nj

 

Oдељењe у Ужицу

Одељењe у Ужицу обавља следеће послове:

- Послови израде плана рада одељења и извештаје о реализацији
- Послови издавања склоништа у закуп и контроле издатих склоништа
- Праћење стања у повереним склоништима и редовно извештавање надлежних руководилаца
- Административно-финансиjски послови

 

Раде Радичић
шеф одељења Ужице

Контакт одељења Ужице

ул. Димитрија Туцовића 64/2,
31000 Ужице
031/514-581,  511-792