Лична карта предузећа

ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Оснивач: Влада Републике Србије
Пун назив фирме: Јавно предузеће за склоништа
Скраћени назив: ЈПС
Порески идентификациони број: 100143406
Матични број правног лица: 07892845
Шифра основне делатности: 4339
Власништво: Државни капитал 100%


ПОДАЦИ О ДИРЕКЦИЈИ

Адреса: Булевар Михајла Пупина 117а
Општина: Нови Београд
Место: Београд
Број телефона: +381(11) 31 31 821
Број факса: +381(11) 30 73 662
Е-маил:office@sklonista.co.rs


Статут Јавног предузећа за склоништа

Решење Владе РС о давању сагласности на Статут ЈПС

Одлука о изнени Статута ЈПС


Повеља интерне ревизије (2018)

Стратешки и годишњи план Интерне ревизије (2020-2022).pdf

Годишњи план интерне ревизије (2019)

Стратешки план ревизије (2019-2021)


Политика квалитета
ИНФОРМАТОР о раду Јавног предузећа за склоништа (2020)
јануар, фебруар, март, април,

Извештај о степену усклађености планираних
и реализованих активности из Програма пословања за период
од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

Одлука о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 1.1.2019. до 31.12.2019. године

Обрасци уз Извештај

ИНФОРМАТОР о раду Јавног предузећа за склоништа (2019)
јануар, фебруар, март, април, мај, јун, јул, август, септембар, октобар, новембар, децембар

Програм пословања ЈП за склоништа за 2019. годину

Решење Владе РС о давању сагласности на Програм пословања
ЈП за склоништа за 2019. годину


Извештај о степену усклађености планираних
и реализованих активности из Програма пословања за период
од 01.01.2019. до 30.06.2019. године

Извештаји за период 01.01. до 30.06. 2019. године

План јавних набавки за 2019. годину

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Правилник о изменама и допунама Правилника о поступку унутрашњег узбуњивања

Правилник о заштити података о личности

Лице задужено за заштиту података о личности
ИНФОРМАТОР о раду Јавног предузећа за склоништа (2018)
јануар, фебруар, март, април, мај, јун, јул, август, септембар,
октобар, новембар, децембар


Програм пословања ЈП за склоништа за 2018. годину

Решење Владе РС о давању сагласности на Програм пословања
ЈП за склоништа за 2018. годину


Извештај о степену усклађености планираних
и реализованих активности из Програма пословања за период
од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

Извештај о степену усклађености планираних
и реализованих активности из Програма пословања за период
од 01.01.2018. до 30.09.2018. године

Извештаји за период 01.01. до 30.09. 2018. године

Извештај о степену усклађености планираних
и реализованих активности из Програма пословања за период
од 01.01.2018. до 30.06.2018. године

Извештаји за период 01.01. до 30.06. 2018. године

Извештај о степену усклађености планираних
и реализованих активности из Програма пословања за период
од 01.01.2018. до 31.03.2018. године

Извештаји за период 01.01. до 31.03. 2018. године

Правилник о безбедности информационо-комуникационих система
ЈП за склоништа (2018)

План јавних набавки за 2018. годину

Правилник о изменама и допунама правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у Јавном предузећу за склоништа (2018)

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у Јавном предузећу за склоништа (2018)

Стратешки и годишњи план интерне ревизије за период 2018-2020.

Финансијски извештај за 2018.годину

 ИНФОРМАТОР о раду Јавног предузећа за склоништа (2017)
јануар, фебруар, март, април, мај, јун, јул, август, септембар, октобар, новембар, децембар


Програм пословања ЈП за склоништа за 2017. годину

Решење Владе РС о давању сагласности на Програм пословања
ЈП за склоништа за 2017. годину


Извештај о степену усклађености планираних
и реализованих активности из Програма пословања за период
од 01.01.2017. до 31.03.2017. године

Извештаји за период 01.01. до 31.03. 2017. године
 

Извештај о степену усклађености планираних
и реализованих активности из Програма пословања за период
од 01.01.2017. до 30.06.2017. године

Извештаји за период 01.01. до 30.06. 2017. године
 

Извештај о степену усклађености планираних
и реализованих активности из Програма пословања за период
од 01.01.2017. до 30.09.2017. године

Извештаји за период 01.01. до 30.09. 2017. године
 

Извештај о степену усклађености планираних
и реализованих активности из Програма пословања за период
од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

Извештаји за период 01.01. до 31.12. 2017. године


Кодекс корпоративног управљања ЈПС (усвојен 2017.)

Кодекс пословне етике у ЈПС (усвојен 2017.)
Извештаји 2016. година

Извештаји 2015. година

Извештаји 2014. година

Извештаји 2013. година

Извештаји 2012. година