nj

Јавно предузеће за склоништа Нови Београд, улица Булевар Михаила Пупина бр. 117а, објављује


23.11.2018.

ОГЛАС за јавну набавку ЈНМР 18/18
Адаптација просторија на 2. спрату у
управној згради ЈП за склоништа

 • Позив за подношење пoнуда
 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

Одлука о обустави поступка

 • Позив за подношење пoнуда (Поновљени поступак)
 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

Обавештење о обустави поступка

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поновљеног поступка


17.10.2018.

ОГЛАС за јавну набавку ЈНВД 3/18
Набавка испуне лежајева

 • Позив за подношење пoнуда
 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

Обавештење о продужењу рока

Измене и допуне конкурсне документације можете погледати овде

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка


05.10.2018.

ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 16/18
Осигурање пословних објеката, пословне зграде,
запослених, осигурања од штете
трећим лицима и сервера

 • Позив за подношење пoнуда
 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

Питања и појашњења можете погледати овде

Питања и одговоре можете погледати овде

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Питања и одговоре можете погледати овде

Пречишћен текст Конкурсне документације можете погледати овде

Питања и појашњења можете погледати овде

Одлука о додели уговора - Партија 1, 3 и 4

Одлука о обустави поступка - Партија 2

Обавештење о обустави поступка - Партија 2

Обавештење о закљученом уговору за Партију 1

Обавештење о закљученом уговору за Партију 3

Обавештење о закљученом уговору за Партију 4

 • Позив за подношење пoнуда
 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

Измене и допуне конкурсне документације за Партију 2 можете погледати овде

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Питања и појашњења, измене и допуне, можете погледати овде

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора за Партију 2

Обавештење о закљученом уговору за Партију 2


10.09.2018.

ОГЛАС за јавну набавку ЈНМР 14/18
Извођење радова текућег и инвестиционог одржавања
у склоништима увођењем коопераната
- Санација од продора воде -

 • Позив за подношење пoнуда
 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


31.08.2018.

ОГЛАС за јавну набавку ЈНМД 5/18
Набавка софтвера и опреме за аутоматизацију
пописа опреме и инвентара

 • Позив за подношење пoнуда
 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

Питања и појашњења, измене и допуне можете погледати овде

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о обустави поступака

Обавештење о обустави поступака


31.08.2018.

ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 17/18
Партија 1 - Мобилна телефонија
Партија 2 - Смартфон за мерне инструменте

 • Позив за подношење пoнуда
 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

Измене и допуне можете погледати овде

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Питања, појашњења, измене и допуне овде

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Питања и појашњења можете погледати овде

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Конкурсна документација пречишћени текст

Одлука о додели уговора за Партију 1

Одлука о додели уговора за Партију 2

Обавештење о закљученом уговору за Партију 1

Обавештење о закљученом уговору за Партију 2


27.08.2018.

ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 13/18
Уклањање постојећих ППФ - Партија 1

 • Позив за подношење пoнуда
 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступака


15.08.2018.

ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 13/17
Услуге израде геомеханичких елабората, за потребе израде
Плана детаљне регулације мреже јавних склоништа

 • Позив за подношење пoнуда
 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

Питања и одговоре можете погледати овде

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измене и допуне можете погледати овде

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


10.08.2018.

ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 15/18
Одржавање и развој ASW информационог система
Партија 1 - Одржавање ASW информационог система

 • Позив за подношење пoнуда
 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


10.08.2018.

ОГЛАС за јавну набавку ЈНВД 1/18
Материјали за одржавање склоништа
за Партије 2, 4, 5, 6, 7 и 8

 • Позив за подношење пoнуда
 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

Питања и одговоре можете погледати овде

Питања и одговоре можете погледати овде

Измене и допуне (пречишћен текст Конкурсне документације)
можете погледати овде

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Питања и одговоре можете погледати овде

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора за Партију 2, 4, 5, 7 и 8

Одлука о обустави поступка за Партију 6

Обавештење о обустави поступка за Партију 6

Обавештење о закљученом уговору за Партију 5

Обавештење о закљученом уговору за Партију 4

Обавештење о закљученом уговору за Партију 7

Обавештење о закљученом уговору за Партију 2

Обавештење о закљученом уговору за Партију 8


08.08.2018.

