                                   Обавештење о закљученом уговору


                                   15.06.2018.

                                   ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 6/18
                                   - Услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације -

                                   • Позив за подношење пoнуда
                                   • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                   Питања и одговоре можете погледати овде

                                   Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                                   Измене и допуне можете погледати овде

                                   Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                                   Питања и одговоре можете погледати овде

                                   Одлука о додели уговора

                                   Обавештење о закљученом уговору


                                   13.06.2018.

                                   ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 10/18
                                   П1 - Здравствене услуге (систематски прегледи) и
                                   П2 - Претходни и периодични прегледи радника

                                   • Позив за подношење пoнуда
                                   • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                   Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                                   Одлука о обустави поступака

                                   Обавештење о обустави поступака

                                   • Позив за подношење пoнуда
                                   • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                   Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                                   Измене и допуне конкурсне документације можете погледати овде

                                   Одлука о обустави поступака за партију 2

                                   Одлука о додели уговора за партију 1

                                   Обавештење о закљученом уговору за партију 1

                                   Обавештење о обустави поступака за партију 2

                                   • Позив за подношење пoнуда - Партија 2
                                   • ● Конкурсну документацију за Партију 2 можете преузети овде

                                   Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за партију 2

                                   Конкурсна документација - пречишћени текст за партију 2

                                   Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за партију 2

                                   Измене и допуне конкурсне документације можете погледати овде

                                   Питања, појашњења, измене и допуне конкурсне документације можете погледати овде

                                   Одлука о додели уговора за партију 2

                                   Обавештење о закљученом уговору за партију 2


                                   11.06.2018.

                                   ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 2/17
                                   Отворени поступак - Електрична енергија -

                                   • Позив за подношење пoнуда
                                   • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                   Питања и појашњења, измене и допуне можете погледати овде

                                   Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                                   Одлука о додели уговора

                                   Обавештење о закљученом уговору

                                   Одлука о измени уговора


                                   28.05.2018.

                                   ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 9/18
                                   - Оглашавање и друго -

                                   • Позив за подношење пoнуда
                                   • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                   Питања и одговоре можете погледати овде

                                   Одлука о додели уговора

                                   Обавештење о закљученом уговору


                                   24.05.2018.

                                   ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 8/18
                                   - Услуге сервисирања и контроле противпожарних и
                                   хидрантских система у склоништу,
                                   сервис и поправка инсталација и уређаја у пословној згради,
                                   сервис и контрола ПП система у пословној згради и склоништима (гаражама) и набавка ПП апарата С-9 за склоништа - Партије 1, 3 и 4

                                   • Позив за подношење пoнуда
                                   • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                   Одлука о додели уговора

                                   Обавештење о закљученом уговору за партију 1

                                   Обавештење о закљученом уговору за партију 3

                                   Обавештење о закљученом уговору за партију 4


                                   22.05.2018.

                                   ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 2/18
                                   - Услуга сервисирања и одржавања возног парка -

                                   • Позив за подношење пoнуда
                                   • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                   Обавештење о продужењу рока за отварање понуда

                                   Одлука о закључењу оквирног споразума

                                   Обавештење о закљученом Оквирном споразуму


                                   17.05.2018.

                                   ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 7/18
                                   - Набавка интернет услуга - Партија 1

                                   • Позив за подношење пoнуда
                                   • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                   Питања, појашњења, измене и допуне можете погледати овде

                                   Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                                   Питања, појашњења, измене и допуне можете погледати овде

                                   Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                                   Питања, појашњења можете погледати овде

                                   Одлука о додели уговора

                                   Обавештење о закључењу уговора


                                   17.05.2018.

                                   ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 4/18
                                   - Услуга фиксне телефоније -

                                   • Позив за подношење пoнуда
                                   • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                   Питања и појашњења можете погледати овде

                                   Одлука о додели уговора

                                   Обавештење о закљученом уговору


                                   11.05.2018.

                                   ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 3/18
                                   - Услуга обезбеђењa објеката -


                                   11.05.2018.

                                   ОГЛАС за јавну набавку ЈНВД 5/17
                                   - Опрема за боравак у склоништима - Партија 1-Лежајеви

                                   • Позив за подношење пoнуда
                                   • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                   Питања и одговори, измене и допуне можете погледати овде

                                   Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                                   Одлука о додели уговора

                                   Обавештење о закљученом уговору


                                   04.05.2018.

                                   ОГЛАС за јавну набавку ЈНМД 1/18
                                   - Набавка горива -

                                   • Позив за подношење пoнуда
                                   • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
                                   • Питања и појашњења можете погледати овде

                                    Одлука о додели уговора

                                    Обавештење о закљученом уговору


                                   24.04.2018.

                                   ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 14/17 Услуга - Партија 2
                                   - Сервисирање постојећих дизел агрегата -

                                   • Позив за подношење пoнуда
                                   • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                   Одлука о додели уговора за партију бр. 2

                                   Обавештење о закљученом уговору


                                   18.04.2018.

