02.12.2019.

Јавно предузеће за склоништа - Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр.117а, објављује


ОГЛАС

за давање у закуп непокретности
у јавној својини прикупљањем
писмених понуда, и то:


1) Пословног простора
2) Локала у Београду
3) Гаражних места у склоништима
4) Јавних и блоковских склоништа  


Комплетан оглас са адресама непокретности, површинама и ценама, можете преузети овде:

Оглас за давање у закуп непокретности

 
Ближе информације могу се добити у Јавном предузећу за склоништа, Булевар Михаjла Пупина бр. 117а, Нови Београд, на телефоне 011/3073-626, 011/3073-623, 011/3073-681, 066/577-5722, 066/860-3896, у Пословницама у Новом Саду 021/527-676, Нишу 018/258-166, Крагујевцу 034/331-381 и Одељењу у Ужицу: 031/514-581, од 09 до 14 часова.