ОГЛАС за јавну набавку ЈНМД 12/18
П1 - Канцеларијски материјал
П2 - Тонери

 • Позив за подношење пoнуда
 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

Питања и појашњења, измене и допуне можете погледати овде

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Питања, појашњења, допуна - прилог, можете погледати овде

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Питања, појашњења, измене и допуне можете погледати овде

Одлука о додели уговора за партију 1

Одлука о додели уговора за партију 2

Обавештење о закљученом уговору за Партију 1

Обавештење о закљученом уговору за Партију 2


06.07.2018.

ОГЛАС за јавну набавку ЈНВД 2/18
- Електрична енергија -

 • Позив за подношење пoнуда
 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о измени уговора


20.06.2018.

ОГЛАС за јавну набавку ЈНМД 11/18
- Средства личне заштите -

 • Позив за подношење пoнуда
 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


15.06.2018.

ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 6/18
- Услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације -

 • Позив за подношење пoнуда
 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

Питања и одговоре можете погледати овде

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измене и допуне можете погледати овде

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Питања и одговоре можете погледати овде

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


13.06.2018.

ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 10/18
П1 - Здравствене услуге (систематски прегледи) и
П2 - Претходни и периодични прегледи радника

 • Позив за подношење пoнуда
 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о обустави поступака

Обавештење о обустави поступака

 • Позив за подношење пoнуда
 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измене и допуне конкурсне документације можете погледати овде

Одлука о обустави поступака за партију 2

Одлука о додели уговора за партију 1

Обавештење о закљученом уговору за партију 1

Обавештење о обустави поступака за партију 2

 • Позив за подношење пoнуда - Партија 2
 • ● Конкурсну документацију за Партију 2 можете преузети овде

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за партију 2

Конкурсна документација - пречишћени текст за партију 2

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за партију 2

Измене и допуне конкурсне документације можете погледати овде

Питања, појашњења, измене и допуне конкурсне документације можете погледати овде

Одлука о додели уговора за партију 2

Обавештење о закљученом уговору за партију 2


11.06.2018.

ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 2/17
Отворени поступак - Електрична енергија -

 • Позив за подношење пoнуда
 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

Питања и појашњења, измене и допуне можете погледати овде

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о измени уговора


28.05.2018.

ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 9/18
- Оглашавање и друго -

 • Позив за подношење пoнуда
 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

Питања и одговоре можете погледати овде

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


24.05.2018.

ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 8/18
- Услуге сервисирања и контроле противпожарних и
хидрантских система у склоништу,
сервис и поправка инсталација и уређаја у пословној згради,
сервис и контрола ПП система у пословној згради и склоништима (гаражама) и набавка ПП апарата С-9 за склоништа - Партије 1, 3 и 4

 • Позив за подношење пoнуда
 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору за партију 1

Обавештење о закљученом уговору за партију 3

Обавештење о закљученом уговору за партију 4


22.05.2018.

ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 2/18
- Услуга сервисирања и одржавања возног парка -

 • Позив за подношење пoнуда
 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

Обавештење о продужењу рока за отварање понуда

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом Оквирном споразуму


17.05.2018.

ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 7/18
- Набавка интернет услуга - Партија 1

 • Позив за подношење пoнуда
 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

Питања, појашњења, измене и допуне можете погледати овде

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Питања, појашњења, измене и допуне можете погледати овде

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Питања, појашњења можете погледати овде

Одлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора


17.05.2018.

ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 4/18
- Услуга фиксне телефоније -

 • Позив за подношење пoнуда
 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

Питања и појашњења можете погледати овде

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


11.05.2018.

ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 3/18
- Услуга обезбеђењa објеката -


11.05.2018.

ОГЛАС за јавну набавку ЈНВД 5/17
- Опрема за боравак у склоништима - Партија 1-Лежајеви

 • Позив за подношење пoнуда
 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

Питања и одговори, измене и допуне можете погледати овде

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


04.05.2018.

ОГЛАС за јавну набавку ЈНМД 1/18
- Набавка горива -

 • Позив за подношење пoнуда
 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде
 • Питања и појашњења можете погледати овде

  Одлука о додели уговора

  Обавештење о закљученом уговору


24.04.2018.

ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 14/17 Услуга - Партија 2
- Сервисирање постојећих дизел агрегата -

 • Позив за подношење пoнуда
 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

Одлука о додели уговора за партију бр. 2

Обавештење о закљученом уговору


18.04.2018.

ОГЛАС за јавну набавку ЈНВД 6/17
- Материјал за одржавање склоништа -
Поновљени отворени поступак за партије 1, 3, 6, и 8

 • Позив за подношење пoнуда
 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

Питања и одговоре можете погледати овде

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору за партију 8

Обавештење о закљученом уговору за партију 1

Обавештење о закљученом уговору за партију 3

Обавештење о закљученом уговору за партију 6

Одлука о измени уговора за партију бр. 3


15.12.2017.

ОГЛАС за јавну набавку ЈНВД 4/17, партија 2 и 3
- Набавка решетки за ППФ
и набавка и уградња новог пешчаног филтера -

 • Позив за подношење пoнуда
 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

Питања и појашњења, Измене и допуне можете погледати овде

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Питања и појашњења (19.1.2018.) можете погледати овде

Одлука о обустави поступака за партију бр. 2

Обавештење о обустави поступака за партију бр. 2

Одлука о додели уговора за партију бр. 3

Одлука о обустави поступака за партију бр. 3

Обавештење о обустави поступака за партију бр. 3

 • Позив (поновљени) за подношење пoнуда за партију бр.2
 • ● Конкурсну документацију за партију бр.2 можете преузети овде

Питања и појашњења,Измене и допуне за партију бр.2 можете погледати овде

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за партију бр.2

Одлука о додели уговора за партију бр. 2

Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 2

 • Позив (поновљени) за подношење пoнуда за партију 3
 • ● Конкурсну документацију за партију 3 можете преузети овде

Одлука о обустави поступака за партију бр. 3

Обавештење о обустави поступака за партију бр. 3

 • Позив (поновљени) за подношење пoнуда за партију 3
 • ● Конкурсну документацију за партију 3 можете преузети овде

Одлука о обустави поступака за партију бр. 3

Обавештење о обустави поступака за партију бр. 3

 

02.11.2017.

ОГЛАС за јавну набавку ЈНМУ 12/17, партија 1
- Услуге геодетског снимања за потребе укњижбе -

 • Позив за подношење пoнуда
 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

Питања и појашњења можете погледати овде

Питања и појашњења, Измене и допуне можете погледати овде (14.11.)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

25.05.2017.

ОГЛАС за јавну набавку
услуга сервисирањa возног парка ЈНВУ бр. 3/14,

- квалификациони поступак II фаза VI пут -

 • Позив за подношење пoнуда
 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

Измене и допуне конкурсне документације можете преузети овде

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (13.06.2017.)

Измене и допуне (15.06.2017.) конкурсне документације можете
преузети овде

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (15.06.2017.)

Обавештење о закљученом уговору

 

17.01.2017.

ОГЛАС за јавну набавку
услуга за сервисирање возног парка ЈНВУ бр. 3/14,

- квалификациони поступак II фаза V пут -

 • Позив за подношење пoнуда
 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

Питања и одговоре можете погледати овде

Измене и допуне можете погледати овде

Питања и одговори, Измене и допуне (10.02.2017) можете погледати овде

Обавештење I о продужењу рока за подношење понуда

Обавештење II о продужењу рока за подношење понуда

Обавештење III о продужењу рока за подношење понуда

Обавештење о закљученом уговору

 

10.10.2014.

ОГЛАС

за Јавну набавку услуга

ЈНВУ бр. 3/14

Сервисирање возног парка

поновљени квалификациони поступак - I фаза

 • ● Конкурсну документацију можете преузети овде

Позив (поновљени)за подношење пријава

Измене и допуне, питања и појашњења везане за ову јавну набавку

Обавештење о ажурирању листе кандидата

Обавештење о признавању квалификација за друго ажурирање листе кандидата (01.12.2015.)

Обавештење о признавању квалификације - ажурирање листе кандидата (20.07.2016.)

Обавештење о признавању квалификације - ажурирање листе кандидата (20.12.2016.)

Обавештење о последњем ажурирању листе кандидата 26.05.2017.

Обавештење о допуни ажуриране листе кандидата 02.06.2017.