                                   ОГЛАС за јавну набавку ЈНВД 6/17
                                   - Материјал за одржавање склоништа -
                                   Поновљени отворени поступак за партије 1, 3, 6, и 8

                                   • Позив за подношење пoнуда
                                   • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                   Питања и одговоре можете погледати овде

                                   Одлука о додели уговора

                                   Обавештење о закљученом уговору за партију 8

                                   Обавештење о закљученом уговору за партију 1

                                   Обавештење о закљученом уговору за партију 3

                                   Обавештење о закљученом уговору за партију 6

                                   Одлука о измени уговора за партију бр. 3


                                   15.12.2017.

                                   ОГЛАС за јавну набавку ЈНВД 4/17, партија 2 и 3
                                   - Набавка решетки за ППФ
                                   и набавка и уградња новог пешчаног филтера -

                                   • Позив за подношење пoнуда
                                   • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                   Питања и појашњења, Измене и допуне можете погледати овде

                                   Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                                   Питања и појашњења (19.1.2018.) можете погледати овде

                                   Одлука о обустави поступака за партију бр. 2

                                   Обавештење о обустави поступака за партију бр. 2

                                   Одлука о додели уговора за партију бр. 3

                                   Одлука о обустави поступака за партију бр. 3

                                   Обавештење о обустави поступака за партију бр. 3

                                   • Позив (поновљени) за подношење пoнуда за партију бр.2
                                   • ● Конкурсну документацију за партију бр.2 можете преузети овде

                                   Питања и појашњења,Измене и допуне за партију бр.2 можете погледати овде

                                   Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за партију бр.2

                                   Одлука о додели уговора за партију бр. 2

                                   Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 2

                                   • Позив (поновљени) за подношење пoнуда за партију 3
                                   • ● Конкурсну документацију за партију 3 можете преузети овде

                                   Одлука о обустави поступака за партију бр. 3

                                   Обавештење о обустави поступака за партију бр. 3

                                   • Позив (поновљени) за подношење пoнуда за партију 3
                                   • ● Конкурсну документацију за партију 3 можете преузети овде

                                   Одлука о обустави поступака за партију бр. 3

                                   Обавештење о обустави поступака за партију бр. 3

                                    

                                   02.11.2017.

                                   ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 12/17, партија 1
                                   - Услуге геодетског снимања за потребе укњижбе -

                                   • Позив за подношење пoнуда
                                   • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                   Питања и појашњења можете погледати овде

                                   Питања и појашњења, Измене и допуне можете погледати овде (14.11.)

                                   Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                                   Одлука о додели уговора

                                   Обавештење о закљученом уговору

                                    

                                   25.05.2017.

                                   ОГЛАС за јавну набавку
                                   услуга сервисирањa возног парка ЈНВУ бр. 3/14,

                                   - квалификациони поступак II фаза VI пут -

                                   • Позив за подношење пoнуда
                                   • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                   Измене и допуне конкурсне документације можете преузети овде

                                   Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

                                   Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (13.06.2017.)

                                   Измене и допуне (15.06.2017.) конкурсне документације можете
                                   преузети овде

                                   Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (15.06.2017.)

                                   Обавештење о закљученом уговору

                                    

                                   17.01.2017.

                                   ОГЛАС за јавну набавку
                                   услуга за сервисирање возног парка ЈНВУ бр. 3/14,

                                   - квалификациони поступак II фаза V пут -

                                   • Позив за подношење пoнуда
                                   • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                   Питања и одговоре можете погледати овде

                                   Измене и допуне можете погледати овде

                                   Питања и одговори, Измене и допуне (10.02.2017) можете погледати овде

                                   Обавештење I о продужењу рока за подношење понуда

                                   Обавештење II о продужењу рока за подношење понуда

                                   Обавештење III о продужењу рока за подношење понуда

                                   Обавештење о закљученом уговору

                                    

                                   10.10.2014.

                                   ОГЛАС

                                   за Јавну набавку услуга

                                   ЈНВУ бр. 3/14

                                   Сервисирање возног парка

                                   поновљени квалификациони поступак - I фаза

                                   • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

                                   Позив (поновљени)за подношење пријава

                                   Измене и допуне, питања и појашњења везане за ову јавну набавку

                                   Обавештење о ажурирању листе кандидата

                                   Обавештење о признавању квалификација за друго ажурирање листе кандидата (01.12.2015.)

                                   Обавештење о признавању квалификације - ажурирање листе кандидата (20.07.2016.)

                                   Обавештење о признавању квалификације - ажурирање листе кандидата (20.12.2016.)

                                   Обавештење о последњем ажурирању листе кандидата 26.05.2017.

                                   Обавештење о допуни ажуриране листе кандидата 02.06.2017.

------WebKitFormBoundaryJGFrzBfwaHNjsBE3 Content-Disposition: form-data; name="overwrite" 0